ผังรายการ

Week selected is Jun 13 - Jun 19, 2022

Today

Mon, Jun 13

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 122 ทิฎฐิมานะเป็นทางแห่งความเสื่อม 17 03ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 084

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 043 นักมวย นักรบ นักบวช

08:30-09:50 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

การปกครองของคณะสงฆ์

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:50-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650613

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol กิตติยา สดศรีผาสุก 650612 (Rerun)

กิตติยา สดศรีผาสุก

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 084

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

(Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

099 สาธุศีลชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อาหารที่ดีต่อใจ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

67 “อาป๊า”เซียนพนัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650212

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อาหารที่ดีต่อใจ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 122 ทิฎฐิมานะเป็นทางแห่งความเสื่อม 17 03ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

099 สาธุศีลชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jun 14

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 043 นักมวย นักรบ นักบวช

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 084

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อาหารที่ดีต่อใจ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 123 ทุกการกระทำอยู่ในสายตาสวรรค์

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 085

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:20-11:00 live คลิก

พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 124 ( วันพระ ขึ้น15 ค่ำ เดือน 7 ) 650614

09:30-09:50 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณศิราณี จันทร์แจ่มใส 641217 (Rerun)

คุณศิราณี จันทร์แจ่มใส

11:45-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 085

11:50-12:00

Boon news

12:00-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

Case Study อัมพรพันธุ์ สุกโชติรัตน์

กัลฯนวพัชร อรุณเพ็ง / กัลฯวิลาวัลย์ ขันเขตร์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

100 สาลิยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อาหารที่ดีต่อใจ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

68 เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายไปสวรรค์

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-21:30 คลิก

พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 4,444,444,444 จบ 650614

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 123 ทุกการกระทำอยู่ในสายตาสวรรค์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

100 สาลิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Jun 15

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 078

01:30-02:00

Boon news

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อาหารที่ดีต่อใจ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 124 ทุกอย่างต้องอาศัยบุญ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 086

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 045 เซ็กส์หมู่

08:30-09:20 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พรหมวิหาร 4

พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู ป.ธ.9 นาคหลวง

09:20-09:50 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

09:50-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650615

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระอาจารย์ชัยสิทธิ์ อริยวํโส 641118 (Rerun)

พระอาจารย์ชัยสิทธิ์ อริยวํโส

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 086

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight 650325 (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.18 ทำตัวแบบไหน ยิ่งมีแต่คนเคารพ

หลวงพ่อทัตตชีโว , พระกฤตยะ สิทฺธมโน

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

101 สีลานิสังสชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อาหารที่ดีต่อใจ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

69 พ่อไก่แจ้กับภรรยาผู้แสนดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สายลมแห่งความสงบ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 124 ทุกอย่างต้องอาศัยบุญ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

101 สีลานิสังสชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Jun 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 045 เซ็กส์หมู่

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 086

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สายลมแห่งความสงบ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 125 ธรรมเพื่อประชาชน เรื่องอมรตบะ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 087

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 046 อาป็า เซียนพนัน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650602

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL กัลฯ ดวงจันทร์ โสภาพรม 641220 (Rerun)

กัลฯ ดวงจันทร์ โสภาพรม

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 087

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี8

ช่วง พ.ส.พาสุข และช่วง ธรรมจักร Project [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

102 สีหจัมมชาดก

14:30-16:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สายลมแห่งความสงบ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โลกหลังโควิด

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 125 ธรรมเพื่อประชาชน เรื่องอมรตบะ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

102 สีหจัมมชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jun 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 046 อาป็า เซียนพนัน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 087

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โลกหลังโควิด

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 126 ธรรมโอสถ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 088

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

พระธรรมเทศนา

09:30-09:50

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

09:50-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650616

11:00-11:30 คลิก

ZOOM iDOL คุณสุภาพร ยิมกัลยาณมิตรรุ่นบุกเบิกขยายศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในฮ่องกง (Rerun)

คุณสุภาพร ยิม

12:00-12:10

Boon news

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight 650603

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.19 ตอน ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลาอย่างไรถึงจะได้บุญ&รัชพงศ์ เยาวนา

หลวงพ่อทัตตชีโว ,รัชพงศ์ เยาวนา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

104 สุวรรณกักกฏชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โลกหลังโควิด

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

71 ผู้หญิงชอบเที่ยวผู้ชาย และเซ็กส์หมู่

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650610

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิธีทำให้รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ Ep11

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20

Boon news (Rerun)

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 126 ธรรมโอสถ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

104 สุวรรณกักกฏชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jun 18

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 088

01:30-02:00

Boon news

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิธีทำให้รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ Ep11

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 089

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 048 ลาแฟนมาบวชไม่สึก

08:30-09:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650618

11:00-11:30 คลิก

ZOOM iDOL คุณสุภาพร ยิมกัลยาณมิตรรุ่นบุกเบิกขยายศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในฮ่องกง (Rerun)

คุณสุภาพร ยิม

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 089

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี8 (Rerun)

ช่วง พ.ส.พาสุข และช่วง ธรรมจักร Project [26.31]

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

105หริตมาตชาดก

14:30-16:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิธีทำให้รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ Ep11

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

72 อธิษฐานจิตให้น้องชายตายแทน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

105หริตมาตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jun 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 048 ลาแฟนมาบวชไม่สึก

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 082

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

25 ความสม่ำเสมอของการปฏิบัติธรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 090

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 049 ผู้หญิงมาดเเมน

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

อภิสิทธิ์ วิศิษฎ์วรพร (บาลี) มุกดา บุญญะเปี่ยม (ไทย)

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ได้ลูกเก่งและดีเมื่อเข้าวัดนี้

คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight 650610 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

นักสร้างบารมีแม่สรวย

กัลฯ สมเพชร​-สาธินี กาบคำ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

คุณพระรัตนตรัย

พระจุมพล ปุญญพโล

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

Insight Case Study

CASE STUDY คุณคำน้อย พลังสตรีครึ่งตัว หัวใจไม่พิการ

คุณคำน้อย แสงใจ

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ 650619

พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ

17:30-20:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650612

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ได้ลูกเก่งและดีเมื่อเข้าวัดนี้

คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระสูตร ตอนที่ 12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

106 อกตัญญุตาชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน