ผังรายการ

Week selected is Mar 20 - Mar 26, 2023

Today

Mon, Mar 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

หล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศ ทิศตะวันตก

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 43 โปริสาท ตอนที่ 16

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 36

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 250 หนูไม่รู้

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660320

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 660319 (Rerun)

สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 36

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ทุกข์ได้…ก็สุขได้

คุณวาสนา ศรีสม

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

025 กุกกุฏชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวฬุวัน ตอน 5

พระมหาธาดา จรณธโร

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

79 สะอึกมีเสียง “ก๊อก ก๊อก” เหมือนไก่

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ปกิณกะธรรม สร้างสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 43 โปริสาท ตอนที่ 16

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

025 กุกกุฏชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Mar 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 250 หนูไม่รู้

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 36

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปกิณกะธรรม สร้างสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 44 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 17

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 37

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 251 ชาวลับแล

08:30-10:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

10:20-12:30 live คลิก

พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 132 ( วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 4) 660321

12:10-13:00 คลิก

Insight Case Study

โยมพ่อ-แม่-พี่สาว ของ #หลวงปู่สด #วัดปากน้ำ - หลวงปู่ตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร ?

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปกิณกะธรรม สร้างสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

80 ปล่อยเงินกู้ดอกไม่โหดมีผลกรรมอย่างไร

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สละอารมณ์

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 44 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 17

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Mar 22

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 30

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สามเณรผู้โตมาเป็นประธานสังคายนาฯ

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 38 โปริสาท ตอนที่ 11

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 31

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660308

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย 650214 (Rerun)

คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 31

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

เทปที่ 97 อุปสรรคใจมีอะไรบ้าง&พระครูวิบูลนิติธรรม Past 3

หลวงพ่อทัตตชีโว & พระครูวิบูลนิติธรรม

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

020 กันทคลกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สามเณรผู้โตมาเป็นประธานสังคายนาฯ

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

75 ถูกตัดขาและเป็นมะเร็งเพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทำดีจนชนะใจคน

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 38 โปริสาท ตอนที่ 11

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

020 กันทคลกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Mar 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 252 stanford-2ฝั่งครัว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 38

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เตือน ย้ำ ตน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 46 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 19

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 39 จบ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 253 เรื่องเจ็บกะด้อกะเดี้ย 20.53

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660309

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณเปรมหทัย ชลิกเกอร์ 650222 (Rerun)

คุณเปรมหทัย ชลิกเกอร์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 32

12:00-12:15 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:15-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เตือน ย้ำ ตน

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

82 มีสามีขี้เมา ต้นร้ายปลายดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุตร 3 จำพวก ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 46 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 19

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Mar 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 253 เรื่องเจ็บกะด้อกะเดี้ย 20.53

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 39 จบ

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุตร 3 จำพวก ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 47 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 20

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 001

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

08:30-10:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660317

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณวาสนา ศรีสม 650224

คุณวาสนา ศรีสม

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 001

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

บริหารคน บริหารงานต้องไม่ลำเอียง & วิรงรอง รัตนฉายา Past 1

หลวงพ่อทัตตชีโว& วิรงรอง รัตนฉายา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

029 กุททาลชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุตร 3 จำพวก ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

83 บุญถวายลูกไว้ในพระศาสนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

รับมือกับความรู้สึกดีไม่พอ

พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 47 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 20

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

029 กุททาลชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Mar 25

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 254 ขาดคนหุงข้าว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 001

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รับมือกับความรู้สึกดีไม่พอ

พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 48 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 21 จบ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 002

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 255 เด็กผมหอม

08:30-09:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 161 660325 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 126 660325

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย 650226 (Rerun)

พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 002

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

รวมเนื้อหาชวนบวชธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล [26.04]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

030 กุมภชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รับมือกับความรู้สึกดีไม่พอ

พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

85 เมื่อลูกชายกลายร่าง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

หล่อพระสร้างเจดีย์

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 48 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 21 จบ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

030 กุมภชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Mar 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 255 เด็กผมหอม

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 002

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หล่อพระสร้างเจดีย์

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

30 ความสบายมีหลายระดับ 641223

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 49 เรื่อง โลกุตตรภูมิ 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 003

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 256 รักต้องสู้

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

บัณฑิตทางโลกสู่นักปราชญ์ทางธรรม

พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

สามเณร คือ ลมหายใจของพระพุทธศาสนา

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร.

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศเหนือ

16:00-17:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทหลวงพ่อ

หลวงพ่อทัตตชีโว

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol สามเณรวรรณภูมิ รักศรี 660326

สามเณรวรรณภูมิ รักศรี

17:30-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บัณฑิตทางโลกสู่นักปราชญ์ทางธรรม

พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 49 เรื่อง โลกุตตรภูมิ 1

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

031 กุรุคมิคชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน