ผังรายการ

Week selected is Aug 06 - Aug 12, 2018

Today

Mon, Aug 06

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ

อภิชาญ ปานขำ(บาลี), มนัส จิตวัฒนากร(ไทย)

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ

อภิชาญ ปานขำ(บาลี), มนัส จิตวัฒนากร(ไทย)

02:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก (Rerun)

พิธีมุทิตาสักการพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ระดับโลก

02:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก (Rerun)

พิธีมุทิตาสักการพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ระดับโลก

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก (Rerun)

ปฏิบัติธรรม และ มอบปัจจัยช่วยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนใต้

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสมาธิโลก (Rerun)

ปฏิบัติธรรม และ มอบปัจจัยช่วยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนใต้

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 316 สาวฟันกระต่าย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 316 สาวฟันกระต่าย

08:30-09:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

08:30-09:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:30-10:35

Boon news

1000

10:30-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ปาฏิหาริย์คืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ปาฏิหาริย์คืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บุญคือผู้กำกับชีวิตตัวจริง

บัญชา รักษาจันทร์ ,ญาณ์สิณี ศิรินภสวัสดิ์

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บุญคือผู้กำกับชีวิตตัวจริง

บัญชา รักษาจันทร์ ,ญาณ์สิณี ศิรินภสวัสดิ์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ปาฏิหาริย์คืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ปาฏิหาริย์คืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

130 พิชิตโรคซึมเศร้า

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

130 พิชิตโรคซึมเศร้า

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

28 ข่าวลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

28 ข่าวลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Aug 07

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 316 สาวฟันกระต่าย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 316 สาวฟันกระต่าย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 34 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 34 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 110

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 110

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 317 บอกหน่อยได้ไหม

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 317 บอกหน่อยได้ไหม

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

029 กุททาลชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

029 กุททาลชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เป็นทหารรับใช้ชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

เป็นทหารรับใช้ชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

อิงลิชติดคลอง

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

อิงลิชติดคลอง

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เป็นทหารรับใช้ชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เป็นทหารรับใช้ชาติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิหารทาน ทานอันเลิศ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิหารทาน ทานอันเลิศ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

029 กุททาลชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

029 กุททาลชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Aug 08

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 317 บอกหน่อยได้ไหม

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 317 บอกหน่อยได้ไหม

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 110

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 110

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิหารทาน ทานอันเลิศ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิหารทาน ทานอันเลิศ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 318 สุดเค็ม

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 318 สุดเค็ม

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

030 กุมภชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

030 กุมภชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิหารทาน ทานอันเลิศ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิหารทาน ทานอันเลิศ

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

การสร้างพระพุทธรูป

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

การสร้างพระพุทธรูป

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 14 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 14 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

390 เรียนให้สมวัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

390 เรียนให้สมวัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 35 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 35 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

การสร้างพระพุทธรูป

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

การสร้างพระพุทธรูป

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

132 เงินขาดมือ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

132 เงินขาดมือ

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แชมป์ชีวิต

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แชมป์ชีวิต

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิถีการศึกษาสามเณรเตรียมพุทธฯ

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิถีการศึกษาสามเณรเตรียมพุทธฯ

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

030 กุมภชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

030 กุมภชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Aug 09

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 318 สุดเค็ม

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 318 สุดเค็ม

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิถีการศึกษาสามเณรเตรียมพุทธฯ

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิถีการศึกษาสามเณรเตรียมพุทธฯ

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 1

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 319 คันได้แต่ห้ามปวด

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 319 คันได้แต่ห้ามปวด

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

031 กุรุคมิคชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

031 กุรุคมิคชาดก

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิถีการศึกษาสามเณรเตรียมพุทธฯ

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิถีการศึกษาสามเณรเตรียมพุทธฯ

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

10:30-11:00

Boon news

1000

10:30-11:00

Boon news

1000

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

28 ข่าวลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

28 ข่าวลูก ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่

พระวินัย ปัญฺญารตโน,พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชอบใช้แต่ของเก่าๆ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชอบใช้แต่ของเก่าๆ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

130 พิชิตโรคซึมเศร้า

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

130 พิชิตโรคซึมเศร้า

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

390 เรียนให้สมวัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

390 เรียนให้สมวัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 702

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 702

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

แสงแห่งศรัทธา

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

แสงแห่งศรัทธา

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

031 กุรุคมิคชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

031 กุรุคมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Aug 10

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 319 คันได้แต่ห้ามปวด

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 319 คันได้แต่ห้ามปวด

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 1

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 1

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

390 เรียนให้สมวัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

390 เรียนให้สมวัย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 2

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 2

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 320 โอนิ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 320 โอนิ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

032 กูฏวาณิชชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

032 กูฏวาณิชชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

10:20-10:35

Boon news

1000

10:20-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชอบใช้แต่ของเก่าๆ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชอบใช้แต่ของเก่าๆ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

443 ตอน เลิกนิสัยขี้เกรงใจผู้อื่น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

443 ตอน เลิกนิสัยขี้เกรงใจผู้อื่น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

รู้จักแต่พระสมณโคดม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

รู้จักแต่พระสมณโคดม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

131 น้ำในหูไม่เท่ากัน

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

อิงลิชติดคลอง

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

อิงลิชติดคลอง

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โรงเรียนหลังเขา ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โรงเรียนหลังเขา ตอนที่ 1

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เคล็ดลับสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เคล็ดลับสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

032 กูฏวาณิชชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

032 กูฏวาณิชชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Aug 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 320 โอนิ

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 320 โอนิ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 2

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 2

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เคล็ดลับสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เคล็ดลับสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

443 ตอน เลิกนิสัยขี้เกรงใจผู้อื่น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

443 ตอน เลิกนิสัยขี้เกรงใจผู้อื่น

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 3

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 3

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

033 ขทิรังคารชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

033 ขทิรังคารชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เคล็ดลับสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เคล็ดลับสู่ความสุข

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-12:50 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี

ครั้งที่ 79

10:30-12:50 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี

ครั้งที่ 79

12:50-13:00

Boon news

1200

12:50-13:00

Boon news

1200

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ยกย่องขันติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ยกย่องขันติ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

132 เงินขาดมือ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

132 เงินขาดมือ

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

DOU ศาสตร์ที่ควรรู้คู่โลก

พระปลัดนพดล สิริวํโส

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

DOU ศาสตร์ที่ควรรู้คู่โลก

พระปลัดนพดล สิริวํโส

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

033 ขทิรังคารชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

033 ขทิรังคารชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Aug 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 3

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 3

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 3

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 3

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 703

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 703

08:00-08:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

เข้าพรรษาคลองสาม

08:00-08:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

เข้าพรรษาคลองสาม

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

รอบรั้ว รร.อนุบาล

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

ลาวัลย์ จิรพัฒนกุล(บาลี), ลัดดา ปันทวธานนท์(ไทย)

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

ลาวัลย์ จิรพัฒนกุล(บาลี), ลัดดา ปันทวธานนท์(ไทย)

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

12:10-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-14:30 live คลิก ช่วงที่1,2

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

13:30-14:30 live คลิก ช่วงที่1,2

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

15:30-16:00

เส้นทางบุญ

15:30-16:00

เส้นทางบุญ

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

1000 ตะวัน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

17:00-17:30 คลิก

1000 ตะวัน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

444 ภาษาดอกไม้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

444 ภาษาดอกไม้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

DOU ศาสตร์ที่ควรรู้คู่โลก

พระปลัดนพดล สิริวํโส

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

DOU ศาสตร์ที่ควรรู้คู่โลก

พระปลัดนพดล สิริวํโส

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

29 คนป่วน สังคมป่วย

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

29 คนป่วน สังคมป่วย

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

033 ขทิรังคารชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

033 ขทิรังคารชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 3

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 3

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

23:45-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:45-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา