ผังรายการ

Week selected is May 15 - May 21, 2023

Today

Mon, May 15

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-02:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

สัมมนาพิเศษ บุญหล่อพระประธาน

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข

02:30-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

02:45-04:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 101 ชีวิตดุจไม้ใกล้ฝั่ง 17 37ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 53

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 306 ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

08:30-10:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พระธรรมเทศนา เรื่อง สรรเสริญการบวช

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol ชวลิต ปลั่งพรหม 660514 (Rerun)

ชวลิต ปลั่งพรหม

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650515

12:15-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

13:30-14:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:20-14:30

Boon news

1400

14:30-14:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

14:50-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธศาสนา กับ ประชาธิปไตย

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

14 เหตุที่ทำให้ชื่นชอบในการชกมวย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.32 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 101 ชีวิตดุจไม้ใกล้ฝั่ง 17 37ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 306 ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 53

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.32 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 102 ชีวิตพินาศเพราะขาดความพอดี

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 54

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 307 อยากบอกว่ารักเธอ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol กิตติยา สดศรีผาสุก 650612 (Rerun)

กิตติยา สดศรีผาสุก

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650516

12:20-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:10-14:20

Boon news

1400

14:20-14:40 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

14:40-15:55 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.32 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

15 กรรมที่ทำให้เป็นนักมวยหญิง

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

หน้าที่ของพุทธบริษัท

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 102 ชีวิตพินาศเพราะขาดความพอดี

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, May 17

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 307 อยากบอกว่ารักเธอ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 54

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หน้าที่ของพุทธบริษัท

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 103 ดิรัจฉานภูมิ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 55

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 308 เปลวเทียนน้อย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ 650619 (Rerun)

พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650503

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

ทำบุญ 1 บาทกับ 1 ล้านบาทต่างกันอย่างไร & ชวนีย์ ยืนวานิช Past 2

ชวนีย์ ยืนวานิช

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หน้าที่ของพุทธบริษัท

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

16 ชอบเชียร์มวยจะติดวิบากกรรมไหม

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 103 ดิรัจฉานภูมิ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, May 18

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 308 เปลวเทียนน้อย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 55

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 104 ต้องใช้ปัญญาปัญหาจะหมดไป

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 56

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 309 ลูกเจ้าพ่อ

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

อธิษฐานบารมี

พระจุมพล ปุญญพโล

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol มณีวรรณ แก้วกาญจน์ มิคเคลเซ่น 650626 (Rerun)

มณีวรรณ แก้วกาญจน์ มิคเคลเซ่น

10:30-12:20 live

12:20-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ประเพณีวันสงกรานต์ [26.15]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

17 บุญใดทำให้มีน้ำเสียงไพเราะ

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลมหายใจของพระพุทธศาสนา

พระสมุห์พรมสรร อภิวฑฺฒโน

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 104 ต้องใช้ปัญญาปัญหาจะหมดไป

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, May 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 295 มัดมือแต่ง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 50

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ไอจิ หัวใจพิเศษ

พระเอกราช เตชโสภโณ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 98 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 8 1พกาพรหม ตอน 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 50

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 303 จอโอะนอ จน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปกป้อง ในมุมมองพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

Zoom Idol ล้อม ดัลลัสการ์ด เย็นเซ่น 650529

ล้อม ดัลลัสการ์ด เย็นเซ่น

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650505

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

ทำอย่างไรพ่อแม่ผู้ล่วงลับจะได้บุญเยอะๆ & ชวนีย์ ยืนวานิช Past 1

หลวงพ่อทัตตชีโว& ชวนีย์ ยืนวานิช

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

078 มุณิกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ไอจิ หัวใจพิเศษ

พระเอกราช เตชโสภโณ

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

12 กรรม ชวนพระลาสิกขา

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เลี่ยงภัยในสถานที่ อโคจร

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 98 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 8 1พกาพรหม ตอน 1

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

078 มุณิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, May 20

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 310 ห้ามปวดตับ ห้ามดับจิต

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 57

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระอุปคุต & เทพบุตรมาร

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 106 ตั้งเป้าหมายชีวิต ลิขิตอนาคต16 02 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 58

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 311 น้ำตาควาย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีระชัย วีรชโย

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

Zoom Idol ฐิติวัสส์ เฉนียง 650605 (Rerun)

ฐิติวัสส์ เฉนียง

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650506

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 9 (Rerun)

นิทรรศการพระพุทธศาสนา โครงการสามเณร

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

087 เรื่องวานรินทชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระอุปคุต & เทพบุตรมาร

พระพสธร เขมธโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

13 กรรมที่ทำให้เกิดเป็นลูกกำพร้า

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ผลบุญ VS ผลบาป

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 106 ตั้งเป้าหมายชีวิต ลิขิตอนาคต16 02 ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

087 เรื่องวานรินทชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, May 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 311 น้ำตาควาย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 58

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผลบุญ VS ผลบาป

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

3 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 107 ตายก่อนตาย ตายแล้วสบาย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 59

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 312 เ็กวิทย์พิศวง

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

บุญวิหารทานครั้งสำคัญ ณ เมืองนางาโน่

พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺธิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ทุกข์เพราะรักคนอื่น สุขเพราะรักตัวเอง

พีระเมศร์ อริยกุศลสุทธิ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พระธรรมเทศนา

พระจุมพล ปุญญพโล

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol สรวีย์ ชาติศักดิ์ 660521

สรวีย์ ชาติศักดิ์

18:00-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บุญวิหารทานครั้งสำคัญ ณ เมืองนางาโน่

พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺธิวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา ตอนที่ 7 640303

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 107 ตายก่อนตาย ตายแล้วสบาย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

088 วินีลกชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน