ผังรายการ

Week selected is Jul 30 - Aug 05, 2018

Today

Mon, Jul 30

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

จารุชา ติรกิจสุนทร(บาลี+ไทย)

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

จารุชา ติรกิจสุนทร(บาลี+ไทย)

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 310 ห้ามปวดตับ ห้ามดับจิต

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 310 ห้ามปวดตับ ห้ามดับจิต

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

022 กากาติชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

022 กากาติชาดก

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:30-10:35

Boon news

1000

10:30-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 6 เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 6 เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

กำกับชีวิตด้วยบุญจัดสรร

เพชรน้อย ขาวขำ,อัญมณี ตัณฑ์กุลรัตน์,อรพรรณ ต่อสุวรรณ

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

กำกับชีวิตด้วยบุญจัดสรร

เพชรน้อย ขาวขำ,อัญมณี ตัณฑ์กุลรัตน์,อรพรรณ ต่อสุวรรณ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

31 ได้หนี้คืน

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

31 ได้หนี้คืน

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

27 ยุคโซเซี่ยล บุญ บาป ทำง่ายแค่ปลายนิ้ว

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

27 ยุคโซเซี่ยล บุญ บาป ทำง่ายแค่ปลายนิ้ว

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

บังเกิดเกล้า ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

บังเกิดเกล้า ตอนที่ 1

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วัสสะ เข้าพรรษา ช่วงเวลาสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วัสสะ เข้าพรรษา ช่วงเวลาสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

022 กากาติชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

022 กากาติชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Jul 31

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 310 ห้ามปวดตับ ห้ามดับจิต

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 310 ห้ามปวดตับ ห้ามดับจิต

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วัสสะ เข้าพรรษา ช่วงเวลาสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วัสสะ เข้าพรรษา ช่วงเวลาสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 6 เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 6 เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

99 มงคลที่ 33 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

99 มงคลที่ 33 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 311 น้ำตาควาย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 311 น้ำตาควาย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

023 กามชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

023 กามชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วัสสะ เข้าพรรษา ช่วงเวลาสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วัสสะ เข้าพรรษา ช่วงเวลาสร้างบารมี

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

สงสัยเรื่องกรรม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

สงสัยเรื่องกรรม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

อิงลิชติดคลอง

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

อิงลิชติดคลอง

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

สงสัยเรื่องกรรม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

สงสัยเรื่องกรรม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

128 เส้นเลือดในสมองตีบ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

128 เส้นเลือดในสมองตีบ

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

บังเกิดเกล้า ตอนที่ 2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

บังเกิดเกล้า ตอนที่ 2

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พรรษานี้ต้องปลื้มด้วยการสร้างบารมี

พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พรรษานี้ต้องปลื้มด้วยการสร้างบารมี

พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

023 กามชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

023 กามชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Aug 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 311 น้ำตาควาย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 311 น้ำตาควาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พรรษานี้ต้องปลื้มด้วยการสร้างบารมี

พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พรรษานี้ต้องปลื้มด้วยการสร้างบารมี

พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

คำพูดสุดท้ายของอิกคิวซัน

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

คำพูดสุดท้ายของอิกคิวซัน

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 312 เ็กวิทย์พิศวง

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 312 เ็กวิทย์พิศวง

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

024 กาสาวชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

024 กาสาวชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พรรษานี้ต้องปลื้มด้วยการสร้างบารมี

พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พรรษานี้ต้องปลื้มด้วยการสร้างบารมี

พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชายรักชาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชายรักชาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

389 กับดัก comfort zone

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

389 กับดัก comfort zone

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 34 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 34 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

หมอดูทักชะตาขาด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

หมอดูทักชะตาขาด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

129 กระดูกคอเสื่อม

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

129 กระดูกคอเสื่อม

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่3 [48.10]

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่3 [48.10]

16:00-17:00 คลิก

ละคร บันทึกลูกผู้ชาย

บันทึกลูกผู้ชาย

16:00-17:00 คลิก

ละคร บันทึกลูกผู้ชาย

บันทึกลูกผู้ชาย

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ก้าวแรกสู่ความเป็นเปรียญธรรม 9

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ก้าวแรกสู่ความเป็นเปรียญธรรม 9

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

024 กาสาวชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

024 กาสาวชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Aug 02

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 312 เ็กวิทย์พิศวง

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 312 เ็กวิทย์พิศวง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ก้าวแรกสู่ความเป็นเปรียญธรรม 9

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ก้าวแรกสู่ความเป็นเปรียญธรรม 9

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 313 สาวรำวง

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 313 สาวรำวง

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

025 กุกกุฏชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

025 กุกกุฏชาดก

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ก้าวแรกสู่ความเป็นเปรียญธรรม 9

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ก้าวแรกสู่ความเป็นเปรียญธรรม 9

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

10:30-11:00

Boon news

1000

10:30-11:00

Boon news

1000

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

27 ยุคโซเซี่ยล บุญ บาป ทำง่ายแค่ปลายนิ้ว

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

27 ยุคโซเซี่ยล บุญ บาป ทำง่ายแค่ปลายนิ้ว

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฆ่าสัตว์ใหญ่บาปกับฆ่าสัตว์เล็ก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฆ่าสัตว์ใหญ่บาปกับฆ่าสัตว์เล็ก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

31 ได้หนี้คืน

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

31 ได้หนี้คืน

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

389 กับดัก comfort zone

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

389 กับดัก comfort zone

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 701

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 701

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ผู้หญิงคนนี้ชื่อ สวาท

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ผู้หญิงคนนี้ชื่อ สวาท

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันสมาธิโลก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันสมาธิโลก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

025 กุกกุฏชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

025 กุกกุฏชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Aug 03

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 313 สาวรำวง

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 313 สาวรำวง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วันสมาธิโลก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วันสมาธิโลก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

389 กับดัก comfort zone

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

389 กับดัก comfort zone

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 107

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 107

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 314 เจ้าที่อยากแต่งงาน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 314 เจ้าที่อยากแต่งงาน

08:30-09:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

08:30-09:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วันสมาธิโลก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วันสมาธิโลก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

10:20-10:35

Boon news

1000

10:20-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ที่มาของนิสัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ที่มาของนิสัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

442 ปล่อยวางให้พ้นใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

442 ปล่อยวางให้พ้นใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ที่มาของนิสัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ที่มาของนิสัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

128 เส้นเลือดในสมองตีบ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

128 เส้นเลือดในสมองตีบ

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

อิงลิชติดคลอง

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

อิงลิชติดคลอง

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

"พระพุทธรูป"นั้น สำคัญไฉน ? พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

"พระพุทธรูป"นั้น สำคัญไฉน ? พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

026 กุกกุรชาดก

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

026 กุกกุรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Aug 04

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 314 เจ้าที่อยากแต่งงาน

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 314 เจ้าที่อยากแต่งงาน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 107

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 107

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

"พระพุทธรูป"นั้น สำคัญไฉน ? พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

"พระพุทธรูป"นั้น สำคัญไฉน ? พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

442 ปล่อยวางให้พ้นใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

442 ปล่อยวางให้พ้นใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

027 กุฏฑาณชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

027 กุฏฑาณชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

"พระพุทธรูป"นั้น สำคัญไฉน ? พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

"พระพุทธรูป"นั้น สำคัญไฉน ? พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

10:20-10:40

Boon news

1000

10:20-10:40

Boon news

1000

10:40-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(แรม8ค่ำ เดือน8-8)

10:40-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(แรม8ค่ำ เดือน8-8)

12:20-13:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:20-13:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชีวิตเจอแต่อุบัติเหตุ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชีวิตเจอแต่อุบัติเหตุ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

129 กระดูกคอเสื่อม

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

129 กระดูกคอเสื่อม

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บุญคือผู้กำกับชีวิตตัวจริง

บัญชา รักษาจันทร์ ,ญาณ์สิณี ศิรินภสวัสดิ์

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

บุญคือผู้กำกับชีวิตตัวจริง

บัญชา รักษาจันทร์ ,ญาณ์สิณี ศิรินภสวัสดิ์

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

027 กุฏฑาณชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

027 กุฏฑาณชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Aug 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 3

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 3

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 702

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 702

08:00-08:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

อิงลิชติดคลอง

08:00-08:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

อิงลิชติดคลอง

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

เส้นทางบุญ(เช้า)

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

เส้นทางบุญ(เช้า)

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ

อภิชาญ ปานขำ(บาลี), มนัส จิตวัฒนากร(ไทย)

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ

อภิชาญ ปานขำ(บาลี), มนัส จิตวัฒนากร(ไทย)

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

เส้นทางบุญ(เที่ยง)

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

เส้นทางบุญ(เที่ยง)

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

พิธีมุทิตาสักการพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ระดับโลก

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

พิธีมุทิตาสักการพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ระดับโลก

16:00-16:40 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

ปฏิบัติธรรม และ มอบปัจจัยช่วยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนใต้

16:00-16:40 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

ปฏิบัติธรรม และ มอบปัจจัยช่วยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนใต้

16:40-17:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

16:40-17:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

17:00-17:30

เส้นทางบุญ

17:00-17:30

เส้นทางบุญ

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

443 ตอน เลิกนิสัยขี้เกรงใจผู้อื่น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

443 ตอน เลิกนิสัยขี้เกรงใจผู้อื่น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บุญคือผู้กำกับชีวิตตัวจริง

บัญชา รักษาจันทร์ ,ญาณ์สิณี ศิรินภสวัสดิ์

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บุญคือผู้กำกับชีวิตตัวจริง

บัญชา รักษาจันทร์ ,ญาณ์สิณี ศิรินภสวัสดิ์

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

28 ข่าวลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

28 ข่าวลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

027 กุฏฑาณชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

027 กุฏฑาณชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

23:45-00:00 คลิก

World of Peace (Rerun)