ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันอาทิตย์ งานบุญวันอาทิตย์
อาทิตย์18ก.พ.2561
ช่วงที่1, 2, 3, 4
ภาคบ่าย : ปฏิบัติธรรม โอวาทพิเศษ ถวายปัจจัยบำรุงวัด โอวาทปธ.สงฆ์
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน
อาทิตย์4ก.พ.2561
ช่วงที่1, 2
ถวายปัจจจัยบำรุงวัด และฟังโอวาทประธานสงฆ์
DMC