ผังรายการ

Week selected is Jul 12 - Jul 18, 2021

Today

Mon, Jul 12

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 57 เรื่องกรรมเก่าเฝ้าติดตาม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 101

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 040 dmcช่วยไม่ให้ตกนรก (27:16 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640712

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณอุบาสิการัชนี พรสี่ 640706 (Rerun)

คุณอุบาสิการัชนี พรสี่

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 101

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เพราะ ZOOM จึงได้เชื่อมบุญ

คุณทัศนา จาค๊อปซั้น ผู้นำบุญประเทศสวีเดน

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

118 อินทสมานโคตตชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ถอดรหัส MISSION POSSIBLE

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

1 บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สวัสดี ธรรมะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณแหวว คุณทัศนีย์ ฮารานท์ 640708 (Rerun)

คุณแหวว คุณทัศนีย์ ฮารานท์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 57 เรื่องกรรมเก่าเฝ้าติดตาม

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

118 อินทสมานโคตตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jul 13

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 040 dmcช่วยไม่ให้ตกนรก (27:16 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 101

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สวัสดี ธรรมะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 58 เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้า ๑

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 102

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 041 หลานชายเคยเกิดเป็นเสือ

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา (Rerun)

รัตนสูตร กับโควิด19 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640713

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol คุณอุทัย คูตระกูล 640709 (Rerun)

คุณอุทัย คูตระกูล

11:45-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 102

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:35 คลิก

The Pattern ชุมชนต้นแบบ

เด็กดี V-Star ครูชาลี

12:35-13:00

scoop (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

119 อุทยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สวัสดี ธรรมะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

8 อบรมธรรมทายาทดีอย่างไร

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.13 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 58 เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้า ๑

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

119 อุทยชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Jul 14

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 041 หลานชายเคยเกิดเป็นเสือ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 102

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

MV บทเพลงตะวันธรรม (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.13 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

2 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 59 เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้า ๒

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 042 รักแรกพบบนเวที

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640707

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL อ.ต้น สรวิชญ์ แสงสุวรรณ 640626

อ.ต้น สรวิชญ์ แสงสุวรรณ

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 live คลิก

ชาดก 500 ชาติ

120 อุทัญจนีชาดก

14:30-15:15 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.13 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาชาญชัย ชวนชโย 640710

พระมหาชาญชัย ชวนชโย

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันดีๆอีกวัน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาชาญชัย ชวนชโย 640710

พระมหาชาญชัย ชวนชโย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 59 เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้า ๒

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

120 อุทัญจนีชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Jul 15

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 042 รักแรกพบบนเวที

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาชาญชัย ชวนชโย 640710 (Rerun)

พระมหาชาญชัย ชวนชโย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันดีๆอีกวัน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 60 เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้า ๓

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 043 นักมวย นักรบ นักบวช

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ยอมที่ไม่มีวันแพ้

พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640715

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712 (Rerun)

ประพิศ ชรารินทร์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7

[ANIMATION] ท่องแดนหิมพานต์ ( กินรี-พญานาค-พญาครุฑ )

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

001 เทวธรรมชาดก (ธรรมของเทวดา)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วันดีๆอีกวัน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

10 บุญบวชลูก พ่อจึงรอดอบาย030148

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712

ประพิศ ชรารินทร์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บริหารการฟังให้มีความสุข

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712 (Rerun)

ประพิศ ชรารินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 60 เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้า ๓

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

001 เทวธรรมชาดก (ธรรมของเทวดา)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jul 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 043 นักมวย นักรบ นักบวช

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 104

01:30-02:00 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712 (Rerun)

ประพิศ ชรารินทร์

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บริหารการฟังให้มีความสุข

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 62 เรื่องกลคนโกง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

อธิษฐานจิต ลิขิตชีวิต

พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี ออนไลน์ ครั้งที่ 111 (วันพระแรม15ค่ำเดือน8) 640709 ณ ห้องทานบดี 5อาคาร 100 ปีคุณยายฯ

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระซันเดอร์ เขมธมฺโม 640713 (Rerun)

พระซันเดอร์ เขมธมฺโม

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640716

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี_The speech Coach

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

002 เวทัพพชาดก (โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บริหารการฟังให้มีความสุข

พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

11 บุญบวชพระตัดรอนวิบากกรรม060748

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL พระซันเดอร์ เขมธมฺโม 640713

พระซันเดอร์ เขมธมฺโม

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ภารกิจพิชิตฝัน Mission Possible

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระซันเดอร์ เขมธมฺโม 640713 (Rerun)

พระซันเดอร์ เขมธมฺโม

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 62 เรื่องกลคนโกง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

002 เวทัพพชาดก (โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jul 17

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 105

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภารกิจพิชิตฝัน Mission Possible

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 63 เรื่องกลวิธีของคนพาล

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 038 มวยหญิง (24:33 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา เรื่อง บันไดพัฒนาตน 5 ขั้น

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640717

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระซันเดอร์ เขมธมฺโม 640713 (Rerun)

พระซันเดอร์ เขมธมฺโม

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

[ANIMATION] ท่องแดนหิมพานต์ ( กินรี-พญานาค-พญาครุฑ )

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

003 เวริชาดก (การอยู่ร่วมกับมีเวรกัน)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภารกิจพิชิตฝัน Mission Possible

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

12 กรรม ชวนพระลาสิกขา

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 63 เรื่องกลวิธีของคนพาล

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

003 เวริชาดก (การอยู่ร่วมกับมีเวรกัน)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jul 18

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 045 เซ็กส์หมู่

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 106

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

13 นั่งธรรมะเพื่อตัวเรา

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 64 เรื่องกลับตัวกลับใจใหม่

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 107

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 046 อาป็า เซียนพนัน

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:15-12:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

กัลยาณมิตร ที่โลกต้องการ 640523

ณัชศุภางค์ เทพกุญชร

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป

คุณสุวารีย์ ประจงการ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ชีวิตออนไลน์ภายใต้กฎแห่งกรรม

พระมหานำบุญ นาคชโย ป.ธ.9

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

Case Study | หัวหน้าชั้น

Case Study | หัวหน้าชั้น

หัวหน้าชั้น

17:30-20:00 live คลิก

พิธีเวียนประทักษิณ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บัณฑิตที่โลกต้องการ

คุณวรเมธ มลาศาสตร์

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระอสีติมหาสาวก ตอนที่1 640707

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 64 เรื่องกลับตัวกลับใจใหม่

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

004 เวฬุกะชาดก (โทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก)

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน