ผังรายการ

Week selected is Sep 06 - Sep 12, 2021

Today

Mon, Sep 06

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 115 ทำบุญจนบาปไม่ได้ช่อง

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

39

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 096 สูบบุหรี่จนนิ้วกุด

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี ออนไลน์ ครั้งที่ 113 ( วันพระ แรม15ค่ำ เดือน9 ) 640906 อาคาร 100 ปีคุณยายฯ

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล 640902 (Rerun)

คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

39

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ฟูใจเมื่อได้สั่งสมบุญ

รสสวรรณ พีวาเลค

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

55 ผูกคอตายเพราะวิบากกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกิรณา จินดา 640831

คุณกิรณา จินดา

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฆาตกร กลับใจ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol ณัฐธวุฒิ ทองสุข 640611 (Rerun)

ณัฐธวุฒิ ทองสุข

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 115 ทำบุญจนบาปไม่ได้ช่อง

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Sep 07

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 096 สูบบุหรี่จนนิ้วกุด

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

39

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล 640902 (Rerun)

คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ฆาตกร กลับใจ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 116 ทำมือให้เป็นมงคล

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

40

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 097 เจ้าแม่เด็ก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640907

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสวาท ปรีอารมย์ 640624 (Rerun)

คุณสวาท ปรีอารมย์

11:45-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

40

12:10-13:00

scoop

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

mv

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฆาตกร กลับใจ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

56 เป็นมะเร็งในมดลูกเพราะวิบากกรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสวาท ปรีอารมย์ 640624

คุณสวาท ปรีอารมย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โดนบูลลี่หนัก กลับได้ดี

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสวาท ปรีอารมย์ 640624 (Rerun)

คุณสวาท ปรีอารมย์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 116 ทำมือให้เป็นมงคล

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Sep 08

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 097 เจ้าแม่เด็ก

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

40

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

MV บทเพลงตะวันธรรม (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โดนบูลลี่หนัก กลับได้ดี

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

2 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 117 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 1

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

42

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 098 คู่บุญกู้วิกฤตพระศาสนา

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

หลักธรรม, ตน, คน, งาน

พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640908

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล 640902

คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

27

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 live คลิก

ชาดก 500 ชาติ

056 ปัพพตูปัตถรชาดก

14:30-15:15 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โดนบูลลี่หนัก กลับได้ดี

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิยนุช ชุนอนันท์ 640821

คุณปิยนุช ชุนอนันท์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.15 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิยนุช ชุนอนันท์ 640821

คุณปิยนุช ชุนอนันท์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 117 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 1

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

057 ปานียชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Sep 09

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 098 คู่บุญกู้วิกฤตพระศาสนา

01:30-02:00 คลิก

Zoom Idol สฤษดิ์ ศรีพนมยม 640825 (Rerun)

สฤษดิ์ ศรีพนมยม

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.15 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 118 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 2

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

42

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 099 พรุ่งนี้รวย

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ชีวิตออนไลน์ภายใต้กฎแห่งกรรม(rerun)

พระมหานำบุญ นาคชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640909

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

42

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

057 ปานียชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.15 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

58 คู่เวรคู่กรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 118 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 2

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

057 ปานียชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Sep 10

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 092 ไม่มี

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

36

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL คุณกิรณา จินดา 640831 (Rerun)

คุณกิรณา จินดา

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระพุทธศาสนายุค New Normal

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 112 ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

36

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 093 ชีวิตผมกำกับไม่ได้

08:30-10:00 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์

ไม่ใช่เรืองง่าย

พระมหาอัศนัย วิสฺสฺตชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640903

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสกพลวัฒน์ นาคะลักษณ์ 640901 (Rerun)

อุบาสกพลวัฒน์ นาคะลักษณ์

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

36

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640820

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

051 ทุททุภายชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระพุทธศาสนายุค New Normal

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

53 เป็นทหารรับใช้ชาติได้บุญไหม

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตที่ใช่

พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 112 ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

051 ทุททุภายชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Sep 11

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 100 เด็กหญิงภูเขา บ๊ายบายบ้านนามาสร้างบารมี

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

43

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช 640908 (Rerun)

พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณยายอาจารย์ฯแสงสว่างโลก

พระปลัดระพี ธมฺมรโต

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 120 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 4 จบ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

44

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 101 รางวัลคนสู้ชีวิต

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทำไมการบูชาพระรัตนตรัยจึงได้บุญมาก

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640911

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ดร.โหมด วสุอนิญชิตา 640609 (Rerun)

ดร.โหมด วสุอนิญชิตา

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

44

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

059 ผลชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณยายอาจารย์ฯแสงสว่างโลก

พระปลัดระพี ธมฺมรโต

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

60 เป็นแชมป์มวยได้ด้วยเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30 คลิก

Zoom Idol ดร.โหมด วสุอนิญชิตา 640609

ดร.โหมด วสุอนิญชิตา

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช 640908 (Rerun)

พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 120 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 4 จบ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

059 ผลชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Sep 12

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 101 รางวัลคนสู้ชีวิต

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

44

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช 640908 (Rerun)

พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

2 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 121 ทิฎฐิไม่มีชีวีสดใส

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

45

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 102 คุณจะเลือกใครก็แล้วแต่ใจของคุณ

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

โอกาสที่ได้มาด้วยบุญ

จิรสิทธิ์ โตสวัสดิ์

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight 640910

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

คุณอังกีเฮง คุณพอลล่า ทิต

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

บุญกิริยาวัตถุ

พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย ป.ธ.9

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

Insight Case Study

CASE STUDY | ผู้หญิงสามหน้า

17:30-20:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

โอกาสที่ได้มาด้วยบุญ

จิรสิทธิ์ โตสวัสดิ์

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 121 ทิฎฐิไม่มีชีวีสดใส

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

060 พกชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน