ผังรายการ

Week selected is Jun 21 - Jun 27, 2021

Today

Mon, Jun 21

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 36 โปริสาท ตอนที่ 09

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 80

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 019 อายุ78ปี(21:08 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

อธิษฐานจิต ลิขิตชีวิต

พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640621

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระสุรศักดิ์ ฐานกโร 640617 (Rerun)

พระสุรศักดิ์ ฐานกโร

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 80

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

พระรัตนตรัย คุ้มใจ คุ้มภัย

กนกวรรณ โวไลน์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Unseen คุณครูไม่ใหญ่ ตอน3

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

104 อานุภาพพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ครอบครัวบุญ

พระไพฑูรย์ อตฺถวโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 36 โปริสาท ตอนที่ 09

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jun 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 019 อายุ78ปี(21:08 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 80

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ครอบครัวบุญ

พระไพฑูรย์ อตฺถวโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 37 โปริสาท ตอนที่ 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 81

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 020 ด.ช.พอเพียง(27:49 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ยอมที่ไม่มีวันแพ้

พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640622

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol อุบาสิกาวัชรา มโนศิรินุกูล 640618 (Rerun)

อุบาสิกาวัชรา มโนศิรินุกูล

11:45-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 81

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

โรงเรียนวัดอ่างทอง สมุทรสาคร

12:35-13:00

scoop (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

097 สัพพทาฐิชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ครอบครัวบุญ

พระไพฑูรย์ อตฺถวโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

105 แม่แนะนำภรรยาคนที่สามให้พ่อ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คนที่ผ่านพ้นทุกข์ยากมาได้

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 30 โปริสาท ตอนที่ 03

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

090 เรื่องสกุณาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Jun 23

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 020 ด.ช.พอเพียง(27:49 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 81

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คนที่ผ่านพ้นทุกข์ยากมาได้

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

13 นั่งธรรมะเพื่อตัวเรา

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 38 โปริสาท ตอนที่ 11

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 82

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 021 ซ้ายหลุดหลายครั้ง (22:51 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 live คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์

ไม่ใช่เรืองง่าย

พระมหาอัศนัย วิสฺสฺตชโย ป.ธ.9

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640616

11:00-11:30 live คลิก

Zoom Idol ตุลย์ดนัย วงศ์พึ่งไชย 640529

ตุลย์ดนัย วงศ์พึ่งไชย

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 82

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 live คลิก

ชาดก 500 ชาติ

098 สาเกตชาดก

14:30-15:15 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คนที่ผ่านพ้นทุกข์ยากมาได้

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขจากการบวช

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 38 โปริสาท ตอนที่ 11

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

098 สาเกตชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Jun 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 021 ซ้ายหลุดหลายครั้ง (22:51 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขจากการบวช

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 39 โปริสาท ตอนที่ 12

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 83

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 022 แทงตา ฆ่าลูกวัว (23:09 wideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-10:00 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

หลักธรรม, ตน, คน, งาน

พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี ออนไลน์ (วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8) 640624

ครั้งที่ 110

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณวินิช พันธุ์วิริยรัตน์ (Ep.2) 640614 (Rerun)

คุณวินิช พันธุ์วิริยรัตน์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 83

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7

[Special Clip] คำตอบจากพี่ๆ l โครงการ 100 ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา [2564]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

099 สาธุศีลชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขจากการบวช

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

101 เกย์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 3,480,000,000 จบ 640624

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

(Rerun)

22:00-22:30

(Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 39 โปริสาท ตอนที่ 12

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

099 สาธุศีลชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jun 25

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 022 แทงตา ฆ่าลูกวัว (23:09 wideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 83

01:30-02:00

(Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขจากการบวช

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 40 โปริสาท ตอนที่ 13

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 84

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 023 ลูกชายคนสวย (29:46 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

การเเสวงหาตน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640625

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณบำเพ็ญ นามวงษ์ 640622 (Rerun)

คุณบำเพ็ญ นามวงษ์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 77

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640625

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี_The speech Coach

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

100 สาลิยชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขจากการบวช

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

108 เกเรแต่ชอบทำบุญเพราะเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระอินทร์

พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย ป.ธ.9

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 40 โปริสาท ตอนที่ 13

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

100 สาลิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jun 26

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 023 ลูกชายคนสวย (29:46 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 84

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระอินทร์

พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 41 โปริสาท ตอนที่ 14

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 85

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 024 พระหาย (20:06 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

โอวาทปาติโมกข์

พระจุมพล ปุญฺญพโล

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม เป็นสังฆทาน (ออนไลน์) 640626

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณรัชชดา พุดทะลา 640623 (Rerun)

คุณรัชชดา พุดทะลา

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 85

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

[Special Clip] คำตอบจากพี่ๆ l โครงการ 100 ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา [2564]

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

101 สีลานิสังสชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระอินทร์

พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย ป.ธ.9

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

109 ตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 41 โปริสาท ตอนที่ 14

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

101 สีลานิสังสชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jun 27

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 024 พระหาย (20:06 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 85

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

10 จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 42 โปริสาท ตอนที่ 15

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 86

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 025 ร้องเหมือนเสียงนกแสก (25:36 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:15-12:10 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ปลื้มบุญ เปี่ยมสุข

ชมพูนุช ป่วนเมืองปัก

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640625 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

13:30-14:30 live

งานบุญวันอาทิตย์ online

สังโฆ เม นาโถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

สุดยอดภาษา ตอนที่13

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ปลื้มบุญ เปี่ยมสุข

ชมพูนุช ป่วนเมืองปัก

21:00-21:00 คลิก

พลิกวิกฤตโควิด 19 สู่ช่องทางรวยบนโลกออนไลน์ (Rerun)

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 42 โปริสาท ตอนที่ 15

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

102 สีหจัมมชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน