รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 9 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 9 เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด