ผังรายการ

Week selected is Nov 15 - Nov 21, 2021

Today

Mon, Nov 15

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

สุดายุ ตีระวนิช, ธนัชชา ทองเจือ

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 185 พุทธลีลา

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 166 เธอกินยามากว่าแสนเม็ด

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีรชัย วีรชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641115

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol พระชาญชัย ปญฺญาวโร 641102 (Rerun)

พระชาญชัย ปญฺญาวโร

11:30-12:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

สัมมาอาชีวะ พาชีวิตรุ่งเรือง

คุณปิยนุช ชุนอนันท์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

1 บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ผ้ากาสาวพัสตร์ ตอนที่ 1

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 185 พุทธลีลา

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Nov 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 166 เธอกินยามากว่าแสนเม็ด

01:00-01:15 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผ้ากาสาวพัสตร์ ตอนที่ 1

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 186 ภาวนาเป็นยาวิเศษ

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 167 ถึงจดหมายเป็นหมัน(ฉันก็ยังรักครู)

08:30-09:30

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สังโฆ เม นาโถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641115

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol คุณพรพิมล นันทะพงษ์ 641113 (Rerun)

คุณพรพิมล นันทะพงษ์

11:45-12:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

scoop

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

007 โรมชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ผ้ากาสาวพัสตร์ ตอนที่ 1

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

2 เพื่อนในยมโลก อยากได้บุญบวช

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กฐินทาน ณ น่านน้ำอิรวดี ปี 64

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 186 ภาวนาเป็นยาวิเศษ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

007 โรมชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Nov 17

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 160 ทองดำรำพัน

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

02:00-03:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กฐินทาน ณ น่านน้ำอิรวดี ปี 64

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

11 การปฏิบัติธรรม ต้องทำทุกวัน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 180 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 27

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 161 ต้องสู้จึงจะชนะ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

การเเสวงหาตน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-11:10 live คลิก ช่วงที่1,2,6

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641117

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 10 งานเทศกาลประจำปี

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640917 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

001 เทวธรรมชาดก (ธรรมของเทวดา)

14:30-15:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กฐินทาน ณ น่านน้ำอิรวดี ปี 64

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ในหนึ่งปีมีแค่วันนี้แหละ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 180 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 27

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

001 เทวธรรมชาดก (ธรรมของเทวดา)

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Nov 18

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 161 ต้องสู้จึงจะชนะ

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.18 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 181 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 28จบ

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 162 ผีกักวิญญาณ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641111

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927 (Rerun)

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,3

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

เพื่อนซี้รักบุญ ตอนที่1 [28.32] 641111

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

002 เวทัพพชาดก (โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.18 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

113 รวยแต่เป็นอัมพาตเพราะเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 6

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 181 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 28จบ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

002 เวทัพพชาดก (โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Nov 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 162 ผีกักวิญญาณ

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 11 แววตาที่เปลี่ยนไป

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 6

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 181 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 28จบ

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 163 ทหารเรือขาดรักไม่ได้

08:30-09:30 live คลิก

รายการพิเศษ วันทอดกฐินสามมัคคี เช้า online 641119

เช้า

09:30-11:30 live คลิก

งานบุญทอดกฐินสามมัคคี 641119

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:30-12:00 คลิก

Zoom Idol คุณพรพิมล นันทะพงษ์ 641113 (Rerun)

คุณพรพิมล นันทะพงษ์

12:00-13:00 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom (Rerun)

ความสำเร็จที่มาเร็วเกินคาด ด้วยอานุภาพแห่งบุญ

คุณธนิสร หริรักษ์

13:00-15:30 live คลิก

งานบุญทอดกฐินสามมัคคี 641119

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกาย

15:30-16:30 live คลิก

รายการพิเศษ วันทอดกฐินสามมัคคี online 641119

ช่วงเย็น

16:30-17:40 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่) (Rerun)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:40-21:00 live คลิก

งานบุญทอดกฐินสามมัคคี 641119

พิธีลอยกระทงธรรม ,พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 3,852,000,137 จบ online

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-23:00 คลิก

รายการพิเศษ วันทอดกฐินสามมัคคี เช้า online 641119 (Rerun)

เช้า

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Nov 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญทอดกฐินสามมัคคี 641119 (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:30 คลิก

งานบุญทอดกฐินสามมัคคี 641119 (Rerun)

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกาย

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 190 มองด้วยปัญญาพาให้หลุดพ้น

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 171 ขอเขาได้แป๊บเดียว

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641120

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol คุณพรพิมล นันทะพงษ์ 641113 (Rerun)

คุณพรพิมล นันทะพงษ์

11:30-12:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

เพื่อนซี้รักบุญ EP.2 Part 2 : การเป็นผู้ให้และส่งต่อสิ่งดีๆ [ คิดใหญ่ใจดี ]

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

011 กณเวรชาดก (หญิงหลายผัว)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ไม่อธิษฐาน จึงเกิดนอกพระพุทธศาสนา

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

6 ผู้หญิงอยากบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 190 มองด้วยปัญญาพาให้หลุดพ้น

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

011 กณเวรชาดก (หญิงหลายผัว)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Nov 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 171 ขอเขาได้แป๊บเดียว

01:00-01:15 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 191 มาตังคบัณฑิต ตอน 1 16 14 ed

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 172 ลูกสิบล้อ

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง, สมลักษณ์ คลีเม้นท์

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ครูผู้นำธรรมะ คุ้มใจ

คุณครูสฤษดิ์ ศรีพนมยง

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight 641119 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ยิ่งบวชยิ่งดี บวชทุกทีดีขึ้นทุกครั้ง

คุณชูเกียรติ และคุณคมกริต อุเทน

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

พระธรรมเทศนา เรื่อง สรรเสริญการบวช

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

Insight Case Study

ระเบิดผังจน การทำทานที่เรียกว่า # รื้อผังจน เป็นอย่างไร #เตรียมตัวตาย

17:30-20:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ครูผู้นำธรรมะ คุ้มใจ

คุณครูสฤษดิ์ ศรีพนมยง

21:00-21:30 คลิก

สุดยอดภาษา

87 มงคลที่ 25 มีความกตัญญู 3-มงคลที่ 26ฟังธรรมตามกาล1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 191 มาตังคบัณฑิต ตอน 1 16 14 ed

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

012 กปิชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน