รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 102 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอน ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 4 องคุลีมาล 18 52
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 103 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอน ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 5 นางจิณจมาณวิกา 19 37
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 104 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอน ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 6 1 สัจจกนิครนต์ 17 31
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 1 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม