ผังรายการ

Week selected is May 14 - May 20, 2018

Today

Mon, May 14

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ทรัพย์ภายใน ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ทรัพย์ภายใน ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:20-07:25 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 157 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 04

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 157 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 04

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 38

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 38

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 243 ไม่มีนิมิตหมาย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 243 ไม่มีนิมิตหมาย

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

074 มัจฉทานชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

074 มัจฉทานชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสามเณร

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสามเณร

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

10:20-10:25

Boon news

1000

10:20-10:25

Boon news

1000

10:25-13:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี

ครั้งที่ 75

10:25-13:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี

ครั้งที่ 75

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

16 การบนบานศาลกล่าว

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท ,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,รณกร เอี่ยมกำชัย

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

16 การบนบานศาลกล่าว

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท ,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,รณกร เอี่ยมกำชัย

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กล้าดี ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กล้าดี ตอนที่ 1

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กระแสบุญ กระแสบาป

พระอรรถชัย วฑฺฒนธมฺโม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กระแสบุญ กระแสบาป

พระอรรถชัย วฑฺฒนธมฺโม

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 157 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 04

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 157 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 04

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

074 มัจฉทานชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

074 มัจฉทานชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, May 15

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 243 ไม่มีนิมิตหมาย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 243 ไม่มีนิมิตหมาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 38

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 38

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กระแสบุญ กระแสบาป

พระอรรถชัย วฑฺฒนธมฺโม

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กระแสบุญ กระแสบาป

พระอรรถชัย วฑฺฒนธมฺโม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

92 มงคลที่ 28 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

92 มงคลที่ 28 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 158 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 05

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 158 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 05

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 39

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 39

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

075 มาตุโปสกชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

075 มาตุโปสกชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กระแสบุญ กระแสบาป

พระอรรถชัย วฑฺฒนธมฺโม

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กระแสบุญ กระแสบาป

พระอรรถชัย วฑฺฒนธมฺโม

10:15-10:30

Boon news

1000

10:15-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยู่ๆเพื่อนก็ไม่คุยด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยู่ๆเพื่อนก็ไม่คุยด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

เติมเต็มชีวิตด้วยอะไรดี

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

เติมเต็มชีวิตด้วยอะไรดี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

youth camp คลองสาม

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

youth camp คลองสาม

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยู่ๆเพื่อนก็ไม่คุยด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยู่ๆเพื่อนก็ไม่คุยด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

132 เงินขาดมือ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

132 เงินขาดมือ

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610506

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610506

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แสงแห่งศรัทธา

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แสงแห่งศรัทธา

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ประวัติศาสตร์กัมพูชา บวชสามเณร1,000รูป

พระสุขจันทร์ อติสุโข

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ประวัติศาสตร์กัมพูชา บวชสามเณร1,000รูป

พระสุขจันทร์ อติสุโข

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 158 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 05

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 158 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 05

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

075 มาตุโปสกชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

075 มาตุโปสกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, May 16

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 39

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 39

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ประวัติศาสตร์กัมพูชา บวชสามเณร1,000รูป

พระสุขจันทร์ อติสุโข

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ประวัติศาสตร์กัมพูชา บวชสามเณร1,000รูป

พระสุขจันทร์ อติสุโข

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

เติมเต็มชีวิตด้วยอะไรดี

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

เติมเต็มชีวิตด้วยอะไรดี

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 159 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 06

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 159 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 06

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 40

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 40

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

076 มาลุตชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

076 มาลุตชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ประวัติศาสตร์กัมพูชา บวชสามเณร1,000รูป

พระสุขจันทร์ อติสุโข

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ประวัติศาสตร์กัมพูชา บวชสามเณร1,000รูป

พระสุขจันทร์ อติสุโข

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

379 ตัดสินได้ ตัดใจลง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

379 ตัดสินได้ ตัดใจลง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

92 มงคลที่ 28 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

92 มงคลที่ 28 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

การรับสมัครและสัมภาษณ์ธรรมทายาทปี 2561

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

การรับสมัครและสัมภาษณ์ธรรมทายาทปี 2561

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครูวิจิตร ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครูวิจิตร ตอนที่ 1

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live

19:10-21:00 live

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 159 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 06

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 159 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 06

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

076 มาลุตชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

076 มาลุตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, May 17

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 40

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 40

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เพราะวันนี้..จึงมีเรา

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เพราะวันนี้..จึงมีเรา

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 160 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 07

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 160 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 07

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 41

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 41

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

077 มิตตวินทุกชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

077 มิตตวินทุกชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เพราะวันนี้..จึงมีเรา

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เพราะวันนี้..จึงมีเรา

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

11:35-12:00 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

11:35-12:00 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

16 การบนบานศาลกล่าว

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท ,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,รณกร เอี่ยมกำชัย

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

16 การบนบานศาลกล่าว

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท ,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,รณกร เอี่ยมกำชัย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

379 ตัดสินได้ ตัดใจลง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

379 ตัดสินได้ ตัดใจลง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 690

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 690

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ครูวิจิตร ตอนที่ 2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ครูวิจิตร ตอนที่ 2

17:10-17:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สัมมาอะระหัง สร้างสุขอัศจรรย์

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สัมมาอะระหัง สร้างสุขอัศจรรย์

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 160 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 07

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 160 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 07

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

077 มิตตวินทุกชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

077 มิตตวินทุกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, May 18

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 41

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 41

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัมมาอะระหัง สร้างสุขอัศจรรย์

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัมมาอะระหัง สร้างสุขอัศจรรย์

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

379 ตัดสินได้ ตัดใจลง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

379 ตัดสินได้ ตัดใจลง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 161 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 08

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 161 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 08

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 42

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 42

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

078 มุณิกชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

078 มุณิกชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัมมาอะระหัง สร้างสุขอัศจรรย์

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัมมาอะระหัง สร้างสุขอัศจรรย์

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

กราบพระแต่ไม่ได้ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

กราบพระแต่ไม่ได้ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

431 เมื่อลูกปลื้มนักร้องต่างชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

431 เมื่อลูกปลื้มนักร้องต่างชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

610518

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

610518

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610515

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610515

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

กราบพระแต่ไม่ได้ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

กราบพระแต่ไม่ได้ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

132 เงินขาดมือ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

132 เงินขาดมือ

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

ศูนย์การเรียนรู้ราชพฤกษ์1(30นาที)

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

ศูนย์การเรียนรู้ราชพฤกษ์1(30นาที)

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

คำน้อย

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

คำน้อย

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระกับมาร ตอนที่ 5

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระกับมาร ตอนที่ 5

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 161 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 08

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 161 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 08

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

078 มุณิกชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

078 มุณิกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, May 19

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 42

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 42

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระกับมาร ตอนที่ 5

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระกับมาร ตอนที่ 5

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

431 เมื่อลูกปลื้มนักร้องต่างชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

431 เมื่อลูกปลื้มนักร้องต่างชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 162 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 09

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 162 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 09

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 43

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 43

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

079 มุทุลักขณชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

079 มุทุลักขณชาดก

09:00-11:00 คลิก

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีที่ 14 ครั้งที่ 134

09:00-11:00 คลิก

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีที่ 14 ครั้งที่ 134

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:40 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 25 ขอความช่วยเหลือจากแคว้นเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ

11:15-11:40 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 25 ขอความช่วยเหลือจากแคว้นเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

เติมเต็มชีวิตด้วยอะไรดี

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

เติมเต็มชีวิตด้วยอะไรดี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

296 การสร้างบารมี 10 ทัศ (ทานบารมี)1

พระจุมพล ปุญฺญาพโล

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

296 การสร้างบารมี 10 ทัศ (ทานบารมี)1

พระจุมพล ปุญฺญาพโล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบุญแต่ชีวิตย่ำแย่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบุญแต่ชีวิตย่ำแย่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

ตอน ธรรมทายาท

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

ตอน ธรรมทายาท

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 2

พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย,สามเณรสุรพล แซ่ลิ้ม,สามเณรฉัตรทอง เสาวรส

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 2

พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย,สามเณรสุรพล แซ่ลิ้ม,สามเณรฉัตรทอง เสาวรส

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ใต้ฟ้าเดียวกัน

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ใต้ฟ้าเดียวกัน

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 162 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 09

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 162 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 09

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

079 มุทุลักขณชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

079 มุทุลักขณชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, May 20

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 43

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 43

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใต้ฟ้าเดียวกัน

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใต้ฟ้าเดียวกัน

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 25 ขอความช่วยเหลือจากแคว้นเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 25 ขอความช่วยเหลือจากแคว้นเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

610518

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

610518

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30 คลิก

ธรรมะจับใจ

แก่นแท้กับมารร้าย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

07:20-07:30 คลิก

ธรรมะจับใจ

แก่นแท้กับมารร้าย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

07:30-08:00 คลิก

world news

WN 691

07:30-08:00 คลิก

world news

WN 691

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

610520

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

610520

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

วิสาขบูชา วันสำคัญโลก

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

วิสาขบูชา วันสำคัญโลก

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

16:30-17:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

16:30-17:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

17:00-17:30 คลิก

วิสาขบูชา ตอน 3 วันประกาศชัย (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

วิสาขบูชา ตอน 3 วันประกาศชัย (Rerun)

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

19:30-20:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

ความสุขที่มาจากกระจก

19:30-20:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

ความสุขที่มาจากกระจก

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

432 กำแพงที่มองไม่เห็น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

432 กำแพงที่มองไม่เห็น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 2

พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย,สามเณรสุรพล แซ่ลิ้ม,สามเณรฉัตรทอง เสาวรส

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 2

พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย,สามเณรสุรพล แซ่ลิ้ม,สามเณรฉัตรทอง เสาวรส

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

17 อัฐิธาตุ

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

17 อัฐิธาตุ

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 162 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 09

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 162 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 09

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

079 มุทุลักขณชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

079 มุทุลักขณชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 43

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 43

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

23:45-23:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

แก่นแท้กับมารร้าย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

23:45-23:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

แก่นแท้กับมารร้าย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

23:50-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610520

23:50-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610520