รรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 117 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 107 ตายก่อนตาย ตายแล้วสบาย
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 118 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 119 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 109 ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 11 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 11 เลิกตระหนี่ตลอดไป 2
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 120 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 110 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุด
ธรรมะเพื่อประชาชน เทป 12 ธรรมะเพื่อประชาชน
ตอนที่ 12 เลิกทะเลาะกันได้แล้ว