ผังรายการ

Week selected is Nov 13 - Nov 19, 2023

Today

Mon, Nov 13

Tue, Nov 14

Wed, Nov 15

Thu, Nov 16

Fri, Nov 17

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 162 ผีกักวิญญาณ

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เหตุให้ไม่ต้องคร่าชีวิตคนในสงคราม

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 163 ทหารเรือขาดรักไม่ได้

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

การเเสวงหาตน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol เรวดี ปาลวัฒน์วิไชย 651023

เรวดี ปาลวัฒน์วิไชย

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661117

12:10-12:40 คลิก

bright insight

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

030 กุมภชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เหตุให้ไม่ต้องคร่าชีวิตคนในสงคราม

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลือลั่นสนั่นเมือง

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

030 กุมภชาดก

Sat, Nov 18

Sun, Nov 19

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

40 ดวงปฐมมรรค 650918

หลวงพ่อธัมมชโย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 165 ครูอาคม

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol อุบาสิกาพุธิตา สุมานนท์ 661119

อุบาสิกาพุธิตา สุมานนท์