ผังรายการ

Week selected is Aug 02 - Aug 08, 2021

Today

Mon, Aug 02

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 80 คำหยาบที่ไม่ผิดศีล

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

04

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640802

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม 640722 (Rerun)

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

04

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ปลูกด้วยรัก ฟูมฟักด้วยศรัทธา

สิบตำรวจโทแสงเดือน แพงไพรี (Collier) ด.ญ.แองเจลลีน ภัควลัญชญ์ Collier

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

019 กัณหชาดก

14:30-15:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:00-16:00 live คลิก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 640802

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

1 บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสุรเดช การนอก 640730

คุณสุรเดช การนอก

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลงทุนกับความดี

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสุรเดช การนอก 640730 (Rerun)

คุณสุรเดช การนอก

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 80 คำหยาบที่ไม่ผิดศีล

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

019 กัณหชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Aug 03

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 061 มาวัดช้าเพราะอธิษฐานไม่รอบคอบ (21.16 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

04

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL คุณสุรเดช การนอก 640730 (Rerun)

คุณสุรเดช การนอก

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลงทุนกับความดี

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 81 คิดดีมีดวงตาเห็นธรรม

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

05

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 062 เรื่องรางวัลคนสู้ชีวิต (29.17 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640803

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์ 640731 (Rerun)

คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์

11:45-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

05

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:35

scoop

12:35-13:00

scoop (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

020 กันทคลกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลงทุนกับความดี

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

26 มีเพื่อนเป็นพญานาค

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์ 640731

คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน

พระพสธร เขมธโร

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์ 640731 (Rerun)

คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 81 คิดดีมีดวงตาเห็นธรรม

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

020 กันทคลกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Aug 04

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 062 เรื่องรางวัลคนสู้ชีวิต (29.17 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 102

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

MV บทเพลงตะวันธรรม (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

2 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 82 คุณวุติไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัย

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

06

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 063 เสียพนัน 12 ล้านในคีนเดียว (25.29 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640728

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว 640802

อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 103

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 live คลิก

ชาดก 500 ชาติ

021 กากชาดก

14:30-15:15 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน

พระพสธร เขมธโร

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว 640802

อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โควิด ติดกลาง

พระชัยยศ สามตฺถิโก

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว 640802

อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 82 คุณวุติไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัย

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

021 กากชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Aug 05

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 063 เสียพนัน 12 ล้านในคีนเดียว (25.29 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว 640802 (Rerun)

อุบาสิกา สุพัตรา เงินขาว

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โควิด ติดกลาง

พระชัยยศ สามตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 83 คู่กัดข้ามชาติ ตอน ๑

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

07

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 064 กัลยาณมิตรในบาร์เรน (22.44 WideSCR)

08:30-10:00 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พรหมวิหาร 4

พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู ป.ธ.9 นาคหลวง

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640805

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี 640726 (Rerun)

คุณสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

07

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7

SPOT V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) [2564

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

022 กากาติชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โควิด ติดกลาง

พระชัยยศ สามตฺถิโก

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

28 กรรมใดทำให้เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี 640726

คุณสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ในพรรษาที่ 53

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี 640726 (Rerun)

คุณสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 83 คู่กัดข้ามชาติ ตอน ๑

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

022 กากาติชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Aug 06

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 064 กัลยาณมิตรในบาร์เรน (22.44 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

07

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL คุณจีรสิทธิ์ โตสวัสดิ์ 640803 (Rerun)

คุณจีรสิทธิ์ โตสวัสดิ์

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ในพรรษาที่ 53

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 84 คู่กัดข้ามชาติ ตอน ๒ จบ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

08

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 065 เพราะอยากสร้างพระ จึงได้มาเจอกับหมู่คณะ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

พุทธประวัติ...ที่อาจไม่เคยได้สดับ

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640806

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 640804 (Rerun)

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

08

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640806

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

เทปที่53_ตอน 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิต_รักลูกให้ถูกธรรม

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

023 กามชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ในพรรษาที่ 53

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

29 เหตุที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกขึ้นสมอง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 640804

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

มานะ

พระมหาธาดา จรณธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 640804 (Rerun)

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 77 ความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนา 16 00

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

023 กามชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Aug 07

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 065 เพราะอยากสร้างพระ จึงได้มาเจอกับหมู่คณะ

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

08

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 640804 (Rerun)

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มานะ

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 85 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 1 16 41

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

09

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 066 ฤทธิ์ของเบียร์

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640807

11:00-11:30

(Rerun)

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

09

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

SPOT V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) [2564

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

024 กาสาวชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มานะ

พระมหาธาดา จรณธโร

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

30 บุพกรรมที่ทำให้เป็นโรคเอดส์

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์ 640731

คุณพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 85 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 1 16 41

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

024 กาสาวชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Aug 08

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 066 ฤทธิ์ของเบียร์

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

09

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

20 โลกธรรม 8

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 86 เรื่องจันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน2 ed

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

10

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 067 ขอกินเหล้าตอน3ขวบ

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:15-12:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เปลี่ยนโลกโซเชียล ให้เป็นบุญ

วัชลี ฟรานซ์

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ทางก้าวหน้า 640808

น.ส.ปุณณฉัตร จ้อยร่อย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

เมตตา

พระมหาอาริศร สาสนชโย ป.ธ 9

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

Insight Case Study

CASE STUDY พ.ม.รณภพ โชติลาโภ Ep.1- ประวัติข้ามภพชาติ

พ.ม.รณภพ โชติลาโภ

17:30-20:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

สมาธิเชื่อมใจ สร้างสันติภาพ

อุบาสิกานารี คงปาน

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 86 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 2 16 22

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

025 กุกกุฏชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน