ผังรายการ

Week selected is Sep 03 - Sep 09, 2018

Today

Mon, Sep 03

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

นพดล นพฤทธิ์(บาลี) สุรชัย จิตรเพียรค้า(ไทย)

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

นพดล นพฤทธิ์(บาลี) สุรชัย จิตรเพียรค้า(ไทย)

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข,พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, คุณพิณรัตน์ จตุรกุลมรกต, คุณสมพร พรรณเชษฐ์

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข,พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, คุณพิณรัตน์ จตุรกุลมรกต, คุณสมพร พรรณเชษฐ์

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 19 เฮือกสุดท้ายของชีวิต

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 19 เฮือกสุดท้ายของชีวิต

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 21

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 21

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 012 แม่ลูกจากกัน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 012 แม่ลูกจากกัน

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

051 ทุททุภายชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

051 ทุททุภายชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-12:30 คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(แรม8ค่ำ เดือน9)

10:30-12:30 คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(แรม8ค่ำ เดือน9)

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

307 อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ)

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

11:30-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

307 อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ)

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

คู่แม่ลูก ผู้รักการสร้างบุญ

ปณิชา โพธฺกุล,อรพรรณ ต่อสุวรรณ

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

คู่แม่ลูก ผู้รักการสร้างบุญ

ปณิชา โพธฺกุล,อรพรรณ ต่อสุวรรณ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

04 มีเงิน มีเวลา คุณทำได้

สิริกร ตระหนักยศ(เจ้าของธุรกิจ)

14:10-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

04 มีเงิน มีเวลา คุณทำได้

สิริกร ตระหนักยศ(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

32 ภัยธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติจริงหรือ

พระครูโพธิสุตาทร ,พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

32 ภัยธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติจริงหรือ

พระครูโพธิสุตาทร ,พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ธรรมะใสๆสู่ใจเยาวชน

พระระพี ธมฺมรโต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ธรรมะใสๆสู่ใจเยาวชน

พระระพี ธมฺมรโต

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 19 เฮือกสุดท้ายของชีวิต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 19 เฮือกสุดท้ายของชีวิต

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

051 ทุททุภายชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

051 ทุททุภายชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Sep 04

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 21

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 21

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมะใสๆสู่ใจเยาวชน

พระระพี ธมฺมรโต

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมะใสๆสู่ใจเยาวชน

พระระพี ธมฺมรโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 35 การบวชในยุคนั้น

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 35 การบวชในยุคนั้น

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 37 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 37 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 20 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 20 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 22 จบ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 22 จบ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

052 นฬปานชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

052 นฬปานชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมะใสๆสู่ใจเยาวชน

พระระพี ธมฺมรโต

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมะใสๆสู่ใจเยาวชน

พระระพี ธมฺมรโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

ชมรมเรารักคลองสาม

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

ชมรมเรารักคลองสาม

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

05 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(1)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:10-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

05 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(1)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

วันแห่งความทรงจำ กาญจนบุรี

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

วันแห่งความทรงจำ กาญจนบุรี

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:45-16:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

งานบุญนานาชาติปีที่5

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

งานบุญนานาชาติปีที่5

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 20 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 20 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

052 นฬปานชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

052 นฬปานชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Sep 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 22 จบ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 22 จบ

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

งานบุญนานาชาติปีที่5

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

งานบุญนานาชาติปีที่5

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ใช้อะไรวัดความสุข

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ใช้อะไรวัดความสุข

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 21 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 21 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 1

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

งานบุญนานาชาติปีที่5

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

งานบุญนานาชาติปีที่5

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

394 เข็นครกขึ้นป โท ป เอก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

394 เข็นครกขึ้นป โท ป เอก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 37 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 37 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

จบแล้วเคว้งพึ่งตัวเองไม่ได้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

จบแล้วเคว้งพึ่งตัวเองไม่ได้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

06 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(2)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

06 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(2)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ธรรมทายาท ปี 2561 รวมทุกตอน

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ธรรมทายาท ปี 2561 รวมทุกตอน

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน วุ่นนักรักสะอาด

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน วุ่นนักรักสะอาด

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ข่าวสงฆ์ในแวดวงสื่อ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ข่าวสงฆ์ในแวดวงสื่อ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 21 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 21 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

053 นันทชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

053 นันทชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Sep 06

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 1

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 1

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ข่าวสงฆ์ในแวดวงสื่อ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ข่าวสงฆ์ในแวดวงสื่อ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

307 อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ)

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

307 อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ)

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 22 แสงแห่งปัญญา

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 22 แสงแห่งปัญญา

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 2

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 2

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 015 พ่อตายไปเป็นยักษ์อยู่กับแม่

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 015 พ่อตายไปเป็นยักษ์อยู่กับแม่

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ข่าวสงฆ์ในแวดวงสื่อ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ข่าวสงฆ์ในแวดวงสื่อ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

วันแห่งความทรงจำ กาญจนบุรี

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

วันแห่งความทรงจำ กาญจนบุรี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

32 ภัยธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติจริงหรือ

พระครูโพธิสุตาทร ,พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

32 ภัยธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติจริงหรือ

พระครูโพธิสุตาทร ,พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโกปธ.9,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทนนั่งกับนั่งทน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทนนั่งกับนั่งทน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

04 มีเงิน มีเวลา คุณทำได้

สิริกร ตระหนักยศ(เจ้าของธุรกิจ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

04 มีเงิน มีเวลา คุณทำได้

สิริกร ตระหนักยศ(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

394 เข็นครกขึ้นป โท ป เอก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

394 เข็นครกขึ้นป โท ป เอก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 706

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 706

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Missions for Peace

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Missions for Peace

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 22 แสงแห่งปัญญา

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 22 แสงแห่งปัญญา

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

054 นารทชาดก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

054 นารทชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Sep 07

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 015 พ่อตายไปเป็นยักษ์อยู่กับแม่

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 015 พ่อตายไปเป็นยักษ์อยู่กับแม่

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 2

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 2

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Missions for Peace

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Missions for Peace

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

394 เข็นครกขึ้นป โท ป เอก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

394 เข็นครกขึ้นป โท ป เอก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 23 โทษของกาเมสุมิจฉาจาร

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 23 โทษของกาเมสุมิจฉาจาร

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 3

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 3

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 016 ต่อยกับผี

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 016 ต่อยกับผี

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Missions for Peace

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Missions for Peace

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

446 ดึงพลังใจที่ซ่อนไว้ในตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

446 ดึงพลังใจที่ซ่อนไว้ในตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ยินดีด้วยกับสามี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ยินดีด้วยกับสามี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

05 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(1)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

05 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(1)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

ชมรมเรารักคลองสาม

15:00-16:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

ชมรมเรารักคลองสาม

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กุศโลบายการสร้างคนดี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กุศโลบายการสร้างคนดี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 3 เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม 16 44

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Sep 08

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 016 ต่อยกับผี

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 3

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กุศโลบายการสร้างคนดี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

446 ดึงพลังใจที่ซ่อนไว้ในตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 24 โทษของการดื่มน้ำเมา

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 4

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 017 สามีตายก่อนกฐิน

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

056 ปัพพตูปัตถรชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กุศโลบายการสร้างคนดี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 40 กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ใช้อะไรวัดความสุข

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

307 อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ)

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

ใจแรก

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

06 ของจริง คู่คนจริง รวยสวนกระแส(2)

วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:30 คลิก ช่วงที่1,2

คิดใหญ่ใจดี ปี4

สกู๊ปธรรมทายาทและพิธีแต่งตั้งผู้บริหาร ชรพ ปี 2561

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

มืด 8 ด้านสว่างได้ด้วยธรรมจักร

กัญญ์ชญามาศ สารกิจ

16:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 24 โทษของการดื่มน้ำเมา

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

056 ปัพพตูปัตถรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Sep 09

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 3

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 017 สามีตายก่อนกฐิน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 4

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

04:00-04:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 40 กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:25-08:00 คลิก

world news

WN 707

08:00-08:35 คลิก

ทบทวนโอวาท (Rerun)

คุณยายทำนายฝัน

หลวงพ่อธัมมชโย

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิณรัตน์ จตุรกุลมรกต(บาลี) ,อาชวิณ ชวาลารัตน์(ไทย)

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-12:15 คลิก

World of Peace (Rerun)

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-15:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ,ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และสัมมนาพิเศษ

พระภาวนาธรรมวิเทศ ,พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์

15:00-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

15:30-16:15 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ทบทวนบุญ

16:15-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

421 ความสำเร็จถอดแบบได้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

มืด 8 ด้านสว่างได้ด้วยธรรมจักร

กัญญ์ชญามาศ สารกิจ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

33 วิชชาชีวิต หาเรียนได้ที่ไหน

พระปลัดนพดล สิริวํโส,พระมหาโกมล สุภจิตฺโต,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 24 โทษของการดื่มน้ำเมา

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

056 ปัพพตูปัตถรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา