ฎแห่งกรรม (English Subtitle)

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2549-05-02.html กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
ตอนที่ 162 ผีกักวิญญาณ