ผังรายการ

Week selected is Jan 16 - Jan 22, 2023

Today

Mon, Jan 16

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660116

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

023 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 04

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 257 ของท่านนะมันช้า ของข้าถึงจะเร็ว

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัมมาทิฏฐิ

พระปลัดนพดล สิริวํโส

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651226

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol คุณสมัย เลิศพิชาชาญ 660115 (Rerun)

คุณสมัย เลิศพิชาชาญ

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 04

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ครอบครัวอบอุ่น...สร้างบุญในสวีเดน

คุณกษมา อีริคสัน

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

080 รุกขธรรมชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

25 กรรมที่ทำให้ไม่มีพ่อเลี้ยงดู 480119

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

มรดกธรรม

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

023 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

080 รุกขธรรมชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jan 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 257 ของท่านนะมันช้า ของข้าถึงจะเร็ว

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 04

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มรดกธรรม

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660117

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

024 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 2

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 05

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 258 แพ้ท้องอยากกินพริกสด

08:30-09:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มรดกธรรม

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

09:25-11:00 คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660117 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol มณีวรรณ แก้วกาญจน์ มิคเคลเซ่น 650626 (Rerun)

มณีวรรณ แก้วกาญจน์ มิคเคลเซ่น

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 05

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11 (Rerun)

กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดใหม่นพรัตน์ จ. สุพรรณบุรี

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

26 มีเพื่อนเป็นพญานาค

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:00-20:00 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 660117

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

024 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 2

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Jan 18

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 258 แพ้ท้องอยากกินพริกสด

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 05

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11 (Rerun)

จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 660117

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

ตักบาตรคณะพระธรรมยาตรา 1139 รูป วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

025 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 3

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 06

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 259 กฐินนี้เพื่อเธอ

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มรดกธรรม

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

10:00-10:30 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651228 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol ดร พิมลวรรณ วรโชคทวีพัฒน์ 650703 (Rerun)

ดร พิมลวรรณ วรโชคทวีพัฒน์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 06

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

เทปที่ 94 ตอน มุทิตา 82 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว คำสอนครูสู่ศิษย์

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

14:30-15:15 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:15-19:10 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

ต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา ปีที่ 11ครั้งที่ 5 วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 660118

19:10-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิกฤตคือโอกาส

พระสมุห์พรมสรร อภิวฑฺฒโน

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

025 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 3

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Jan 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 259 กฐินนี้เพื่อเธอ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 06

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขสันต์ วันธรรมยาตรา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660119

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

026 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 4

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 07

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 260 หัวใจ 101

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขสันต์ วันธรรมยาตรา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

10:00-12:15 live คลิก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร บูชาธรรมวันคล้ายวันเกิด 114 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 660119

12:15-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

14:30-15:45 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

28 กรรมใดทำให้เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

พิธีเจริญพุทธมนต์ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 5,045,000,114จบ 660119

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

026 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 4

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jan 20

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 260 หัวใจ 101

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 07

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วิกฤตคือโอกาส

พระสมุห์พรมสรร อภิวฑฺฒโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:30 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660120

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

027 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 5

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 08

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 261 แก้วตาดวงใจ

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วิกฤตคือโอกาส

พระสมุห์พรมสรร อภิวฑฺฒโน

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651230 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พัฒน สามสี 650717

พัฒน สามสี

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 08

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

เจริญพระพุทธมนต์เพื่ออะไร&สามเณร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

29 เหตุที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกขึ้นสมอง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ

พระพสธร เขมธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

027 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 5

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jan 21

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 261 แก้วตาดวงใจ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

จันทกุมาร ตอนที่ 20

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660121

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

028 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 01

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 09

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ

พระพสธร เขมธโร

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651224 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol 650515 (Rerun)

ลำดวน พุกกอร์ด

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

จันทกุมาร ตอนที่ 21

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-13:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

13:30-15:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

พิธีเจริญพุทธมนต์ และ ถวายสังฆทาน 106 วัด 660121

15:30-15:45 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

30 บุพกรรมที่ทำให้เป็นโรคเอดส์

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-20:00 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 660121

20:00-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

028 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 01

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

086 วาตมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jan 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 262 ลักยมกัดแขน

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 09

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

22 สมณะหยุด

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

ตักบาตรคณะพระธรรมยาตรา 1139 รูป วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 660122

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

029 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 02

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 10

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 263 ไม่มีใครรู้หลอก

08:30-09:30 คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ชีวิตนี้ ดีได้ ด้วยบุญ

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

12:15-12:30 คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11 (Rerun)

กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดใหม่นพรัตน์ จ. สุพรรณบุรี

12:30-13:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

13:30-14:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

14:30-15:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:00-18:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

ต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา ครั้งที่ 6 วัดบางเลน ถึง อนุสรณ์สถาน วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 660122

18:30-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตนี้ ดีได้ ด้วยบุญ

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา ตอนที่13

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

029 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 02

หลวงพ่อธัมมชโย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

087 เรื่องวานรินทชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน