ผังรายการ

Week selected is May 10 - May 16, 2021

Today

Mon, May 10

00:00-01:30

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

037 มัฏฐกุณฑลี จิตเลื่อมใสไปสวรรค์

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 38

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 307 อยากบอกว่ารักเธอ

08:30-10:00

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พระธรรมเทศนา

10:00-11:00 live

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640510

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ฐิติยา แฮร์เทล 640505 (Rerun)

ฐิติยา แฮร์เทล

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 38

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

14:30-15:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

67 “อาป๊า”เซียนพนัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-20:30 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

037 มัฏฐกุณฑลี จิตเลื่อมใสไปสวรรค์

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 11

Wed, May 12

Thu, May 13

Fri, May 14

Sat, May 15

Sun, May 16