ผังรายการ

Week selected is Jan 30 - Feb 05, 2023

Today

Mon, Jan 30

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660130

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

037 มัฏฐกุณฑลี จิตเลื่อมใสไปสวรรค์

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 18 subEng+Chi

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 271 ถามฟ้าหารัก

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การเป็นที่รัก สำคัญกว่าการเป็นที่ 1

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651226

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาพลากร สุจิณฺณชโย ป.ธ.4 650911 (Rerun)

พระมหาพลากร สุจิณฺณชโย ป.ธ.4

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 18 subEng+Chi

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

“ปลื้มสุดใจที่ให้….คนข้างกายมาบวช”

คุณฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

095 สัตติคุมพะชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

37 กรรมใดทำให้มีชีวิตโดดเดี่ยว

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อดทน กับ ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

037 มัฏฐกุณฑลี จิตเลื่อมใสไปสวรรค์

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

095 สัตติคุมพะชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jan 31

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 271 ถามฟ้าหารัก

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 18 subEng+Chi

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อดทน กับ ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660131

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

38 บำเพ็ญทาน อานิสงส์ทำบุญทอดกฐิน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 19 subEng+Chi

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 272 หนังหนา หรือหนังเหนียว

08:30-09:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อดทน กับ ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

09:25-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651231 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหานิติกร นีติชโย ป.ธ.5 650918 (Rerun)

พระมหานิติกร นีติชโย ป.ธ.5

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 19 subEng+Chi

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก

Insight Case Study

โยมพ่อ-แม่-พี่สาว ของ #หลวงปู่สด #วัดปากน้ำ - หลวงปู่ตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร ?

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

14:30-15:30

งานบุญวันอาทิตย์ online

สังโฆ เม นาโถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

38 กรรมใดทำให้เป็นอัมพฤกษ์

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-20:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 660131

20:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

38 บำเพ็ญทาน อานิสงส์ทำบุญทอดกฐิน

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Feb 01

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 272 หนังหนา หรือหนังเหนียว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 19 subEng+Chi

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อดทน กับ ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

039 ทางสู่สวรรค์ ประวัติท้าวสักกเทวราช มฆมาณพ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 20 subEng+Chi

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 273 เรารักแม่

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660201

10:00-10:30 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาศหัศวรรต ภาวนาชโย ป ธ 6 650925 (Rerun)

พระมหาศหัศวรรต ภาวนาชโย ป ธ 6

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 20 subEng+Chi

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.26 ตอน เคล็ดลับมัดใจเพื่อนร่วมทีม

หลวงพ่อทัตตชีโว, & อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

097 สัพพทาฐิชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อดทน กับ ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

39 กรรมใดทำให้เป็นมะเร็ง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Happy Time,Happy Memories

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

039 ทางสู่สวรรค์ ประวัติท้าวสักกเทวราช มฆมาณพ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

097 สัพพทาฐิชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Feb 02

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 273 เรารักแม่

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 20 subEng+Chi

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Happy Time,Happy Memories

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

040 ทำบุญก่อนได้ก่อน พระโกณฑัญญะ

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระมหาชนก ตอนที่ 21

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 274 ชายในฝัน

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660202

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาสรศักดิ์ สกชโย ป.ธ.4 651002 (Rerun)

พระมหาสรศักดิ์ สกชโย ป.ธ.4

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 21 subEng+Chi

12:00-12:15 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:15-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

098 สาเกตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Happy Time,Happy Memories

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

40 เหตุที่ทำให้ดื้อแต่มีน้ำใจ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.29 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

040 ทำบุญก่อนได้ก่อน พระโกณฑัญญะ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

098 สาเกตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Feb 03

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 274 ชายในฝัน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 21 subEng+Chi

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.29 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

041 ให้บ่อยๆ รวยบ่อยๆ กสิสูตร

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 22 subEng+Chi

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 275 สู้ซิลูก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

10:25-11:00 live

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ 660203

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย ป.ธ.4 651009

พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย ป.ธ.4

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 22 subEng+Chi

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.29 เตือนกันอย่างไรไม่ให้โกรธ

หลวงพ่อทัตตชีโว & ผศ.ดร. วิไลพร สุจริตธรรมกุล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

099 สาธุศีลชาดก

14:30-15:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.29 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

41 กรรมที่เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-18:30

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

18:30-20:40 live

พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร 5,086,000,333 จบ วันมหาปูชนียาจารย์ 660203

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

041 ให้บ่อยๆ รวยบ่อยๆ กสิสูตร

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

099 สาธุศีลชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Feb 04

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 275 สู้ซิลูก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 22 subEng+Chi

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.29 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

042 อย่าก่อเวรอีกเลย

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 23 subEng+Chi

08:30-09:25 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660204

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาราเชนทร์ อลีนชโย ป.ธ.5 651016 (Rerun)

พระมหาราเชนทร์ อลีนชโย ป.ธ.5

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 23 subEng+Chi

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

100 สาลิยชาดก

14:30-15:45

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.29 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

42 กรรมใดทำให้ต้องผ่าตัดถึง 5 ครั้งและไม่มีลูก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

042 อย่าก่อเวรอีกเลย

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

100 สาลิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Feb 05

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 276 ฉันมันดื้อ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 23 subEng+Chi

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

32 ทางเดินของใจ 7 ฐาน

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 live

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 24 subEng+Chi

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 277 กระซิบรัก

08:30-09:30 live

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15

ผู้ออกแบบชีวิต

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live

สู้ต่อไป on Zoom

13:30-14:30 live

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข

14:30-17:30 live

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรม พิธีรับประกาศนียบัตร และพระของขวัญพระธรรมยาตรา

หลวงพ่อทัตตชีโว

17:30-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา ตอนที่12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 1 เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงพร้อม

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

101 สีลานิสังสชาดก

22:00-23:00

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน