ผังรายการ

Week selected is Sep 17 - Sep 23, 2018

Today

Mon, Sep 17

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

รุ่งนภา กล่อมเมฆ(บาลี), ปาริชาติ ตระหนักยศ(ไทย)

02:00-03:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 31 โปริสาท ตอนที่ 04

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 11

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 024 พระหาย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

063 พันธนโมกขชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-12:15 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เนื่องในวันพระ(ขึ้น8ค่ำ เดือน10)

12:15-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เพราะแม่จึงเข้าใจในบุญ

อัญมณี ตัณฑ์กุลรัตน์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

มารและเจ้ากรรมนายเวร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

10 อัมพฤกษ์ครึ่งซีก

สุกัลญา สุขเฉลิมชัย(ผู้ป่วยอัมพฤษก์ครึ่งซีก)

14:30-15:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

33 ไม่อยากทำบุญ เพราะไม่ศรัทธา คิดผิดหรือไม่

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ภัยคุกคามในยุคพุทธกาล3

พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 31 โปริสาท ตอนที่ 04

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

063 พันธนโมกขชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Sep 18

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 024 พระหาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 11

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภัยคุกคามในยุคพุทธกาล3

พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

มงคลที่ 37 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 32 โปริสาท ตอนที่ 05

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 12

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 019 อายุ78ปี

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภัยคุกคามในยุคพุทธกาล3

พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

11:35-12:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

เสียงสะท้อนจากขยะ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

11 วิธีคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ณัชชารีย์ เรืองวุฒิสานนท์(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:30 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

วันแห่งความทรงจำ กาญจนบุรี

15:00-15:30 คลิก

World of Peace (Rerun)

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 32 โปริสาท ตอนที่ 05

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Sep 19

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 024 พระหาย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 11

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ความสุขที่มาจากกระจก

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 32 โปริสาท ตอนที่ 05

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 12

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 025 ร้องเหมือนเสียงนกแสก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

09:00-10:20

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใจเป็นธาตุสำเร็จ

พระถาวร ถาวโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

396 อาชีพหลักทางเลือก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 38 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

พญายมบาลรู้ได้อย่างไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

11 วิธีคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ณัชชารีย์ เรืองวุฒิสานนท์(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:30 คลิก ช่วงที่1,2

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

สกู๊ปธรรมทายาทและพิธีแต่งตั้งผู้บริหาร ชรพ ปี 2561

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กึ่งพรรษากาล

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 32 โปริสาท ตอนที่ 05

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Sep 20

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 026 พ่อแก่กว่าแม่

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 13

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กึ่งพรรษากาล

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

04:30-05:00 คลิก

นานาเทศนา

308 อริยทรัพย์ภายใน หิริ โอตตัปปะ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 34 โปริสาท ตอนที่ 07

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 14

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 027 ไก่ชน 27.02นาที

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

066 มโนชชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน

วันแห่งความทรงจำ กาญจนบุรี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

33 ไม่อยากทำบุญ เพราะไม่ศรัทธา คิดผิดหรือไม่

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

พญายมบาลรู้ได้อย่างไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

10 อัมพฤกษ์ครึ่งซีก

สุกัลญา สุขเฉลิมชัย(ผู้ป่วยอัมพฤษก์ครึ่งซีก)

14:30-15:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

396 อาชีพหลักทางเลือก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

world news (Rerun)

WN 708

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

แว่วเสียงธรรมจากลุ่มน้ำอิรวดี

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 34 โปริสาท ตอนที่ 07

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

066 มโนชชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Sep 21

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 027 ไก่ชน 27.02นาที

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 14

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

แว่วเสียงธรรมจากลุ่มน้ำอิรวดี

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

396 อาชีพหลักทางเลือก

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 35 โปริสาท ตอนที่ 08

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 15

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 028 ไก่ชน 24.38

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

067 มฆเทวชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

แว่วเสียงธรรมจากลุ่มน้ำอิรวดี

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

448 สุขจากการแสวงหาความสำเร็จ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

การทำงานของพระอานนท์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

11 วิธีคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ณัชชารีย์ เรืองวุฒิสานนท์(เจ้าของธุรกิจ)

14:30-15:30 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

เสียงสะท้อนจากขยะ

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เมื่อพระพุทธเจ้าถูกใส่ร้าย

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 35 โปริสาท ตอนที่ 08

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

067 มฆเทวชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Sep 22

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 028 ไก่ชน 24.38

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 15

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เมื่อพระพุทธเจ้าถูกใส่ร้าย

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

448 สุขจากการแสวงหาความสำเร็จ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 36 โปริสาท ตอนที่ 09

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 16

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 029 น้ำท่วมที่ภูเก็ต

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

068 มณิโจรชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เมื่อพระพุทธเจ้าถูกใส่ร้าย

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มองคู่ชีวิตตามความเป็นจริง

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

309 การสร้างบารมี 10 ทัศ เนกขัมมบารมี 1

พระจุมพล ปุญญพโล

13:00-14:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

ใจแรก

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

จบแล้วเคว้งพึ่งตัวเองไม่ได้

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

12 มะเร็งลำไส้หายไปไหน

สมจิตร์ พันธุ์ลิกะ(อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้)

14:30-15:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

เมื่อเจอสิ่งที่ใช่ จึงได้คำตอบในชีวิต

พัชรินทร์ ยิ้มพัธน์

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 711 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 36 โปริสาท ตอนที่ 09

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

068 มณิโจรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Sep 23

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish)

Guided Danish Meditation 3

Ven. Prakongsak Sattipanyo

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 022 แทงตา ฆ่าลูกวัว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระมหาชนก ตอนที่ 16

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

04:00-04:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:25-08:00 คลิก

world news

08:00-08:15 คลิก

อานุภาพหลวงปู่ (Rerun)

ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป ตอนที่ 3

หลวงพ่อธัมมชโย

08:15-08:35 คลิก

บุคคลยุคต้นวิชชา

1 เณรปฏิบัติหลวงปู่,แยกกายจากต้นธาตุ

พระธรรมรัตนากร

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วันชัย สุภีกิตย์ ,บำเพ็ญ นามวงษ์

11:10-12:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-12:15 คลิก

World of Peace

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-15:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

สัมมนาพิเศษ และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

15:00-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

15:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ทบทวนบุญ

16:00-17:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

449 ฝันครั้งที่ชนะ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เมื่อเจอสิ่งที่ใช่ จึงได้คำตอบในชีวิต

พัชรินทร์ ยิ้มพัธน์

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61

34 วิธีทำบุญ ให้ได้รับผลบุญในชาตินี้

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9 ดร.,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 36 โปริสาท ตอนที่ 09

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

068 มณิโจรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา