ผังรายการ

Week selected is May 24 - May 30, 2021

Today

Mon, May 24

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 9 เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 52

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พุทธประวัติ...ที่อาจไม่เคยได้สดับ

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640524

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ชุลีพร ช่วงรังษี 640521 (Rerun)

ชุลีพร ช่วงรังษี

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 52

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

กัลยาณมิตร ที่โลกต้องการ 640523

ณัชศุภางค์ เทพกุญชร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

067 มฆเทวชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

78 ฆ่าตัวตายประชดรัก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ก็ไม่รู้ซินะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 9 เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

067 มฆเทวชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 25

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 52

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ก็ไม่รู้ซินะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 10 เลิกตระหนี่ตลอดไป 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 53

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พุทธประวัติ...ที่อาจไม่เคยได้สดับ

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640525

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ ป.ธ.4 640522 (Rerun)

สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ ป.ธ.4

11:45-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 53

12:00-12:10

Boon news

1200

12:35-13:00

scoop (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

068 มณิโจรชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ก็ไม่รู้ซินะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

79 สะอึกมีเสียง “ก๊อก ก๊อก” เหมือนไก่

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.10 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 10 เลิกตระหนี่ตลอดไป 1

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

068 มณิโจรชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, May 26

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 53

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.10 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

13 นั่งธรรมะเพื่อตัวเรา

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 11 เลิกตระหนี่ตลอดไป 2

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 54

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

08:30-09:30 live คลิก

รายการพิเศษ ความสำคัญวันวิสาขบูชา (เช้า) online 640526

09:30-11:10 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2564

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน online 640526

11:15-12:10 live คลิก

รายการพิเศษ ความสำคัญวันวิสาขบูชา (เที่ยง)online 640526

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

13:30-14:30 live

วันวิสาขบูชา 2564

วิสาขบูชา วันแห่งพุทธานุสสติ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

14:30-16:00 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2564

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online 640526

16:00-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-21:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2564

ถ่ายทอดสดการปฏิบัติกิจวัตรของคณะสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา online ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

21:30-22:00 คลิก

scoop วันวิสาขบูชา

22:00-23:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

23:00-00:00 คลิก

รายการพิเศษ ความสำคัญวันวิสาขบูชา (เช้า) online 640526 (Rerun)

Thu, May 27

00:00-01:30 คลิก

วันวิสาขบูชา 2564 (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน online 640526

01:30-04:00 คลิก

วันวิสาขบูชา 2564 (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online 640526

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 12 เลิกทะเลาะกันได้แล้ว

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 55

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

08:30-10:00

วันวิสาขบูชา 2564 (Rerun)

วิสาขบูชา วันแห่งพุทธานุสสติ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640527

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ณัฐติยา สุวรรณเนกข์ 640525 (Rerun)

ณัฐติยา สุวรรณเนกข์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 52

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

[CARTOON] เมืองใจใส กับ แก๊งนิวรณ์ 5 (Cut Version)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

070 มหาโมรชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.10 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

81 ถูกแม่แท้ๆตราหน้าว่า “ฆ่าพ่อ”

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คำถามจากยักษ์ ตอน 9

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 12 เลิกทะเลาะกันได้แล้ว

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

070 มหาโมรชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, May 28

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 55

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คำถามจากยักษ์ ตอน 9

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 56

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

สัจจบารมี

พระจุมพล ปุญฺญพโล

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640528

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ณัฐติยา สุวรรณเนกข์ 640525 (Rerun)

ณัฐติยา สุวรรณเนกข์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 56

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640521

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

071 มหาสุวราชชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คำถามจากยักษ์ ตอน 9

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

82 มีสามีขี้เมา ต้นร้ายปลายดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โชคดีที่ได้เรียนบาลี

พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ป.ธ.9

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

071 มหาสุวราชชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, May 29

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 56

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โชคดีที่ได้เรียนบาลี

พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 14 เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์ 17 58ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 57

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

การเเสวงหาตน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640522

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี ป.ธ.6 640527 (Rerun)

สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี ป.ธ.6

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 57

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

[CARTOON] เมืองใจใส กับ แก๊งนิวรณ์ 5 (Cut Version)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

072 มหิฬามุขชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โชคดีที่ได้เรียนบาลี

พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ป.ธ.9

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

83 บุญถวายลูกไว้ในพระศาสนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 14 เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์ 17 58ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

072 มหิฬามุขชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, May 30

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 57

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

17 นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 15 เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 58

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 327 จบครูมาค้าผัก

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:15-12:10 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ชีวิตปลดล็อค...ด้วยบุญ 640530

พิไลพร พุ่มไสว

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640528 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ยัญมีผลจริงหรือ

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

สุดยอดภาษา ตอนที่12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตปลดล็อค...ด้วยบุญ 640530

พิไลพร พุ่มไสว

21:00-21:00 คลิก

mv เพลงสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ ภาพใหม่ : Dhammakaya Cetiya Establishment 4K (Rerun)

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 15 เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

073 มัจฉชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน