ผังรายการ

Week selected is Sep 19 - Sep 25, 2022

Today

Mon, Sep 19

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายอาคาร 80 ปีหลวงพ่อธัมมชโย และภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9,6,3 ประโยค พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย / ปฎิบัติธรรม ทบทวนโอวาท 650918

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 221 สิริมาเทพนารี ตอน4 17 44 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 182

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 137 เกือบไป

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:20-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650919

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหานิติกร นีติชโย ป.ธ.5 650918 (Rerun)

พระมหานิติกร นีติชโย ป.ธ.5

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 182

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เส้นทางต้นแบบลูกผู้ชาย

1.พระมหาธนดล นนฺทนชโย 2. พระมหาพิทยาธร วิจิตฺตชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

077 มิตตวินทุกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

38 กรรมใดทำให้เป็นอัมพฤกษ์

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขอให้มีวันที่ดี

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 221 สิริมาเทพนารี ตอน4 17 44 ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

078 มุณิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Sep 20

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 137 เกือบไป

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 182

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขอให้มีวันที่ดี

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 222 สุราเป็นเหตุ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 183

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 138 ออกอาการ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปกป้อง ในมุมมองพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650920

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พิมพ์พิศา พรหมสาส์น 650731 (Rerun)

พิมพ์พิศา พรหมสาส์น

11:45-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 183

11:50-12:00

Boon news

12:00-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

Case Study ฝันในฝัน ปกิณกะ หลวงปู่สด

น้าองุ่น สุขเจริญ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

079 มุทุลักขณชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขอให้มีวันที่ดี

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

39 กรรมใดทำให้เป็นมะเร็ง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:10

กิจกรรมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

19:10-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าของชีวิต ตอน 10

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 222 สุราเป็นเหตุ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

079 มุทุลักขณชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Sep 21

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 138 ออกอาการ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 183

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 10

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 223 สุราพาพินาศ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 184

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 139 คำสอนของเธอจำไว้นะ ครับผมจะจำ

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

การออกบวชของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.9

09:20-09:40 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

09:40-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650921

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol พระครูสิริมงคลมุนีญาณ เปรื่อง ชาติ 650807 (Rerun)

พระครูสิริมงคลมุนีญาณ เปรื่อง ชาติ

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 184

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.27 ตอน ทำงานไกลบ้าน ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขได้อย่างไร

หลวงพ่อทัตตชีโว & ผศ ดร วีระ สุภะ

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

080 รุกขธรรมชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าของชีวิต ตอน 10

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

40 เหตุที่ทำให้ดื้อแต่มีน้ำใจ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เมตตาเถิดประเสริฐนัก

พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 223 สุราพาพินาศ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

080 รุกขธรรมชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Sep 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 140 รักจริงๆ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 184

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เมตตาเถิดประเสริฐนัก

พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 185

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 140 รักจริงๆ

08:30-09:35 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีระชัย วีรชโย

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650825

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol ดร.กวิตา สเตซี่ 650814 (Rerun)

ดร.กวิตา สเตซี่

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 171

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 8

ประวัติความเป็นมาของโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ [27.52]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

081 เรื่องรุหกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เมตตาเถิดประเสริฐนัก

พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

41 กรรมที่เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขออธิษฐานผูกคนรัก

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Sep 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 140 รักจริงๆ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 185

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขออธิษฐานผูกคนรัก

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 186

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 141 ค้นหาพระเครื่องโบราณ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650923

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol สาลินี กิตติวรเมธี 650821

สาลินี กิตติวรเมธี

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 186

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40

Bright Insight

12:40-13:00

กล้าดี Variety

สันติภาพโลก สร้างได้ด้วยสิ่งนี้

หลวงพ่อทัตตชีโว&พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขออธิษฐานผูกคนรัก

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

42 กรรมใดทำให้ต้องผ่าตัดถึง 5 ครั้งและไม่มีลูก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650610

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

แค่จับดี ชีวิตก็มีความสุข

พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

22:40-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

082 ลฏุกิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Sep 24

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 141 ค้นหาพระเครื่องโบราณ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 186

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

แค่จับดี ชีวิตก็มีความสุข

พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 187

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 142 เกิดนอกท้อง โตในท้อง

08:30-09:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และ กฐินสมทบปีที่5 วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ 650924

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก 650828 (Rerun)

พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 187

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 8 (Rerun)

คุณครูติ๊งหน่องและคนรุ่นใหม่ชวนสวดธรรมจักร [26.06]

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

076 มาลุตชาดก

14:30-16:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

แค่จับดี ชีวิตก็มีความสุข

พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

43 บวชหน้าไฟ 7 วัน คุ้มอบายได้หรือไม่

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Sep 25

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 142 เกิดนอกท้อง โตในท้อง

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 187

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

40 ดวงปฐมมรรค 650918

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 188

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 143 เสียงวิญญาณจากโทรศัพท์

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ลุ่มน้ำฝาง ทางสร้างบารมี

พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ตัดความตระหนี่ได้ ชีวิตจะไม่ลำเค็ญ

กัลฯ สุพัตรา หงษ์วิเศษ

13:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ปฏิบัติธรรม และทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาศหัศวรรต ภาวนาชโย ป ธ 6 650925

พระมหาศหัศวรรต ภาวนาชโย ป ธ 6

17:30-20:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650612

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ลุ่มน้ำฝาง ทางสร้างบารมี

พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา ตอนที่12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน