ถ่ายทอดสดงานบุญ

ถ่ายทอดสดงานบุญวันปีใหม่ ภาคบ่าย ถ่ายทอดสดงานบุญวันปีใหม่ ภาคบ่าย
จันทร์ 1 ม.ค. 2561
ช่วงที่1, 2, 3, 4
1.สัมมนาพิเศษ 2.ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 3.ถวายปััจจัย 4.รับฟังโอวาท
DMC
ถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ ภาคบ่าย ถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ ภาคบ่าย
อาทิตย์ 31 ธ.ค. 2560
ช่วงที่1, 2, 3
1.ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 2.ถวายปัจจัย 3.โอวาทจากปธ.สงฆ์
DMC