ผังรายการ

Week selected is Sep 11 - Sep 17, 2023

Today

Mon, Sep 11

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

02:45-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 223 สุราพาพินาศ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

51

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 095 รถของเราคือเทวรถ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:20 คลิก

ZoomIdol ทวีทรัพย์ ทองคำ 660917 (Rerun)

ทวีทรัพย์ ทองคำ

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660911

12:15-12:30

Boon news

1200

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”

คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก

13:30-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หิมาลัย สายใยพุทธศาสนา

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

2 เพื่อนในยมโลก อยากได้บุญบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep. 36 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 223 สุราพาพินาศ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

081 เรื่องรุหกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Sep 12

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 095 รถของเราคือเทวรถ

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

51

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep. 36 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

52

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 096 สูบบุหรี่จนนิ้วกุด

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660912

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระเชิด กนฺตปญฺโญ 650305 (Rerun)

พระเชิด กนฺตปญฺโญ

12:20-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

CASE STUDY #คุณยายทองสุข สำแดงปั้น

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep. 36 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

3 อานิสงส์การมาเป็นเจ้าหน้าที่วัด

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226 (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ผัสสะในพระพุทธศาสนา

พระปลัด เสกสรรค์ อตฺตทโม

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

082 ลฏุกิกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Sep 13

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 096 สูบบุหรี่จนนิ้วกุด

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

52

01:30-02:00 คลิก

Boon news

17:00

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผัสสะในพระพุทธศาสนา

พระปลัด เสกสรรค์ อตฺตทโม

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

53

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 097 เจ้าแม่เด็ก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

คุณสมบัติ&ข้อปฏิบัติของชาวพุทธ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL กัลฯ เพ็ญศิริ มหาสุทธิกุล 650307 (Rerun)

กัลฯ เพ็ญศิริ มหาสุทธิกุล

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660913

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผัสสะในพระพุทธศาสนา

พระปลัด เสกสรรค์ อตฺตทโม

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

4 มะเร็งหายเพราะบุญบวช

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อาสามาสร้างความสุข

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

083 เรื่องวลาหกัสสชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Sep 14

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 097 เจ้าแม่เด็ก

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

53

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อาสามาสร้างความสุข

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

54

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 098 คู่บุญกู้วิกฤตพระศาสนา

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณจรรยา คุวาบาร่า 650311 (Rerun)

คุณจรรยา คุวาบาร่า

10:30-12:20 live คลิก

พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 140 ( วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ) 660914

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ประเพณีวันสงกรานต์ [26.15]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อาสามาสร้างความสุข

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

5 อยากบวชยาว

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เบื่อ อย่างไรให้ถูกวิธี

พระพสธร เขมธโร

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Sep 15

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 098 คู่บุญกู้วิกฤตพระศาสนา

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

54

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เบื่อ อย่างไรให้ถูกวิธี

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

55

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 099 พรุ่งนี้รวย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

โอวาทประธานสงฆ์ 660903

หลวงพ่อทัตตชีโว

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM DOL คุณบอมบ์ คุณกิจจ์ศรัณย์ จันทร์โป๊ 650312

คุณบอมบ์ คุณกิจจ์ศรัณย์ จันทร์โป๊

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660915

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.26 ตอน เคล็ดลับมัดใจเพื่อนร่วมทีม

หลวงพ่อทัตตชีโว, & อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

086 วาตมิคชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เบื่อ อย่างไรให้ถูกวิธี

พระพสธร เขมธโร

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

6 ผู้หญิงอยากบวช

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ภารกิจของพ่อ คือ หน้าที่ของลูก ตอน 2

พระวัชระ ฐิตสํวโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

086 วาตมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Sep 16

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 099 พรุ่งนี้รวย

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

55

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภารกิจของพ่อ คือ หน้าที่ของลูก ตอน 2

พระวัชระ ฐิตสํวโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

56

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 100 เด็กหญิงภูเขา บ๊ายบายบ้านนามาสร้างบารมี

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณภัทร คุณธนภัทร จันทร์ทองทิพย์ 650314

คุณภัทร คุณธนภัทร จันทร์ทองทิพย์

11:00-12:20 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660915 (Rerun)

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

รวมเนื้อหาชวนบวชธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล [26.04]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15

Boon news

1400

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

087 เรื่องวานรินทชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภารกิจของพ่อ คือ หน้าที่ของลูก ตอน 2

พระวัชระ ฐิตสํวโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

7 บุญบวชอุ้ม พ้นมหานรก

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พุทธกิจพรรษาที่ แปด

พระมหาธาดา จรณธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

087 เรื่องวานรินทชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Sep 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 100 เด็กหญิงภูเขา บ๊ายบายบ้านนามาสร้างบารมี

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

56

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธกิจพรรษาที่ แปด

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

32 ทางเดินของใจ 7 ฐาน

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:30-07:30 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

57

08:00-08:30

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 094 เด็กหญิงภูเขา บ๊ายบายบ้านนามาสร้างบารมี 27.43

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

พิมพ์เขียวชีวิต…ที่ลิขิตเอง

คุณภาวิตา ศรีนครเขต

12:15-12:30 คลิก

วันธรรมชัย (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

อาสาสมัคร จุดเปลี่ยนของชีวิต

สวนันท์ เจริญกิจ

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9,6,3 มอบดวงแก้วทรงบาลีไวยกรณ์ 660917

16:00-17:00 คลิก

Insight Case Study

CASE STUDY #คุณยายทองสุข สำแดงปั้น

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol ทวีทรัพย์ ทองคำ 660917

ทวีทรัพย์ ทองคำ

18:00-02:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

พิมพ์เขียวชีวิต…ที่ลิขิตเอง

คุณภาวิตา ศรีนครเขต

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระสูตร ตอนที่ 13

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

088 วินีลกชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน