ผังรายการ

Week selected is Oct 04 - Oct 10, 2021

Today

Mon, Oct 04

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 143 ปัญญาคือแสงสว่าง

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

67

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 124 มือใต้น้ำ ไฟเหนือน้ำ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641004

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ.(กฤตสกล กตคุโณ) 641001 (Rerun)

พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ.(กฤตสกล กตคุโณ)

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

68

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

รู้อะไร ไม่สู้..รู้วิชชา

ภญ.พัทธนันท์ ปริสัญณุตานนท์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

77 เปิดบ่อนไก่ตายแล้วเกิดเป็นครุฑ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

น้ำขึ้นให้รีบตัก

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 143 ปัญญาคือแสงสว่าง

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Oct 05

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 124 มือใต้น้ำ ไฟเหนือน้ำ

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

67

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

น้ำขึ้นให้รีบตัก

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 144 ผลแห่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชา

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

68

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 125 กระสุนรัก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641005

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ.(กฤตสกล กตคุโณ) 641001 (Rerun)

พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ.(กฤตสกล กตคุโณ)

11:45-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

68

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

scoop

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

น้ำขึ้นให้รีบตัก

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

78 ฆ่าตัวตายประชดรัก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันที่ 10 เดือน 10

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 144 ผลแห่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชา

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Oct 06

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 125 กระสุนรัก

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

68

02:00-03:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันที่ 10 เดือน 10

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

11 การปฏิบัติธรรม ต้องทำทุกวัน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 145 ผลแห่งอัญชลีกรรม

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

69

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 126 งุบงิบ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สื่อการสอนของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640929

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

69

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640917 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

14:30-15:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันที่ 10 เดือน 10

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความสุขที่แตกต่าง

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 145 ผลแห่งอัญชลีกรรม

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Oct 07

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 126 งุบงิบ

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความสุขที่แตกต่าง

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 146 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 1

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

70

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 127 ฮวงจุ้ย

08:30-10:00

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สังโฆ เม นาโถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640930

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927 (Rerun)

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

70

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

086 วาตมิคชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความสุขที่แตกต่าง

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

80 ปล่อยเงินกู้ดอกไม่โหดมีผลกรรมอย่างไร

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 146 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 1

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Oct 08

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 128 เรามีเรา

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

71

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 147 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 2

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

71

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 128 เรามีเรา

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640924

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927 (Rerun)

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

71

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640730

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

087 เรื่องวานรินทชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

81 ถูกแม่แท้ๆตราหน้าว่า “ฆ่าพ่อ”

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เทวดาฟังธรรม ตอน 2

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 147 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 2

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

087 เรื่องวานรินทชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Oct 09

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 128 เรามีเรา

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

71

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เทวดาฟังธรรม ตอน 2

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 148 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 3

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

1

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 129 ต่างภพ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ปกิณกะธรรม ถวายปัจจัยบำรุงวัด และฟังโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641009

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL ดร. วิชชุดา สถลนันทน์ 641005 (Rerun)

ดร. วิชชุดา สถลนันทน์

11:30-12:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

1

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

Special Clip] V-Star สมาธิต้นปัญญา l รายละเอียดโครงการและประโยชน์จากการนั่งสมาธิ(ของพี่ๆ)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

088 วินีลกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เทวดาฟังธรรม ตอน 2

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

82 มีสามีขี้เมา ต้นร้ายปลายดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 148 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 3

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

088 วินีลกชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Oct 10

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 129 ต่างภพ

01:00-01:15 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา (Rerun)

1

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

17 นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 149 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 4

07:45-08:00 คลิก

อานุภาพหลวงปู่

ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป ตอนที่ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 130 แม้มือใหม่ แต่รักจริง

08:30-09:30 live คลิก

รายการพิเศษ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร online 641010

เช้า

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน online 641010

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เปิดใจ...ด้วยธรรม

พระวัชระ จิตสํวโร

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ปฏิปทาพระผู้ปราบมาร

อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 2ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online 641010

16:00-17:00 คลิก

รายการพิเศษ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร online 641010

เย็น

17:00-19:00 live คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น ละ พิธีจุดประทีป บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร online 641010

19:00-21:00 live คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 3,752,000,137 จบ online 641010

21:00-21:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 149 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 4

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

22:00-23:00 คลิก

รายการพิเศษ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร online 641010 (Rerun)

เช้า

23:00-00:00 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ปฏิปทาพระผู้ปราบมาร

อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง