ผังรายการ

Week selected is May 21 - May 27, 2018

Today

Mon, May 21

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

วิสาขบูชา วันสำคัญโลก

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

วิสาขบูชา วันสำคัญโลก

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:20-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 163 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 10

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 163 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 44

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 44

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 249 ฟ้าเปลี่ยนสี ลมเปลี่ยนทิศ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 249 ฟ้าเปลี่ยนสี ลมเปลี่ยนทิศ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

080 รุกขธรรมชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

080 รุกขธรรมชาดก

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใต้ฟ้าเดียวกัน

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใต้ฟ้าเดียวกัน

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

10:30-10:35

Boon news

1000

10:30-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

จัดงานศพให้สัตว์เลี้ยง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

จัดงานศพให้สัตว์เลี้ยง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 26 สัจจะและสันติภาพ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 26 สัจจะและสันติภาพ

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา

296 การสร้างบารมี 10 ทัศ (ทานบารมี)1

พระจุมพล ปุญฺญาพโล

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา

296 การสร้างบารมี 10 ทัศ (ทานบารมี)1

พระจุมพล ปุญฺญาพโล

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 2

พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย,สามเณรสุรพล แซ่ลิ้ม,สามเณรฉัตรทอง เสาวรส

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 2

พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย,สามเณรสุรพล แซ่ลิ้ม,สามเณรฉัตรทอง เสาวรส

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

จัดงานศพให้สัตว์เลี้ยง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

จัดงานศพให้สัตว์เลี้ยง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

01 ชีวิตขาขึ้นรอบใหม่

รัชฎารักษ์ อุเทน(เจ้าของธุรกิจ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

01 ชีวิตขาขึ้นรอบใหม่

รัชฎารักษ์ อุเทน(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

17 อัฐิธาตุ

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

17 อัฐิธาตุ

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จ่อยนายแน่มาก

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จ่อยนายแน่มาก

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กลัยาณมิตร

พระชัยยศ สามตฺถิโก

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กลัยาณมิตร

พระชัยยศ สามตฺถิโก

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 163 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 10

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 163 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 10

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

080 รุกขธรรมชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

080 รุกขธรรมชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, May 22

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 249 ฟ้าเปลี่ยนสี ลมเปลี่ยนทิศ

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 249 ฟ้าเปลี่ยนสี ลมเปลี่ยนทิศ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 44

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 44

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กลัยาณมิตร

พระชัยยศ สามตฺถิโก

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กลัยาณมิตร

พระชัยยศ สามตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 26 สัจจะและสันติภาพ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 26 สัจจะและสันติภาพ

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

92 มงคลที่ 28 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

92 มงคลที่ 28 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 164 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 11

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 164 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 11

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 45

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 45

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 250 หนูไม่รู้

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 250 หนูไม่รู้

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

09:00-10:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กลัยาณมิตร

พระชัยยศ สามตฺถิโก

09:00-10:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กลัยาณมิตร

พระชัยยศ สามตฺถิโก

10:25-10:30

Boon news

1000

10:25-10:30

Boon news

1000

10:30-10:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำดีไม่ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-10:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำดีไม่ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:50-12:15 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันพระ

10:50-12:15 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันพระ

12:15-12:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 27 รบกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ

12:15-12:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 27 รบกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ

12:30-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

youth camp คลองสาม

12:30-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

youth camp คลองสาม

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำดีไม่ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำดีไม่ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

02เปลี่ยนงานบิ๊กๆ เป็นงานจิ๊บๆ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

02เปลี่ยนงานบิ๊กๆ เป็นงานจิ๊บๆ

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610520

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610520

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโ่ลก

จ๊าบพันธุ์แท้ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโ่ลก

จ๊าบพันธุ์แท้ 1

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 164 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 11

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 164 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 11

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

081 เรื่องรุหกชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

081 เรื่องรุหกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, May 23

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 250 หนูไม่รู้

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 250 หนูไม่รู้

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 45

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 45

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 27 รบกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 27 รบกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ความสุขที่มาจากกระจก

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ความสุขที่มาจากกระจก

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 165 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 12

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 165 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 12

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 46

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 46

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 251 ชาวลับแล

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 251 ชาวลับแล

08:30-09:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

08:30-09:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เกิดมาผิวคล้ำเพราะกรรมใด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เกิดมาผิวคล้ำเพราะกรรมใด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

เงินเลี้ยงหัวใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

เงินเลี้ยงหัวใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

93 มงคลที่ 29 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

93 มงคลที่ 29 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เกิดมาผิวคล้ำเพราะกรรมใด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เกิดมาผิวคล้ำเพราะกรรมใด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

03 ธรรมจักรพลิกชีวิต

ปัทมา แก้วประเสริฐศิลป์(แม่บ้าน)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

03 ธรรมจักรพลิกชีวิต

ปัทมา แก้วประเสริฐศิลป์(แม่บ้าน)

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ตอน ธรรมทายาท

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ตอน ธรรมทายาท

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จ๊าบพันธุ์แท้ 2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จ๊าบพันธุ์แท้ 2

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตเปี่ยมสุข

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตเปี่ยมสุข

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 165 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 12

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 165 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 12

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

082 ลฏุกิกชาดก

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

082 ลฏุกิกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, May 24

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 251 ชาวลับแล

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 251 ชาวลับแล

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 46

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 46

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตเปี่ยมสุข

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตเปี่ยมสุข

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 166 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 13

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 166 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 13

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 47

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 47

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม

case study คุณยายอาจารย์ทองสุข

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม

case study คุณยายอาจารย์ทองสุข

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตเปี่ยมสุข

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตเปี่ยมสุข

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ราศีคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ราศีคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

11:35-12:00 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

11:35-12:00 คลิก

พันธ์ุตะวัน

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

17 อัฐิธาตุ

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

17 อัฐิธาตุ

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ราศีคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ราศีคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

01 ชีวิตขาขึ้นรอบใหม่

รัชฎารักษ์ อุเทน(เจ้าของธุรกิจ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

01 ชีวิตขาขึ้นรอบใหม่

รัชฎารักษ์ อุเทน(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

เงินเลี้ยงหัวใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

เงินเลี้ยงหัวใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 691

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 691

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต (Rerun)

ตอน 5ห้องชีวิต

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต (Rerun)

ตอน 5ห้องชีวิต

17:10-17:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 511 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกร็ดความรู้เรื่องทาน ตอนที่ 2

พระจุมพล ปุญญพโล

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกร็ดความรู้เรื่องทาน ตอนที่ 2

พระจุมพล ปุญญพโล

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 166 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 13

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 166 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 13

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, May 25

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 252 stanford-2ฝั่งครัว

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 252 stanford-2ฝั่งครัว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 47

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 47

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกร็ดความรู้เรื่องทาน ตอนที่ 2

พระจุมพล ปุญญพโล

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกร็ดความรู้เรื่องทาน ตอนที่ 2

พระจุมพล ปุญญพโล

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

เงินเลี้ยงหัวใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

เงินเลี้ยงหัวใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 167 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 14

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 167 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 14

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 48

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 48

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 253 เรื่องเจ็บกะด้อกะเดี้ย 20.53

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 253 เรื่องเจ็บกะด้อกะเดี้ย 20.53

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกร็ดความรู้เรื่องทาน ตอนที่ 2

พระจุมพล ปุญญพโล

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกร็ดความรู้เรื่องทาน ตอนที่ 2

พระจุมพล ปุญญพโล

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

กลัวคนเลวจะได้ใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

กลัวคนเลวจะได้ใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

432 กำแพงที่มองไม่เห็น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

432 กำแพงที่มองไม่เห็น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight (Rerun)

610518

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight (Rerun)

610518

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610520

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610520

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

กลัวคนเลวจะได้ใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

กลัวคนเลวจะได้ใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

02เปลี่ยนงานบิ๊กๆ เป็นงานจิ๊บๆ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

02เปลี่ยนงานบิ๊กๆ เป็นงานจิ๊บๆ

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

youth camp คลองสาม

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

youth camp คลองสาม

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 515 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 515 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณร1,000รูป กัมพูชา

พระสุขจันทร์ อติสุโข

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณร1,000รูป กัมพูชา

พระสุขจันทร์ อติสุโข

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 167 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 14

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 167 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 14

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, May 26

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 253 เรื่องเจ็บกะด้อกะเดี้ย 20.53

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 253 เรื่องเจ็บกะด้อกะเดี้ย 20.53

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 48

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 48

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณร1,000รูป กัมพูชา

พระสุขจันทร์ อติสุโข

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณร1,000รูป กัมพูชา

พระสุขจันทร์ อติสุโข

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

432 กำแพงที่มองไม่เห็น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

432 กำแพงที่มองไม่เห็น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 168 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 15

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 168 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 15

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 49

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 49

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณร1,000รูป กัมพูชา

พระสุขจันทร์ อติสุโข

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณร1,000รูป กัมพูชา

พระสุขจันทร์ อติสุโข

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฟังเพลงแก้ง่วง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฟังเพลงแก้ง่วง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

11:15-11:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ความสุขที่มาจากกระจก

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ความสุขที่มาจากกระจก

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

297 การสร้างบารมี 10 ทัศ ทานบารมี2

พระจุมพล ปุญญาพโล

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

297 การสร้างบารมี 10 ทัศ ทานบารมี2

พระจุมพล ปุญญาพโล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฟังเพลงแก้ง่วง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฟังเพลงแก้ง่วง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

03 ธรรมจักรพลิกชีวิต

ปัทมา แก้วประเสริฐศิลป์(แม่บ้าน)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

03 ธรรมจักรพลิกชีวิต

ปัทมา แก้วประเสริฐศิลป์(แม่บ้าน)

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

สัมภาษณ์ธรรมทายาทและค่ายธรรมทายาท

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

สัมภาษณ์ธรรมทายาทและค่ายธรรมทายาท

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 3

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ,สามเณรปฏิพล มุ่งประสิทธิ์ชัย ,สามเณรนัทดนัย วิภาวิน ,สามเณรธนากร สุนี

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 3

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ,สามเณรปฏิพล มุ่งประสิทธิ์ชัย ,สามเณรนัทดนัย วิภาวิน ,สามเณรธนากร สุนี

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 515 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 515 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทำดีอย่างไร ให้ได้ดี

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทำดีอย่างไร ให้ได้ดี

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

22:00-22:30 คลิก

mv โลกคอยความหวัง ภาพโครงการบวชบูชาธรรม วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2561

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

mv โลกคอยความหวัง ภาพโครงการบวชบูชาธรรม วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2561

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 168 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 15

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 168 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 15

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, May 27

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 49

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 49

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทำดีอย่างไร ให้ได้ดี

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทำดีอย่างไร ให้ได้ดี

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

610525

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

610525

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30 คลิก

ธรรมะจับใจ

โดนคนตามจับผิด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

07:20-07:30 คลิก

ธรรมะจับใจ

โดนคนตามจับผิด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

07:30-08:00 คลิก

world news

WN 692

07:30-08:00 คลิก

world news

WN 692

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 260 หัวใจ 101

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 260 หัวใจ 101

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

610527

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

610527

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

เบญจคถา พุทธวาจาโปรดสัตว์

พระมหาวีรชัย วีรชโย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

เบญจคถา พุทธวาจาโปรดสัตว์

พระมหาวีรชัย วีรชโย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

16:30-17:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

16:30-17:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

17:00-17:30 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

17:00-17:30 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

ตามรอยออเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

18:15-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

433 สติบำบัด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

433 สติบำบัด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 3

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ,สามเณรปฏิพล มุ่งประสิทธิ์ชัย ,สามเณรนัทดนัย วิภาวิน ,สามเณรธนากร สุนี

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 3

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ,สามเณรปฏิพล มุ่งประสิทธิ์ชัย ,สามเณรนัทดนัย วิภาวิน ,สามเณรธนากร สุนี

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

18 บวชอุทิศชีวิต

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก ,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

18 บวชอุทิศชีวิต

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก ,พระวินัย ปัญฺญารตโน ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 174 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 21

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 174 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 21

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

086 วาตมิคชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

086 วาตมิคชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 49

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 49

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610527

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610527