ผังรายการ

Week selected is Aug 15 - Aug 21, 2022

Today

Mon, Aug 15

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00

(Rerun)

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 185 พุทธลีลา

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 147

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 091 ไสยศาสตร์จากรัสเซีย 22 10

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:35 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650815

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol ดร.กวิตา สเตซี่ 650814 (Rerun)

ดร.กวิตา สเตซี่

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 133

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตสมบูรณ์ได้เพราะบุญ

คุณจินดาภรณ์ ตั่ง

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

043 ชาตาชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

8 อบรมธรรมทายาทดีอย่างไร

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650212

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความเชื่อที่นำไปสู่ความใช่

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 185 พุทธลีลา

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

043 ชาตาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Aug 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 147

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความเชื่อที่นำไปสู่ความใช่

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 186 ภาวนาเป็นยาวิเศษ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 148

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650816

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณเอื้อ คุณฐิติคมน์ กิ่งจันทร์ 650330 (Rerun)

คุณเอื้อ คุณฐิติคมน์ กิ่งจันทร์

11:45-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 148

11:50-12:00

Boon news

12:00-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

ปรโลกนิวส์ พ.อ.อุดร พรสี่ บุญจากอุบาสิกาช่วยพ่อให้พ้นกรรมได้อย่างไร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความเชื่อที่นำไปสู่ความใช่

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

9 ลาสิกขาก่อนกำหนด

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:10

กิจกรรมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

19:10-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

แสงธรรมที่มัณฑะเลย์

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 186 ภาวนาเป็นยาวิเศษ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Aug 17

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 141

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

แสงธรรมที่มัณฑะเลย์

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 187 ภูเขาทอง1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 149

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:20-09:40 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

09:40-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650817

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL สามเณร พฤกษ์ สามเณรมนัสพันธ์ กัมปะหะ 650331 (Rerun)

สามเณร พฤกษ์ สามเณรมนัสพันธ์ กัมปะหะ

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 149

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.25 ตอน แม่ท้องแล้วทิ้งเรา ทำไมเรายังต้องตอบแทนพระคุณ

หลวงพ่อทัตตชีโว, & ผศ ดร วีระ สุภะ

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

045 ตักกบัณฑิตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

แสงธรรมที่มัณฑะเลย์

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

10 บุญบวชลูก พ่อจึงรอดอบาย030148

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เราจะดีขึ้น และดีขึ้นทุกๆวัน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 187 ภูเขาทอง1

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

045 ตักกบัณฑิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Aug 18

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 149

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เราจะดีขึ้น และดีขึ้นทุกๆวัน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 188 มนุสสภูมิที่สร้างบารมี

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 150

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 109 ตำรวจมา ขาไพ่ก็กระเจิง

08:30-09:35 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

คุณค่าแห่งสมาธิ

พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650811

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL สามเณรณัฐพงษ์ เอี่ยมมงคล 650401 (Rerun)

สามเณรณัฐพงษ์ เอี่ยมมงคล

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 150

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี 8

Special ชวนถ่ายภาพนั่งสมาธิรอบวัด และส่งภาพนั่งสมาธิ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

046 ติฏฐชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เราจะดีขึ้น และดีขึ้นทุกๆวัน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

11 บุญบวชพระตัดรอนวิบากกรรม060748

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ศาสตร์แห่งความสุข

พระชัยยศ สามตฺถิโก

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 188 มนุสสภูมิที่สร้างบารมี

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

046 ติฏฐชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Aug 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 109 ตำรวจมา ขาไพ่ก็กระเจิง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 150

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ศาสตร์แห่งความสุข

พระชัยยศ สามตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 189 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 151

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

08:30-09:35 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:35-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650812

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol สามเณรปิยะ จิตรซื่อ ป ธ 4 650403 (Rerun)

สามเณรปิยะ จิตรซื่อ ป ธ 4

12:00-12:10

Boon news

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

84 วิธีแก้ปัญหาลูกชอบเถียง

หลวงพ่อทัตตชีโว, อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

047 ติตติรชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ศาสตร์แห่งความสุข

พระชัยยศ สามตฺถิโก

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

12 กรรม ชวนพระลาสิกขา

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650610

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าของชีวิต ตอน 9

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 189 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

047 ติตติรชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Aug 20

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 151

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 9

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 190 มองด้วยปัญญาพาให้หลุดพ้น

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 152

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

08:30-09:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายคิลานเภสัชเเละอุปกรณ์ทางการเเพทย์ แด่คณะสงฆ์ เนื่องในวันธรรมชัย 650820

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol สุธีกานต์ ฉายเรือง 650410 (Rerun)

สุธีกานต์ ฉายเรือง

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 152

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

คิดใหญ่ใจดี ปี 8 (Rerun)

สัมภาษณ์พิเศษเพื่อนซี้รักบุญ ตอนที่ 1

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

048 ตินทุกชาดก

14:30-16:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 9

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

13 กรรมที่ทำให้เกิดเป็นลูกกำพร้า

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 190 มองด้วยปัญญาพาให้หลุดพ้น

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

048 ตินทุกชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Aug 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 152 กอดก่อนไม่ได้กอด กราบก่อนไม่ได้กราบ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 145

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

10 จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 191 มาตังคบัณฑิต ตอน 1 16 14 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 153

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ถึงฝั่ง…ที่ฝันไว้

1.พระมหาเอกพงษ์ เอกชโย 2. พระมหาผดุงเกียรติ ธารณชโย

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป

สู้ต่อไป on Zoom พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก

พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ปฏิบัติธรรม และทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

Insight Case Study

CASE STUDY อุบาสิการัชนี พรสี่ ตอนจบ#ทำไมเกิดเป็นผู้หญิง

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol สาลินี กิตติวรเมธี 650821

สาลินี กิตติวรเมธี

17:30-20:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650612

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ถึงฝั่ง…ที่ฝันไว้

1.พระมหาเอกพงษ์ เอกชโย 2. พระมหาผดุงเกียรติ ธารณชโย

21:00-21:30 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระสูตร ตอนที่14

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 191 มาตังคบัณฑิต ตอน 1 16 14 ed

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

049 ทิปิชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน