ผังรายการ

Week selected is May 29 - Jun 04, 2023

Today

Mon, May 29

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายรูปหล่อพระประธาน ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-02:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

02:45-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 115 ทำบุญจนบาปไม่ได้ช่อง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 67

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 320 โอนิ

08:30-10:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปกิณกะธรรม

พระพสธร เขมธโร

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol จรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์ 660528 (Rerun)

จรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650529

12:15-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

13:30-14:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:20-14:30

Boon news

1400

14:30-14:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

095 สัตติคุมพะชาดก

14:50-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวสาลี

พระมหาธาดา จรณธโร

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

26 มีเพื่อนเป็นพญานาค

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ใครคือผู้ชนะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 115 ทำบุญจนบาปไม่ได้ช่อง

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

095 สัตติคุมพะชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 30

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 320 โอนิ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 67

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใครคือผู้ชนะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 116 ทำมือให้เป็นมงคล

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 68

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol สาลินี กิตติวรเมธี 650821 (Rerun)

สาลินี กิตติวรเมธี

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650530

12:20-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:10-14:20

Boon news

1400

14:20-14:40 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

14:40-15:55 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ใครคือผู้ชนะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

27 น้องเขยหายริมน้ำโขง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าของชีวิต ตอน 15

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 116 ทำมือให้เป็นมงคล

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, May 31

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 321 หมอเบิ็ด

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 68

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 117 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 69

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

Zoom idol พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก 650828 (Rerun)

พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650524

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

ทำบุญ 1 บาทกับ 1 ล้านบาทต่างกันอย่างไร & ชวนีย์ ยืนวานิช Past 2

ชวนีย์ ยืนวานิช

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

097 สัพพทาฐิชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

28 กรรมใดทำให้เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าของชีวิต ตอน 15

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 117 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 1

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

097 สัพพทาฐิชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Jun 01

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 322 มรสุมอ้วน มรสุมรัก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 69

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 15

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 118 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 2

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 70

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

อธิษฐานบารมี

พระจุมพล ปุญญพโล

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาสิทธิพล พลิทฺธชโย ป.ธ.4 650904 (Rerun)

พระมหาสิทธิพล พลิทฺธชโย ป.ธ.4

10:30-12:20 live

12:20-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ประเพณีวันสงกรานต์ [26.15]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

098 สาเกตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 15

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

29 เหตุที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกขึ้นสมอง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ดีล (เพราะ) รัก

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 118 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 2

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

098 สาเกตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jun 02

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 323 หมอลำม่วย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 70

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ดีล (เพราะ) รัก

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 119 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 3

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 71

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปกป้อง ในมุมมองพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาพลากร สุจิณฺณชโย ป.ธ.4 650911

พระมหาพลากร สุจิณฺณชโย ป.ธ.4

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650526

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

ทำอย่างไรพ่อแม่ผู้ล่วงลับจะได้บุญเยอะๆ & ชวนีย์ ยืนวานิช Past 1

หลวงพ่อทัตตชีโว& ชวนีย์ ยืนวานิช

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

099 สาธุศีลชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ดีล (เพราะ) รัก

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

12 กรรม ชวนพระลาสิกขา

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

จิตเลื่อมใส ก็ไปดีได้ EP23

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 119 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 3

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

099 สาธุศีลชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jun 03

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 324 ไม่ได้มาง้อแต่มาขอร่ำลา

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 71

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

จิตเลื่อมใส ก็ไปดีได้ EP23

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

53 ตรึกธรรมะ 660528

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2566

ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 120 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 4 จบ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 72

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 325 หนูน้อยมหัศจรรย์ แม่พริกขึ้หนู

08:30-09:30 live คลิก

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2566

ที่มาของการสร้างพระพุทธปฏิมากร,อานิสงส์ และความสำคัญของวันวิสาขบูชา

09:30-11:10 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2566

ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายรูปหล่อพระประธาน ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2566

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง สามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิต ปี 2566

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:00 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

Case Study บุญสร้างพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2566

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม11 รูป 650603

14:30-16:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2566

พิธีหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2

16:30-17:45 live

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2566

บรรยากาศวิสาขนานาชาติ , บุญปลื้มๆหล่อพระประธาน

17:45-22:00 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2566

พิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณ และฉลองชัยสวดธรรมจักร 5,399,999,999 จบ

22:00-23:00 คลิก

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2566 (Rerun)

ที่มาของการสร้างพระพุทธปฏิมากร,อานิสงส์ และความสำคัญของวันวิสาขบูชา

23:00-00:00 คลิก

วันวิสาขบูชา 2566 (Rerun)

ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

Sun, Jun 04

00:00-01:30 คลิก

วันวิสาขบูชา 2566 (Rerun)

ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายรูปหล่อพระประธาน ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-02:30 คลิก

วันวิสาขบูชา 2566 (Rerun)

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม11 รูป 650603

02:30-05:00 คลิก

วันวิสาขบูชา 2566 (Rerun)

พิธีหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

54 ยอม หยุด เย็น 660529

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 121 ทิฎฐิไม่มีชีวีสดใส

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 73

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 326 อยากเอาเธอไปฌาปนกิจ

08:30-09:30 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

09:30-11:10 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายรูปหล่อพระประธาน ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

รายการพิเศษ วันวิสาขบูชา 2566 (Rerun)

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง สามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิต ปี 2566

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

Case Study บุญสร้างพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

13:30-14:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปกิณกะธรรม

พระพสธร เขมธโร

14:30-16:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol กวิตา คำสุระ 660604

กวิตา คำสุระ

18:00-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”

คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา ตอนที่9 640317 (Rerun)

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 121 ทิฎฐิไม่มีชีวีสดใส

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

101 สีลานิสังสชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน