ผังรายการ

Week selected is Jul 16 - Jul 22, 2018

Today

Mon, Jul 16

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา หัวข้อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมบทแห่งความเป็นพุทธะ

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา หัวข้อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมบทแห่งความเป็นพุทธะ

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และโอวาทพิเศษ

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และโอวาทพิเศษ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัด โอวาทประธานสงฆ์

พระปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัด โอวาทประธานสงฆ์

พระปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:20-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 212 สาตาคิรยักษ์ ตอน 3 new

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 212 สาตาคิรยักษ์ ตอน 3 new

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 92

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 92

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 297 สงสัยจังคุณย่าคุณยายที่รัก

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 297 สงสัยจังคุณย่าคุณยายที่รัก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

010 กฏาหกชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

010 กฏาหกชาดก

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เส้นทางนักสร้างบารมี

พระภาสุระ ทนฺตมโน

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เส้นทางนักสร้างบารมี

พระภาสุระ ทนฺตมโน

10:30-10:35

Boon news

1000

10:30-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตอนตั้งท้องอยากทำแต่บุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตอนตั้งท้องอยากทำแต่บุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

302 อริยทรัพย์ภายใน ศรัทธา1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

302 อริยทรัพย์ภายใน ศรัทธา1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ โยมแม่ต๊อก

กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ โยมแม่ต๊อก

กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตอนตั้งท้องอยากทำแต่บุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตอนตั้งท้องอยากทำแต่บุญ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

25 ไมเกรนหาย

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

25 ไมเกรนหาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

25 ร่างทรง ทรงอะไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

25 ร่างทรง ทรงอะไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 212 สาตาคิรยักษ์ ตอน 3 new

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 212 สาตาคิรยักษ์ ตอน 3 new

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

010 กฏาหกชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

010 กฏาหกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Jul 17

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 297 สงสัยจังคุณย่าคุณยายที่รัก

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 297 สงสัยจังคุณย่าคุณยายที่รัก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 92

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 92

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

98 มงคลที่ 32 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

98 มงคลที่ 32 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 213 สาตาคิรยักษ์ ตอน 4 จบnew

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 213 สาตาคิรยักษ์ ตอน 4 จบnew

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 93

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 93

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 298 มุมมองที่ต่างกัน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 298 มุมมองที่ต่างกัน

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

011 กณเวรชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

011 กณเวรชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ให้เนอสเซอรี่ดูแลแทน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ให้เนอสเซอรี่ดูแลแทน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 35 การบวชในยุคนั้น

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 35 การบวชในยุคนั้น

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

นักกีฬาต้นแบบ

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

นักกีฬาต้นแบบ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ให้เนอสเซอรี่ดูแลแทน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ให้เนอสเซอรี่ดูแลแทน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

26 ไม่ได้....ไม่มี

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

26 ไม่ได้....ไม่มี

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

โครงการบรรพชาสามเณร จังหวัดไพลิน กัมพูชา

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน

โครงการบรรพชาสามเณร จังหวัดไพลิน กัมพูชา

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน วุ่นนักรักสะอาด

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน วุ่นนักรักสะอาด

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตสามเณร ตอนที่ 2

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตสามเณร ตอนที่ 2

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 213 สาตาคิรยักษ์ ตอน 4 จบnew

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 213 สาตาคิรยักษ์ ตอน 4 จบnew

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

011 กณเวรชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

011 กณเวรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Jul 18

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 298 มุมมองที่ต่างกัน

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 298 มุมมองที่ต่างกัน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 93

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 93

01:30-02:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสามเณร ตอนที่ 2

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสามเณร ตอนที่ 2

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 29 พระราชาสละราชสมบัติเพื่อออกบวช

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สร้างภูมิคุ้มกันทุกข์

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สร้างภูมิคุ้มกันทุกข์

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 214 สิ่งที่ควรเผาผลาญ

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 214 สิ่งที่ควรเผาผลาญ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 94

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 94

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 299 ยอดนักสร้างบารมี

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 299 ยอดนักสร้างบารมี

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

012 กปิชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

012 กปิชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสามเณร ตอนที่ 2

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสามเณร ตอนที่ 2

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

387หัวร้อนeffect

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

387หัวร้อนeffect

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 35 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 35 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

27 กระดูกเสื่อม เดินได้

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

27 กระดูกเสื่อม เดินได้

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ตอน ธรรมทายาท ปี 2561 ตอนที่1&2

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ตอน ธรรมทายาท ปี 2561 ตอนที่1&2

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ห้องครัว

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ห้องครัว

17:00-17:30

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 214 สิ่งที่ควรเผาผลาญ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 214 สิ่งที่ควรเผาผลาญ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

012 กปิชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

012 กปิชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Jul 19

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 299 ยอดนักสร้างบารมี

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 299 ยอดนักสร้างบารมี

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 94

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 94

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 215 สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 215 สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 95

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 95

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 300 ถ้ามึงทำกูก็ต้องทำมึง

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 300 ถ้ามึงทำกูก็ต้องทำมึง

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

013 กลัณฑุกชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

013 กลัณฑุกชาดก

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

10:30-11:00

Boon news

1000

10:30-11:00

Boon news

1000

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

11:35-12:00 คลิก

พันธ์ุตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

11:35-12:00 คลิก

พันธ์ุตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

25 ร่างทรง ทรงอะไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

25 ร่างทรง ทรงอะไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระวินัย ปัญฺญารตโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ครูก็ด่า แม่ก็ไม่รัก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ครูก็ด่า แม่ก็ไม่รัก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

25 ไมเกรนหาย

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

25 ไมเกรนหาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

387หัวร้อนeffect

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

387หัวร้อนeffect

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 699

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 699

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต (Rerun)

ตอน ห้องนางรำ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต (Rerun)

ตอน ห้องนางรำ

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 215 สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 215 สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

013 กลัณฑุกชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

013 กลัณฑุกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Jul 20

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 300 ถ้ามึงทำกูก็ต้องทำมึง

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 300 ถ้ามึงทำกูก็ต้องทำมึง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 95

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 95

01:30-02:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

387หัวร้อนeffect

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

387หัวร้อนeffect

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 216 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 1

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 216 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 96

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 96

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 301 ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้กอด

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 301 ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้กอด

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

014 กฬายมุฏฐิชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

014 กฬายมุฏฐิชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-10:40 คลิก

ธรรมะจับใจ

สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-10:40 คลิก

ธรรมะจับใจ

สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:40-12:15 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(ขึ้น 8ค่ำ เดือน8)

10:40-12:15 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(ขึ้น 8ค่ำ เดือน8)

12:15-12:40 คลิก

Bright Insight

12:15-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

26 ไม่ได้....ไม่มี

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

26 ไม่ได้....ไม่มี

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

14:30-15:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

นักกีฬาต้นแบบ

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

นักกีฬาต้นแบบ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ในห้องนอน

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ในห้องนอน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 216 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 1

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 216 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 1

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

014 กฬายมุฏฐิชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

014 กฬายมุฏฐิชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Jul 21

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 301 ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้กอด

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 301 ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้กอด

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 96

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 96

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

440 เป็นผู้ใหญ่ให้น่าเคารพ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

440 เป็นผู้ใหญ่ให้น่าเคารพ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 217 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 217 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 97

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 97

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

015 กัจจานิโคตตชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

015 กัจจานิโคตตชาดก

08:50-09:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

08:50-09:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

11:15-11:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สร้างภูมิคุ้มกันทุกข์

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สร้างภูมิคุ้มกันทุกข์

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เมื่อชีวิตถูกระราน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เมื่อชีวิตถูกระราน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

27 กระดูกเสื่อม เดินได้

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

27 กระดูกเสื่อม เดินได้

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

วีสตาร์สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่3 [48.10]

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

วีสตาร์สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่3 [48.10]

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

แม้หนทางไกล แต่ใจไม่เคยห่างวัด

ชอบ Downey , ธนภร สมิท

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

แม้หนทางไกล แต่ใจไม่เคยห่างวัด

ชอบ Downey , ธนภร สมิท

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 600 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 217 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 217 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

015 กัจจานิโคตตชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

015 กัจจานิโคตตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Jul 22

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 97

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 97

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

06:25-07:25 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 700

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 700

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เช้า)

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เช้า)

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

11:10-12:10 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เที่ยง)

11:10-12:10 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เส้นทางบุญ (เที่ยง)

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

610722

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

610722

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

12:15-13:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

เนกขัมมบารมี

พระจุมพล ปุญญพโล

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

เนกขัมมบารมี

พระจุมพล ปุญญพโล

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

16:30-17:00 คลิก

วันอาสาฬหบูชา

16:30-17:00 คลิก

วันอาสาฬหบูชา

17:00-17:30 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

17:00-17:30 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

18:15-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

441 สัมภาษณ์ให้ได้งาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

441 สัมภาษณ์ให้ได้งาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

แม้หนทางไกล แต่ใจไม่เคยห่างวัด

ชอบ Downey , ธนภร สมิท

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

แม้หนทางไกล แต่ใจไม่เคยห่างวัด

ชอบ Downey , ธนภร สมิท

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

26 ชีวิตติดถ้ำมืด บทเรียนด้วยน้ำใจ

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

26 ชีวิตติดถ้ำมืด บทเรียนด้วยน้ำใจ

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 217 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 217 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

015 กัจจานิโคตตชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

015 กัจจานิโคตตชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 97

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 97

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610722

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

610722