ผังรายการ

Week selected is Sep 20 - Sep 26, 2021

Today

Mon, Sep 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

53

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 110 พี่ชายที่แสนสามดี

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640920

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณนุชจิรา ศุภเมธากร 640914 (Rerun)

คุณนุชจิรา ศุภเมธากร

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

53

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

068 มณิโจรชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

67 “อาป๊า”เซียนพนัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คิดใหญ่ใจบุญ

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาชิษณุพงศ์ อมรชโย 640917 (Rerun)

พระมหาชิษณุพงศ์ อมรชโย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

068 มณิโจรชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Sep 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 110 พี่ชายที่แสนสามดี

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

53

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาชิษณุพงศ์ อมรชโย 640917 (Rerun)

พระมหาชิษณุพงศ์ อมรชโย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คิดใหญ่ใจบุญ

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

10 จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

54

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 111 กลับตาลปัตร

08:30-09:30 live คลิก

รายการถ่ายทอดสด งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน online

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต

มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight 640917

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

รักษาใจไว้ จนถึงวันสว่าง

คุณทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 1ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online

16:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

Insight Case Study

เราเป็นศิษย์มีครู จะขอสู้ตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

พระสมพร ฉนฺทวโร

17:30-18:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

18:00-21:30 คลิก

งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (Rerun)

พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 3,704,000,104 จบ online

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

069 มสกชาดก

22:30-23:00 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

23:00-00:00 คลิก

รายการถ่ายทอดสด งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (Rerun)

Wed, Sep 22

00:00-01:30 คลิก

งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน online

01:30-04:00 คลิก

งานบุญ104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (Rerun)

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 1ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

11 การปฏิบัติธรรม ต้องทำทุกวัน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

55

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 112 ขอบคุณเธอผู้แสนดี

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สื่อการสอนของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640915

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณนุชจิรา ศุภเมธากร 640914

คุณนุชจิรา ศุภเมธากร

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

55

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640917 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

068 มณิโจรชาดก

14:30-15:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คิดใหญ่ใจบุญ

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

มิตรภาพไทย ยามานาชิ

พระสุกิจ ฐิตกิจโจ

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

070 มหาโมรชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Sep 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 112 ขอบคุณเธอผู้แสนดี

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

มิตรภาพไทย ยามานาชิ

พระสุกิจ ฐิตกิจโจ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

56

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 113 เอาแครอทมาฝาก

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พุทธประวัติ...ที่อาจไม่เคยได้สดับ

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640909

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

56

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

071 มหาสุวราชชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มิตรภาพไทย ยามานาชิ

พระสุกิจ ฐิตกิจโจ

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

69 พ่อไก่แจ้กับภรรยาผู้แสนดี

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

071 มหาสุวราชชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Sep 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 113 เอาแครอทมาฝาก

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

56

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

57

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 114 หงส์ร่อน มังกรรำ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640924

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสกพลวัฒน์ นาคะลักษณ์ 640901 (Rerun)

อุบาสกพลวัฒน์ นาคะลักษณ์

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

50

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640730

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

072 มหิฬามุขชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

70 กลิ่นสัมผัสในวันพ่อตาย

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

จากใบลานเปล่าถึงไอ้ขี้ไต้

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร.

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

072 มหิฬามุขชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Sep 25

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 114 หงส์ร่อน มังกรรำ

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

57

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

จากใบลานเปล่าถึงไอ้ขี้ไต้

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร.

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

58

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 115 กว่าจะคิดได้

08:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 640825

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณธัชมน ศิลาชัย 640920 (Rerun)

คุณธัชมน ศิลาชัย

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

58

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

073 มัจฉชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

จากใบลานเปล่าถึงไอ้ขี้ไต้

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร.

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

71 ผู้หญิงชอบเที่ยวผู้ชาย และเซ็กส์หมู่

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณนุชจิรา ศุภเมธากร 640914 (Rerun)

คุณนุชจิรา ศุภเมธากร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

073 มัจฉชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Sep 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 115 กว่าจะคิดได้

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

58

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

13 นั่งธรรมะเพื่อตัวเรา

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

59

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 116 เบื่อๆอยากๆ

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

นักสร้างบารมีรุ่นใหม่..หัวใจอิ่มบุญ

คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight 640730

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ภารกิจของพ่อ คือหน้าที่ของลูก

วิรพงษ์ สวนศิลป์พงศ์, มนัส จิตวัฒนากร

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

การสร้างบารมีในช่วงโควิด 19

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

Insight Case Study

เราเป็นศิษย์มีครู จะขอสู้ตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

พระสมพร ฉนฺทวโร

17:30-20:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

นักสร้างบารมีรุ่นใหม่..หัวใจอิ่มบุญ

คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

074 มัจฉทานชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน