ผังรายการ

Week selected is Dec 31 - Jan 06, 2019

Today

Mon, Dec 31

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหาร

พรประไพ แต่งเจริญพาณิชย์(บาลี), ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์(ไทย)

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ทรัพย์ภายใน ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 40

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 120 กลัวขึ้นคาน

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

033 ขทิรังคารชาดก

09:00-09:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

11:30-12:00 คลิก ช่วงที่1,2,3

นานาเทศนา (Rerun)

ธุดงควัตร

พระมหาโพธิวงศาจารย์

12:00-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

พระมหาเถระ..นักออกแบบชีวิต

พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย

13:00-14:10 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะ 1 นาที

บุญบาปมาจากไหน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2

011 ได้บ้านอย่างอัศจรรย์

ทวีวัฒน์ ครุสกุล(ธุรกิจส่วนตัว)

14:30-15:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

43 ปีใหม่ให้เหล้า เท่ากับแช่ง

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9 ดร.,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:30-17:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-00:00 live คลิก

สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 1,000,000,011 จบ

Tue, Jan 01

00:00-01:00 live คลิก

สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 1,000,000,011 จบ

01:00-01:30 คลิก

นำนั่งวันปีใหม่ 2555

หลวงพ่อธัมมชโย

01:30-02:00 คลิก

ที่มาและความเป็นมาของมหาธรรมกายเจดีย์ หลวงพ่อธัมมชโย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมจักร กับ ธรรมกายเจดีย์

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

04:30-05:00 คลิก

ธรรมยาตราเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

จ.สิงห์บุรี

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

นำนั่งสมาธิภาคบ่าย (Rerun)

งานบุญปีใหม่ ปี 2558

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 live คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562

ตักบาตร ณ ลานพระมหาธรรมกายเจดีย์

07:30-08:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 120 กลัวขึ้นคาน

08:35-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

รอบรั้ว รร อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562

พิธีปฏิบัติธรรมภาคสาย และบูชาข้าวพระ

ศิริพร ด่านวนิช(บาลี), นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต(ไทย)

11:10-12:10 live คลิก

เส้นทางบุญ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:10-13:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:20-14:30 live คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

หลวงพ่อทัตตชีโว

15:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

หลวงพ่อทัตตชีโว

15:30-16:00 live คลิก

เส้นทางบุญ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

ทบทวนบุญ

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-18:45 live คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562

พิธีอัญเชิญ สุวรรณสิริรัศมี ปิดยอดโดมพระมหาธรรมกายเจดีย์

18:45-19:10 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

19:10-20:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมจักร กับ ธรรมกายเจดีย์

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต

20:30-21:30 คลิก

นำนั่งวันปีใหม่ 2555 (Rerun)

หลวงพ่อธัมมชโย

21:30-22:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

003 ให้ทานอย่างสัตบุรุษ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

034 ขัลลฏิยชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Jan 02

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562 (Rerun)

พิธีปฏิบัติธรรมภาคสาย และบูชาข้าวพระ

ศิริพร ด่านวนิช(บาลี), นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต(ไทย)

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562 (Rerun)

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562 (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

หลวงพ่อทัตตชีโว

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันปีใหม่ พ.ศ.2562 (Rerun)

พิธีอัญเชิญ สุวรรณสิริรัศมี ปิดยอดโดมพระมหาธรรมกายเจดีย์

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

004 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 42

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 122 คุณครูที่รัก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

035 ครหิตชาดก

09:00-11:00 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป เดินออกจากวัดพระธรรมกาย

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

11:30-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

411 พลังหญิง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะ 1 นาที

อยู่ในครรภ์รู้สึกตัวไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2

011 ได้บ้านอย่างอัศจรรย์

ทวีวัฒน์ ครุสกุล(ธุรกิจส่วนตัว)

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

ทบทวนบุญอัศวินน้อยฯต้อนรับธรรมยาตรา

15:30-18:00 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีต้อนรับ คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป ณ โลตัสแลนด์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมจักร กับ ธรรมกายเจดีย์

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30

(Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

004 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

035 ครหิตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Jan 03

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 122 คุณครูที่รัก

01:00-01:10 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 42

01:10-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

(Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

04:30-05:00 คลิก ช่วงที่1,2,3

นานาเทศนา (Rerun)

ธุดงควัตร

พระมหาโพธิวงศาจารย์

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา แด่ คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 43

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 123 ข้าวยำ

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

036 คังเคยชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระธรรมยาตรา ปีที่ 7

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

11:35-12:00 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ (Rerun)

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ เพชรบุรี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ทบทวนบุญอัศวินน้อยฯต้อนรับธรรมยาตรา

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะ 1 นาที

เทวดามาร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2 (Rerun)

011 ได้บ้านอย่างอัศจรรย์

ทวีวัฒน์ ครุสกุล(ธุรกิจส่วนตัว)

14:30-15:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

411 พลังหญิง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

world news (Rerun)

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:10-17:00 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

ธรรมจักร ธรรมยาตรา ปีที่ 7

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระธรรมยาตรา ปีที่ 7

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

036 คังเคยชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Jan 04

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 123 ข้าวยำ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 43

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระธรรมยาตรา ปีที่ 7

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

411 พลังหญิง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:40 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา แด่ คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป

07:40-07:45

Boon news

0700

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 44

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 124 มือใต้น้ำ ไฟเหนือน้ำ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

037 คิชฌชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระธรรมยาตรา ปีที่ 7

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

11:30-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

463 เปลี่ยนไร้ตัวตนให้คนสนใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

12:40-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะ 1 นาที

กลุ่มเพื่อนขี้นินทา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2 (Rerun)

011 ได้บ้านอย่างอัศจรรย์

ทวีวัฒน์ ครุสกุล(ธุรกิจส่วนตัว)

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

ทบทวนบุญอัศวินน้อยฯต้อนรับธรรมยาตรา

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

พิธีอัญเชิญแผ่นทองสุวรรณสิริรัศมี พ.ศ.2562

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

ธรรมจักร ธรรมยาตรา ปีที่ 7

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

V-star Change the World

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

002 ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล1

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

037 คิชฌชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Jan 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 124 มือใต้น้ำ ไฟเหนือน้ำ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 44

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

V-star Change the World

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

463 เปลี่ยนไร้ตัวตนให้คนสนใจ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา แด่ คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป

07:30-07:45

Boon news

0700

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 45

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 125 กระสุนรัก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

038 คิริทัตตชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

V-star Change the World

พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

11:30-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

ปีศาจภายในใจ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,3

นานาเทศนา

ธุดงควัตร

พระมหาโพธิวงศาจารย์

13:00-14:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

ใจแรก

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-15:30 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีถวายสังฆทาน 102 วัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พระมงคลเทพมุนี

15:30-16:50 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:50-19:40 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีจุดประทีปบูชาธรรม ณ โลตัสแลนด์

19:40-20:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

20:15-21:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

003 ให้ทานอย่างสัตบุรุษ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

038 คิริทัตตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Jan 06

00:00-02:00 คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7 (Rerun)

พิธีถวายสังฆทาน 102 วัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พระมงคลเทพมุนี

02:00-05:00 คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7 (Rerun)

พิธีจุดประทีปบูชาธรรม ณ โลตัสแลนด์

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:30 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:30-08:30 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีตักบาตร คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป ณ โลตัสแลนด์

08:35-09:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหาร

พรประไพ แต่งเจริญพาณิชย์(บาลี), ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์(ไทย)

11:10-13:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:00-14:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

14:00-15:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ถวายปัจจัยบำรุงวัดและโอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

15:00-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:55 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่7

พิธีต้อนรับ คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป ณ วัดสองพี่น้อง

17:55-19:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-20:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

20:00-21:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี62

1 ธรรมยาตรา การได้เห็นสมณะดีอย่างไร

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9 ดร.,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

21:00-22:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

22:00-22:30 คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 7

2 ต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ โลตัสแลนด์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

032 กูฏวาณิชชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม (Rerun)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา