ผังรายการ

Week selected is Jul 09 - Jul 15, 2018

Today

Mon, Jul 09

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

สุขภาพ นักสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

สุขภาพ นักสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:20-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 206 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 206 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 86

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 86

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 291 เอาความจนมาเร่ขาย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 291 เอาความจนมาเร่ขาย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

004 เวฬุกะชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

004 เวฬุกะชาดก

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน case study

พระครูวิบูลนิติธรรม

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน case study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:30-10:35

Boon news

1000

10:30-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เด็กออทิสติก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เด็กออทิสติก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

301 ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 4

พระมหา พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย Ph.D.

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

301 ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 4

พระมหา พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย Ph.D.

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เมื่อเจอสิ่งที่ใช่ จึงได้คำตอบในชีวิต

พัชรินทร์ ยิ้มพัธน์

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เมื่อเจอสิ่งที่ใช่ จึงได้คำตอบในชีวิต

พัชรินทร์ ยิ้มพัธน์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เด็กออทิสติก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เด็กออทิสติก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

22 สวดแล้วขายดี

สมพงษ์ เหล่าศรีไพบูลย์(เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

22 สวดแล้วขายดี

สมพงษ์ เหล่าศรีไพบูลย์(เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม (Rerun)

สีจิ้นผิงกับไตรภาคี3ความเชื่อ ทำพุทธติดคนนับถืออันดับ2ของโลก

พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม (Rerun)

สีจิ้นผิงกับไตรภาคี3ความเชื่อ ทำพุทธติดคนนับถืออันดับ2ของโลก

พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครูวิจิตร ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครูวิจิตร ตอนที่ 1

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี

พระมหารัตนะ ฐิตรตโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี

พระมหารัตนะ ฐิตรตโน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 206 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 206 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

004 เวฬุกะชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

004 เวฬุกะชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Jul 10

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 291 เอาความจนมาเร่ขาย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 291 เอาความจนมาเร่ขาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 86

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 86

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี

พระมหารัตนะ ฐิตรตโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี

พระมหารัตนะ ฐิตรตโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 28 กราบพระมหาเถระ

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

98 มงคลที่ 32 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

98 มงคลที่ 32 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 207 สร้างผังรวยข้ามชาติ

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 207 สร้างผังรวยข้ามชาติ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 87

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 87

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 292 จนคั๊กๆอีหลีอีหลอกะด้อกะเดี้ย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 292 จนคั๊กๆอีหลีอีหลอกะด้อกะเดี้ย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี

พระมหารัตนะ ฐิตรตโน

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี

พระมหารัตนะ ฐิตรตโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

สร้างพระพุทธรูปสะเดาะเคราะห์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

สร้างพระพุทธรูปสะเดาะเคราะห์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

นักกีฬาต้นแบบ

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

นักกีฬาต้นแบบ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

สร้างพระพุทธรูปสะเดาะเคราะห์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

สร้างพระพุทธรูปสะเดาะเคราะห์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

23 สวดมนต์พิชิตโรค

สมศรี จันทคีรีเขต

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

23 สวดมนต์พิชิตโรค

สมศรี จันทคีรีเขต

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

สังคมน่าอยู่

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

สังคมน่าอยู่

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครูวิจิตร ตอนที่ 2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครูวิจิตร ตอนที่ 2

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความดีที่โลกต้องการ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความดีที่โลกต้องการ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 207 สร้างผังรวยข้ามชาติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 207 สร้างผังรวยข้ามชาติ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

005 โคธชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

005 โคธชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Jul 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 292 จนคั๊กๆอีหลีอีหลอกะด้อกะเดี้ย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 292 จนคั๊กๆอีหลีอีหลอกะด้อกะเดี้ย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 87

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 87

01:30-02:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความดีที่โลกต้องการ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความดีที่โลกต้องการ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ก้อนหินกับความอดทน

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ก้อนหินกับความอดทน

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 208 สร้างผังรวยรวดเดียวถึงจุดหมาย

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 208 สร้างผังรวยรวดเดียวถึงจุดหมาย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 88

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 88

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 293 ของข้าใครอย่าแตะ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 293 ของข้าใครอย่าแตะ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความดีที่โลกต้องการ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความดีที่โลกต้องการ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ใช้ชื่อเก่ากับชื่อใหม่ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ใช้ชื่อเก่ากับชื่อใหม่ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

386 บาปแลกบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

386 บาปแลกบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

98 มงคลที่ 32 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

98 มงคลที่ 32 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ใช้ชื่อเก่ากับชื่อใหม่ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ใช้ชื่อเก่ากับชื่อใหม่ทำบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

24 ที่พึ่งอันสูงสุด

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

24 ที่พึ่งอันสูงสุด

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

ตอน ธรรมทายาท ปี 2561 ตอนที่1&2

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

ตอน ธรรมทายาท ปี 2561 ตอนที่1&2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

คำน้อย

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

คำน้อย

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บวชสามเณร จ.ไพลิน กัมพูชา 2

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

19:10-21:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บวชสามเณร จ.ไพลิน กัมพูชา 2

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 208 สร้างผังรวยรวดเดียวถึงจุดหมาย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 208 สร้างผังรวยรวดเดียวถึงจุดหมาย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

006 โภชาชานียชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

006 โภชาชานียชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Jul 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 293 ของข้าใครอย่าแตะ

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 293 ของข้าใครอย่าแตะ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 88

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 88

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสามเณร จ.ไพลิน กัมพูชา 2

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

02:00-04:00

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสามเณร จ.ไพลิน กัมพูชา 2

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

301 ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 4

พระมหา พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย Ph.D.

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

301 ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 4

พระมหา พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย Ph.D.

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 209 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฎิบุคคลิกทาน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 209 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฎิบุคคลิกทาน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 89

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 89

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 294 เธอจะต้องชนะ

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 294 เธอจะต้องชนะ

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

09:00-10:15

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสามเณร จ.ไพลิน กัมพูชา 2

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

09:00-10:15

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บวชสามเณร จ.ไพลิน กัมพูชา 2

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

10:15-10:25

Boon news

1000

10:15-10:25

Boon news

1000

10:25-12:20 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี

ครั้งที่ 78

10:25-12:20 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี

ครั้งที่ 78

12:20-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม (Rerun)

สีจิ้นผิงกับไตรภาคี3ความเชื่อ ทำพุทธติดคนนับถืออันดับ2ของโลก

พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:20-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม (Rerun)

สีจิ้นผิงกับไตรภาคี3ความเชื่อ ทำพุทธติดคนนับถืออันดับ2ของโลก

พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ต้องสังสรรค์ลูกค้าจึงต้องผิดศีล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ต้องสังสรรค์ลูกค้าจึงต้องผิดศีล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

22 สวดแล้วขายดี

สมพงษ์ เหล่าศรีไพบูลย์(เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

22 สวดแล้วขายดี

สมพงษ์ เหล่าศรีไพบูลย์(เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

386 บาปแลกบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

386 บาปแลกบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 698

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 698

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

จ่อยนายแน่มาก

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

จ่อยนายแน่มาก

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 209 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฎิบุคคลิกทาน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 209 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฎิบุคคลิกทาน

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

007 โรมชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

007 โรมชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Jul 13

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 294 เธอจะต้องชนะ

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 294 เธอจะต้องชนะ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 89

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 89

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

386 บาปแลกบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

386 บาปแลกบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 210 ตอน สาตาคิรยักษ์ ตอน 1 new

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 210 ตอน สาตาคิรยักษ์ ตอน 1 new

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 90

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 90

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 295 มัดมือแต่ง

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 295 มัดมือแต่ง

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

008 โลสกชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

008 โลสกชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

10:20-10:35

Boon news

1000

10:20-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิธีแก้ทุพภิกขภัยในสมัยพุทธกาล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิธีแก้ทุพภิกขภัยในสมัยพุทธกาล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

ลงทุนกับประสบการณ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

ลงทุนกับประสบการณ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิธีแก้ทุพภิกขภัยในสมัยพุทธกาล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิธีแก้ทุพภิกขภัยในสมัยพุทธกาล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

23 สวดมนต์พิชิตโรค

สมศรี จันทคีรีเขต

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

23 สวดมนต์พิชิตโรค

สมศรี จันทคีรีเขต

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

นักกีฬาต้นแบบ

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

นักกีฬาต้นแบบ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สูตรสำเร็จสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สูตรสำเร็จสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 210 ตอน สาตาคิรยักษ์ ตอน 1 new

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 210 ตอน สาตาคิรยักษ์ ตอน 1 new

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

008 โลสกชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

008 โลสกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Jul 14

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 295 มัดมือแต่ง

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 295 มัดมือแต่ง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 90

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 90

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สูตรสำเร็จสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สูตรสำเร็จสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

ลงทุนกับประสบการณ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

ลงทุนกับประสบการณ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 211 สาตาคิรยักษ์ ตอน 2 new

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 211 สาตาคิรยักษ์ ตอน 2 new

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 91

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 91

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

009 กโปตกชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

009 กโปตกชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สูตรสำเร็จสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สูตรสำเร็จสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เที่ยวกลางคืนบาปไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เที่ยวกลางคืนบาปไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:25 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

11:15-11:25 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ก้อนหินกับความอดทน

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ก้อนหินกับความอดทน

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

302 อริยทรัพย์ภายใน ศรัทธา1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

302 อริยทรัพย์ภายใน ศรัทธา1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เที่ยวกลางคืนบาปไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เที่ยวกลางคืนบาปไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

23 สวดมนต์พิชิตโรค

สมศรี จันทคีรีเขต

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

23 สวดมนต์พิชิตโรค

สมศรี จันทคีรีเขต

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ตอน ธรรมทายาท ปี 2561 ตอนที่1&2

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ตอน ธรรมทายาท ปี 2561 ตอนที่1&2

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ โยมแม่ต๊อก

กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ โยมแม่ต๊อก

กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เส้นทางนักสร้างบารมี

พระภาสุระ ทนฺตมโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เส้นทางนักสร้างบารมี

พระภาสุระ ทนฺตมโน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 211 สาตาคิรยักษ์ ตอน 2 new

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 211 สาตาคิรยักษ์ ตอน 2 new

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

009 กโปตกชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

009 กโปตกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Jul 15

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 91

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 91

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เส้นทางนักสร้างบารมี

พระภาสุระ ทนฺตมโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เส้นทางนักสร้างบารมี

พระภาสุระ ทนฺตมโน

04:00-04:30 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

04:00-04:30 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:25 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 699

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 699

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เช้า)

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เช้า)

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เที่ยง)

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เที่ยง)

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พระธรรมเทศนา หัวข้อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมบทแห่งความเป็นพุทธะ

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พระธรรมเทศนา หัวข้อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมบทแห่งความเป็นพุทธะ

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และโอวาทพิเศษ

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และโอวาทพิเศษ

15:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัด โอวาทประธานสงฆ์

พระปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

15:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัด โอวาทประธานสงฆ์

พระปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

16:00-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เย็น)

16:00-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เย็น)

16:30-17:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

16:30-17:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

17:00-17:30 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

บวชสามเณรพระตะบอง

17:00-17:30 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

บวชสามเณรพระตะบอง

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

18:15-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

440 เป็นผู้ใหญ่ให้น่าเคารพ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

440 เป็นผู้ใหญ่ให้น่าเคารพ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ โยมแม่ต๊อก

กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ โยมแม่ต๊อก

กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

25 ร่างทรง ทรงอะไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

25 ร่างทรง ทรงอะไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 211 สาตาคิรยักษ์ ตอน 2 new

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 211 สาตาคิรยักษ์ ตอน 2 new

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

009 กโปตกชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

009 กโปตกชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 91

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 91

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 296 ไม่เชื่อแต่เผื่อเหนียว

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)