ผังรายการ

Week selected is May 09 - May 15, 2022

Today

Mon, May 09

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 87 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 3 17 11

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 049

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 008 พญานาคให้ซ่อมโบสถ์(24:13 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:50 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:50-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650509

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol พอจ.ประดิษฐ์ โกสโล 650508 (Rerun)

พระประดิษฐ์ โกสโล

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 049

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

กัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์

อุบาสิกากาญจนา จันทร์ตรี

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

063 พันธนโมกขชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

37 กรรมใดทำให้มีชีวิตโดดเดี่ยว

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650212

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โอกาสในวิกฤตศรัทธา

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 87 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 3 17 11

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

063 พันธนโมกขชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 10

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 008 พญานาคให้ซ่อมโบสถ์(24:13 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 049

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โอกาสในวิกฤตศรัทธา

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 88 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 4 16 35

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 050

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 009 เกิดในครอบครัวอิสลาม(26:19 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

09:30-09:50 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

09:50-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650510

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหามนทวัส ธมฺมานนฺโท 641117 (Rerun)

พระมหามนทวัส ธมฺมานนฺโท

11:45-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 050

11:50-12:00

Boon news

12:00-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

CASE STUDY ผอ. #บุญส่ง พรหมพิทักษ์

ผอ. บุญส่ง พรหมพิทักษ์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โอกาสในวิกฤตศรัทธา

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

38 กรรมใดทำให้เป็นอัมพฤกษ์

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:10

กิจกรรมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

19:10-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สังเวชนียสถาน

พระนพดล คุณโชโต

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 88 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 4 16 35

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, May 11

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 009 เกิดในครอบครัวอิสลาม(26:19 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 050

01:30-02:00

Boon news

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สังเวชนียสถาน

พระนพดล คุณโชโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 89 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 5 17 17

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 051

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 010 บุญใหญ่ (27:03 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:20-09:50 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

09:50-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650511

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระอาจารย์ชัยสิทธิ์ อริยวํโส 641118 (Rerun)

พระอาจารย์ชัยสิทธิ์ อริยวํโส

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 051

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight 650403 (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก & สมบัติ ฟักเจริญ

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

065 พัพพุชาดก ตอนที่ 2

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สังเวชนียสถาน

พระนพดล คุณโชโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

39 กรรมใดทำให้เป็นมะเร็ง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สถิติเรา สถิติโลก

พระครูสมุห์สนิทวงค์ วุฑฺฒิวํโส

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 89 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 5 17 17

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

065 พัพพุชาดก ตอนที่ 2

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, May 12

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 010 บุญใหญ่ (27:03 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 051

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิสาขบูชานานาชาติ

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 90 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน1 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 052

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 011 ไม่ยอมให้ทำบุญ(27:09 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ป.ธ.9

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650505

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. 641120 (Rerun)

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. 641120

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 052

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี8

พ.ส.พาสุข EP.3 ตอน ดูดวง แม่นบ้าง ไม่แม่นบ้าง (เกิดจากอะไร)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

066 มโนชชาดก

14:30-16:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิสาขบูชานานาชาติ

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 18

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 90 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน1 ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

066 มโนชชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, May 13

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 011 ไม่ยอมให้ทำบุญ(27:09 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 052

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 18

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 91 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน2 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 053

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 012 แม่ลูกจากกัน (26:04 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30

วันวิสาขบูชา 2564

วิสาขบูชา วันแห่งพุทธานุสสติ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-09:50

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

09:50-11:10 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 650429

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระนิกร สิริพนฺโธ 641122 (Rerun)

พระนิกร สิริพนฺโธ

12:00-12:10

Boon news

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight 650506

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

“5 นิสัยสะท้อนความดีสู่ลูก” & พรเพ็ญ แต่งเจริญพาณิชย์

พรเพ็ญ แต่งเจริญพาณิชย์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

067 มฆเทวชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 18

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

41 กรรมที่เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 live คลิก

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เส้นทางมหาเปรียญ

พระมหากฤษดา อาโลกชโย ป.ธ.9

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20

Boon news (Rerun)

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 91 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน2 ed

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

067 มฆเทวชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, May 14

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 012 แม่ลูกจากกัน (26:04 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 053

01:30-02:00

Boon news

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เส้นทางมหาเปรียญ

พระมหากฤษดา อาโลกชโย ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 92 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน3 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 054

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย(28:23 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650514

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสร้อย รุประมาณ 641123 (Rerun)

คุณสร้อย รุประมาณ

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 054

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี8

พ.ส.พาสุข EP.3 ตอน ดูดวง แม่นบ้าง ไม่แม่นบ้าง (เกิดจากอะไร)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

068 มณิโจรชาดก

14:30-16:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เส้นทางมหาเปรียญ

พระมหากฤษดา อาโลกชโย ป.ธ.9

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

42 กรรมใดทำให้ต้องผ่าตัดถึง 5 ครั้งและไม่มีลูก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 คลิก

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 85 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ตอนที่ 1 16 41

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

061 พยัคฆชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, May 15

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 013 ทำไมผมบวชทีหลังน้องชาย(28:23 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 054

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

36 ง่าย จึงจะถูกวิธี 650508

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 93 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน4 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 055

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน (24:33 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 live คลิก

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2565

เช้า

09:30-11:10 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2565

ปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 650515

11:10-12:15 live คลิก

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2565

เที่ยง

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight 650506 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

เรณู ชื่อนี้มีแต่สมหวัง

เรณู เฉกแสงทอง

13:30-16:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2565

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 17 รูป 650515

16:30-17:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2565

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท 650515

17:30-18:30 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:30-21:00 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2565

พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 4,363,000,000 จบ 650515

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระสูตร ตอนที่ 12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 93 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี ตอน4 ed

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

069 มสกชาดก

22:00-23:00 คลิก

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2565 (Rerun)

เช้า

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน