ผังรายการ

Week selected is Aug 13 - Aug 19, 2018

Today

Mon, Aug 13

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

ลาวัลย์ จิรพัฒนกุล(บาลี), ลัดดา ปันทวธานนท์(ไทย)

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

ลาวัลย์ จิรพัฒนกุล(บาลี), ลัดดา ปันทวธานนท์(ไทย)

02:00-03:00 คลิก ช่วงที่1,2

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

02:00-03:00 คลิก ช่วงที่1,2

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

04:00-05:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

04:00-05:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมก่อนไปสมปรายภพ 23 26

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมก่อนไปสมปรายภพ 23 26

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 4

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 4

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

034 ขัลลฏิยชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

034 ขัลลฏิยชาดก

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

08:50-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:30-10:35

Boon news

1000

10:30-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยากให้เลิกอาชีพเลี้ยงปลา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยากให้เลิกอาชีพเลี้ยงปลา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

อริยทรัพย์ภายใน (ศีล) 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

อริยทรัพย์ภายใน (ศีล) 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

DOU ศาสตร์ที่ควรรู้คู่โลก

พระปลัดนพดล สิริวํโส

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

DOU ศาสตร์ที่ควรรู้คู่โลก

พระปลัดนพดล สิริวํโส

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยากให้เลิกอาชีพเลี้ยงปลา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยากให้เลิกอาชีพเลี้ยงปลา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

29 คนป่วน สังคมป่วย

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

29 คนป่วน สังคมป่วย

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละคร โรงเรียนหลังเขา

โรงเรียนหลังเขา ตอนที่ 2

16:00-17:00 คลิก

ละคร โรงเรียนหลังเขา

โรงเรียนหลังเขา ตอนที่ 2

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระคุณของแม่

พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระคุณของแม่

พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมก่อนไปสมปรายภพ 23 26

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 2 เตรียมพร้อมก่อนไปสมปรายภพ 23 26

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

034 ขัลลฏิยชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

034 ขัลลฏิยชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Aug 14

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 4

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 4

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระคุณของแม่

พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระคุณของแม่

พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 35 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 35 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 5

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 5

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

035 ครหิตชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

035 ครหิตชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระคุณของแม่

พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระคุณของแม่

พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบาปด้วยการเขียน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบาปด้วยการเขียน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

โรงเรียนอนุบาล อบต คลองสาม

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

โรงเรียนอนุบาล อบต คลองสาม

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยากให้เลิกอาชีพเลี้ยงปลา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

อยากให้เลิกอาชีพเลี้ยงปลา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

134 หายปวดหัวเข่าไม่รู้ตัว

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

134 หายปวดหัวเข่าไม่รู้ตัว

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กล้าดี ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กล้าดี ตอนที่ 1

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทดแทนพระคุณด้วยบุญบวช

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทดแทนพระคุณด้วยบุญบวช

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

035 ครหิตชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

035 ครหิตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Aug 15

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 5

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 5

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทดแทนพระคุณด้วยบุญบวช

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทดแทนพระคุณด้วยบุญบวช

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 4 เนื้อนาบุญหายาก

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 4 เนื้อนาบุญหายาก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 6

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 6

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

036 คังเคยชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

036 คังเคยชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทดแทนพระคุณด้วยบุญบวช

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทดแทนพระคุณด้วยบุญบวช

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตัวแทนจำหน่ายสุราบุหรี่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตัวแทนจำหน่ายสุราบุหรี่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

391หุ่นยนต์ คน แรงงาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

391หุ่นยนต์ คน แรงงาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 36 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 36 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตัวแทนจำหน่ายสุราบุหรี่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตัวแทนจำหน่ายสุราบุหรี่

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

135 หนี้ก้อนโต

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

135 หนี้ก้อนโต

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กล้าดี ตอนที่ 2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กล้าดี ตอนที่ 2

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลิ่มสลักใจ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลิ่มสลักใจ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 4 เนื้อนาบุญหายาก

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 4 เนื้อนาบุญหายาก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

036 คังเคยชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

036 คังเคยชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Aug 16

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 6

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 6

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลิ่มสลักใจ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลิ่มสลักใจ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

303 อริยทรัพย์ภายใน ศีล2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 7

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 7

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

037 คิชฌชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

037 คิชฌชาดก

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลิ่มสลักใจ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

09:00-10:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลิ่มสลักใจ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

10:30-11:00

Boon news

1000

10:30-11:00

Boon news

1000

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

29 คนป่วน สังคมป่วย

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

29 คนป่วน สังคมป่วย

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิบากกรรมโรคตับ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิบากกรรมโรคตับ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

133 เสียงหาย

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

391หุ่นยนต์ คน แรงงาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

391หุ่นยนต์ คน แรงงาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 703

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 703

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ก่อนปิดเทอม ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ก่อนปิดเทอม ตอนที่ 1

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การป้องกันภัยตามแนวพุทธ

พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การป้องกันภัยตามแนวพุทธ

พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

037 คิชฌชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

037 คิชฌชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Aug 17

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 7

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 7

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การป้องกันภัยตามแนวพุทธ

พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การป้องกันภัยตามแนวพุทธ

พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

391หุ่นยนต์ คน แรงงาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

391หุ่นยนต์ คน แรงงาน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 5 เบื้องหลังของทุกชีวิต

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 8

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 8

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

038 คิริทัตตชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

038 คิริทัตตชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การป้องกันภัยตามแนวพุทธ

พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การป้องกันภัยตามแนวพุทธ

พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน

10:20-10:35

Boon news

1000

10:20-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

นิสัยที่สืบทอด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

นิสัยที่สืบทอด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

444 ภาษาดอกไม้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

444 ภาษาดอกไม้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00

(Rerun)

12:40-13:00

(Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

นิสัยที่สืบทอด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

นิสัยที่สืบทอด

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

134 หายปวดหัวเข่าไม่รู้ตัว

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

134 หายปวดหัวเข่าไม่รู้ตัว

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

โรงเรียนอนุบาล อบต คลองสาม

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

โรงเรียนอนุบาล อบต คลองสาม

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ก่อนปิดเทอม ตอนที่ 2

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ก่อนปิดเทอม ตอนที่ 2

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องให้อภัย

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องให้อภัย

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 6 เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บ 17 27

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 6 เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บ 17 27

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

038 คิริทัตตชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

038 คิริทัตตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Aug 18

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 8

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 8

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องให้อภัย

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องให้อภัย

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

444 ภาษาดอกไม้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

444 ภาษาดอกไม้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 7 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 16 10

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 7 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 16 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 9

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 9

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 327 จบครูมาค้าผัก

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 327 จบครูมาค้าผัก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องให้อภัย

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องให้อภัย

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

10:20-10:35

Boon news

1000

10:20-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำอย่างไรให้ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:35-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำอย่างไรให้ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

305 การสร้างบารมี 10 ทัศ ศีลบารมี 1

พระจุมพล ปุญญพโล

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

305 การสร้างบารมี 10 ทัศ ศีลบารมี 1

พระจุมพล ปุญญพโล

13:00-14:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

ใจแรก

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

ใจแรก

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำอย่างไรให้ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำอย่างไรให้ได้ดี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

135 หนี้ก้อนโต

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

135 หนี้ก้อนโต

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

วีสตาร์ จ เชียงใหม่ สวดธรรมจักร และ ธทย ปี 2561 ตอนที่4

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

ครูมา..ชีวิตที่มีค่าในวัยเกษียณ

อ.มาลินี อาจบำรุง

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

ครูมา..ชีวิตที่มีค่าในวัยเกษียณ

อ.มาลินี อาจบำรุง

16:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 662 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขันติธรรมในต่างแดน

พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขันติธรรมในต่างแดน

พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 7 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 16 10

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 7 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 16 10

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Aug 19

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 4

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 4

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 327 จบครูมาค้าผัก

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 327 จบครูมาค้าผัก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 9

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 9

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขันติธรรมในต่างแดน

พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขันติธรรมในต่างแดน

พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 704

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 704

08:00-08:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

โรงเรียนอนุบาล อบต คลองสาม

08:00-08:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

โรงเรียนอนุบาล อบต คลองสาม

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

รอบรั้ว รร.อนุบาล

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์(บาลี), สุชาติ กิตติชาติวรกุล(ไทย)

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์(บาลี), สุชาติ กิตติชาติวรกุล(ไทย)

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ เส้นทางบุญ

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:10-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

12:10-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย โอวาทพิเศษ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย โอวาทพิเศษ

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

15:30-16:00

เส้นทางบุญ

15:30-16:00

เส้นทางบุญ

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

1000 ตะวัน

ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ

17:00-17:30 คลิก

1000 ตะวัน

ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

445 เก่งคนให้สมเป็นนาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

445 เก่งคนให้สมเป็นนาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ครูมา..ชีวิตที่มีค่าในวัยเกษียณ

อ.มาลินี อาจบำรุง

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ครูมา..ชีวิตที่มีค่าในวัยเกษียณ

อ.มาลินี อาจบำรุง

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

30 สมาธิ ที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

30 สมาธิ ที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน,พ.ไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 7 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 16 10

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 7 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 16 10

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา