ผังรายการ

Week selected is Jan 20 - Jan 26, 2020

Today

Mon, Jan 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ฐิตินันท์ สุทธวาทิน,นิภาวรรณ สุวิมลธีระบุตร

01:30-02:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

02:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ถวายปัจจัยบำรุงวัด และทบทวนโอวาทฟังธรรม

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:30 live คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรี

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 39 โปริสาท ตอนที่ 12

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

โปริสาท ตอนที่ 19

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 155 ตามกำลังบุญ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

050 ทีฆีติโกสลชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อย่ายอมแพ้ แม้วันไม่เหลืออะไร

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

10:20-10:25

Boon news

1000

10:25-11:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

11:30-12:00 คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8

ตอนที่ 8 ทำนุบำรุงวัด วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,3

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

แม่ ผู้ฟูมฟักศีลธรรมในใจลูก

กชพร-วิคตอเรีย-อลิซาเบธ ออพซาร์ล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะ1นาที

ตอน อ้วนก็อยากผอม ผอมก็อยากอ้วน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2

ตอน 65 ปลดหนี้ เปลี่ยนชีวิต

สุปราณี บุญทอง

14:30-15:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

มองโลกเห็นธรรม ปี.62 (Rerun)

ตอนที่ 25 ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./ พระมหาปุญญภัตร ธมฺมวฑฺฒโก/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

15:25-15:30 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

92 มีสินทรัพย์กว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านเพราะบุญใด

หลวงพ่อธัมมชโย

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:30-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

รัตนะที่ 3

พระพสธร เขมธโร

22:00-22:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 39 โปริสาท ตอนที่ 12

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

050 ทีฆีติโกสลชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jan 21

00:00-00:30 คลิก

Meditation for Beginners 24 m

พระนิโคลัส ฐานิสฺสโร

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 155 ตามกำลังบุญ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

โปริสาท ตอนที่ 19

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รัตนะที่ 3

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-04:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

04:25-04:30 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

2 เพื่อนในยมโลก อยากได้บุญบวช

04:30-05:00 คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8 (Rerun)

ตอนที่ 14 พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรี

07:30-08:00 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 40 โปริสาท ตอนที่ 13

07:50-08:20 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 156 อยู่ตรงนี้ ตรงนี้เอง

08:00-08:20 คลิก

ทศชาติชาดก

โปริสาท ตอนที่ 20

08:20-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

051 ทุททุภายชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รัตนะที่ 3

พระพสธร เขมธโร

10:20-10:25

Boon news

1000

10:25-11:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

11:30-12:00 คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8

ตอนที่ 1 พิธีต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15

ธรรมะ1นาที

ตอน ขอเครื่องทุ่นแรง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2 (Rerun)

ตอน 66 นักเรียนดีเด่น

จิราพร รอดรังนก

14:30-15:25 คลิก

Bright Insight (Rerun)

15:25-15:30 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

93 ให้ทุนการศึกษากว่า 90 ล้านบาท

หลวงพ่อธัมมชโย

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:30-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พุทธยาตรา

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 33 โปริสาท ตอนที่ 06

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Jan 22

00:00-00:30 คลิก

Meditation for Beginners 24 m

พระนิโคลัส ฐานิสฺสโร

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 156 อยู่ตรงนี้ ตรงนี้เอง

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก

โปริสาท ตอนที่ 20

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธยาตรา

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

03:30-04:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

04:25-04:30 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

87 เกิดเป็นเทพกินนรเพราะบุญปนบาป

หลวงพ่อธัมมชโย

04:30-05:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(Danish) (Rerun)

Guided Meditation in Danish 1

Ven. Prakongsak Sattipanyo

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรี

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 41 โปริสาท ตอนที่ 14

07:47-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

โปริสาท ตอนที่ 21

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 157 คนใจร้าย1คนยิ่งทนยิ่งได้ใจ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

052 นฬปานชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธยาตรา

พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

ตอน ภัยจากการเดินทาง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:45 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระสูตร ตอนที่ 8

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:45-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

007 Change the world speech contest 6

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ฝึกให้คล่อง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15

ธรรมะ1นาที

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2 (Rerun)

ตอน 66 นักเรียนดีเด่น

จิราพร รอดรังนก

14:30-15:25 คลิก ช่วงที่1,2

คิดใหญ่ใจดี ปี5 (Rerun)

กฐินสัมฤทธิ์ 2562 เพชรบูรณ์ รวม Part 1 และ Part 2

15:25-15:30 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

94 รอดจากสึนามิที่เกาะมัลดีฟส์

หลวงพ่อธัมมชโย

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:20-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ให้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุด

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 41 โปริสาท ตอนที่ 14

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

052 นฬปานชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Thu, Jan 23

00:00-00:30 คลิก

Meditation for Beginners 24 m

พระนิโคลัส ฐานิสฺสโร

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 157 คนใจร้าย1คนยิ่งทนยิ่งได้ใจ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก

โปริสาท ตอนที่ 21

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ให้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุด

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

04:00-04:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

04:25-04:30 คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8

ตอนที่ 25 พิธีต้อนรับพุทธบุตร ณ วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี

04:30-05:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรี

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 42 โปริสาท ตอนที่ 15

07:47-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

โปริสาท ตอนที่ 22 จบ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 158 อีกคนที่ห่วงใย

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ให้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุด

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

11:30-12:00 คลิก

เบื้องหลังความสำเร็จการจัดงานตักบาตรพระ 30,000รูป โดยของพุทธศานิกชนไทย-เมียนมาร์ (Rerun)

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

ตอน ภัยจากการเดินทาง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี5 (Rerun)

ทบทวนบุญงานวันเด็กและอัศวินน้อยฯ ปีที่ผ่านมา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ฝึกให้คล่อง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะ1นาที

ตอน เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2 (Rerun)

ตอน 64 เกือบโดนไล่ออก

นกทิพย์ ทิใจ

14:30-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

ตอน ภัยจากการเดินทาง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:25-15:30 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

95 บุญจุดประทีปแก้บาปทางดวงตา

หลวงพ่อธัมมชโย

15:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:20-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

18:30-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ธรรมยาตรา บารมี 3 ระดับ

พระระพี ธมฺมรโต

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 35 โปริสาท ตอนที่ 08

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

046 ติฏฐชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Fri, Jan 24

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 158 อีกคนที่ห่วงใย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

โปริสาท ตอนที่ 22 จบ

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมยาตรา บารมี 3 ระดับ

พระระพี ธมฺมรโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-04:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

04:25-04:30

04:30-05:00

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:30 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีถวายภัตตาหารและกองบุญธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรี

07:30-07:40

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 43 โปริสาท ตอนที่ 16

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 1

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 159 ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธรรมยาตรา บารมี 3 ระดับ

พระระพี ธมฺมรโต

10:15-10:35

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

11:35-12:00 คลิก

Hilight โครงการธรรมยาตราปีที่ 8 เส้นทางพระผู้ปราบมาร ณ วัดพระธรรมกาย

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:25 คลิก

กล้าดี Variety

007 Change the world speech contest 6

12:25-12:45 คลิก

Bright Insight

12:45-13:00 คลิก

World of Peace (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-15:00 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีถวายสังฑทาน 103 วัด วัดตะเคียน

15:00-15:45 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี5 (Rerun)

ทบทวนบุญงานวันเด็กและอัศวินน้อยฯ ปีที่ผ่านมา

15:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-19:10 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีจุดประทีปบูชาธรรม ณ วัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรี

19:10-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รู้จักเทวดา

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 43 โปริสาท ตอนที่ 16

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

054 นารทชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jan 25

00:00-00:33 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 159 ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 1

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รู้จักเทวดา

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-04:20 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

04:20-04:25 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

95 บุญจุดประทีปแก้บาปทางดวงตา

หลวงพ่อธัมมชโย

04:30-05:00 คลิก

นำนั่งสมาธิภาษาดัตช์ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เบลเยี่ยม 1 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณวัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 44 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 17

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 2

08:00-08:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 160 ทองดำรำพัน

08:45-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

09:00-10:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

รู้จักเทวดา

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9

10:25-10:35

Boon news

1000

10:35-11:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

11:35-12:00 คลิก

Hilight โครงการธรรมยาตราปีที่ 8 เส้นทางพระผู้ปราบมาร ณ วัดพระธรรมกาย

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15

ธรรมะ1นาที

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร Season 2

ตอน 66 นักเรียนดีเด่น

จิราพร รอดรังนก

14:30-15:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

World Peace Through Inner Peace

สรวิชญ์ แสงสุวรรณ

15:30-15:35 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

95 บุญจุดประทีปแก้บาปทางดวงตา

หลวงพ่อธัมมชโย

15:35-16:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

16:00-18:00 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา จ.นครปฐม

18:00-18:20 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:20-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:10-20:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ให้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุด

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

20:30-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:30 คลิก

Boon news

1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 44 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 17

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jan 26

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 160 ทองดำรำพัน

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเตมีย์ ตอนที่ 2

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

(Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ให้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุด

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

04:30-05:00 คลิก

Highlight โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 8 ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(โลตัสแลนด์) (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 live คลิก

ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา จ.นครปฐม

08:30-09:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

09:30-12:50 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

12:20-02:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-16:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ถวายปัจจัยบำรุงวัด และทบทวนโอวาทฟังธรรม

16:00-17:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:30-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-20:00 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

20:00-20:30

ทันโลกทันธรรม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

World Peace Through Inner Peace

สรวิชญ์ แสงสุวรรณ

21:30-22:30 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี.62 (Rerun)

ศิลปะ กับ ศรัทธา

พระพิเชฐ เขมเชฏฺโฐ /พระครองพล กมลคนฺโธ/ ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 44 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 17

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน