ผังรายการ

Week selected is Nov 13 - Nov 19, 2023

Today

Mon, Nov 13

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

02:45-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 9 เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 14 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 159 ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ไม่ใช่เรืองง่าย

พระมหาอัศนัย วิสฺสฺตชโย ป.ธ.9

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:20 คลิก

ZoomIdol พระรัฐศาสตร์ ชยนนฺโท 661112 (Rerun)

พระรัฐศาสตร์ ชยนนฺโท

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661113

12:15-12:30

Boon news

1200

12:30-13:30

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เพชรน้ำงามส่องสว่าง

พระมหานิกรณ์ สุทฺธรตโน

13:30-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวลาทุกข์ใจ

พระอโนทัย สุทฺธิพโล

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

56 เป็นมะเร็งในมดลูกเพราะวิบากกรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สัปเหร่อ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 9 เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Nov 14

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 159 ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

01:00-01:15 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 14 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัปเหร่อ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 10 เลิกตระหนี่ตลอดไป 1

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 160 ทองดำรำพัน

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา (Rerun)

รัตนสูตร กับโควิด19 ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาสรศักดิ์ สกชโย ป.ธ.4 651002 (Rerun)

พระมหาสรศักดิ์ สกชโย ป.ธ.4

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661114

12:20-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

Case Study #บุญมีจริง ผลบุญมีจริง #ศิวพร อั้งประเสริฐ

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

027 กุฏฑาณชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สัปเหร่อ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

57 ถูกฆ่าตายเพราะแรงอาฆาต

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226 (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อริยทรัพย์ที่ทรงมอบให้พระราหุล

พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 10 เลิกตระหนี่ตลอดไป 1

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

027 กุฏฑาณชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Nov 15

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 160 ทองดำรำพัน

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

01:30-02:00 คลิก

Boon news

17:00

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อริยทรัพย์ที่ทรงมอบให้พระราหุล

พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 11 เลิกตระหนี่ตลอดไป 2

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 161 ต้องสู้จึงจะชนะ

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

หลักธรรม, ตน, คน, งาน

พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย ป.ธ.4 651009 (Rerun)

พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย ป.ธ.4

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661115

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star กฐินสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนวัดสังฆวราราม จ.พัทลุง

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อริยทรัพย์ที่ทรงมอบให้พระราหุล

พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

58 คู่เวรคู่กรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อิ่มใจจัง สละตังค์ออกทำบุญ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 11 เลิกตระหนี่ตลอดไป 2

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

028 กุณาลชาดก ตอนที่ 1-2

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Nov 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 161 ต้องสู้จึงจะชนะ

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 16 สืบสวน สอบสวน ทั้งบุ๋นและบู้ คลี่คลายคดี

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อิ่มใจจัง สละตังค์ออกทำบุญ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 12 เลิกทะเลาะกันได้แล้ว

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 162 ผีกักวิญญาณ

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พิธีมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 80 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว ถวายปัจจัยบำรุงวัด ฟังโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาราเชนทร์ อลีนชโย ป.ธ.5 651016 (Rerun)

พระมหาราเชนทร์ อลีนชโย ป.ธ.5

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661116

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 9

นิทรรศการพระพุทธศาสนา โครงการสามเณร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

029 กุททาลชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อิ่มใจจัง สละตังค์ออกทำบุญ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

59 ขิงก็รา ข่าก็แรง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เหตุให้ไม่ต้องคร่าชีวิตคนในสงคราม

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 12 เลิกทะเลาะกันได้แล้ว

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

029 กุททาลชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Nov 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 162 ผีกักวิญญาณ

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เหตุให้ไม่ต้องคร่าชีวิตคนในสงคราม

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 163 ทหารเรือขาดรักไม่ได้

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

การเเสวงหาตน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol เรวดี ปาลวัฒน์วิไชย 651023

เรวดี ปาลวัฒน์วิไชย

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661117

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

bright insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.26 ตอน เคล็ดลับมัดใจเพื่อนร่วมทีม

หลวงพ่อทัตตชีโว, & อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

030 กุมภชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เหตุให้ไม่ต้องคร่าชีวิตคนในสงคราม

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

54 เพื่อนรักในอดีตชาติชวนเข้าวัด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลือลั่นสนั่นเมือง

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 13 เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

030 กุมภชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Nov 18

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 163 ทหารเรือขาดรักไม่ได้

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลือลั่นสนั่นเมือง

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 14 เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์ 17 58ed

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 164 ใช้ชื่อคนอื่นแทนตัว

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ปกิณกะธรรม

หลวงพ่อทัตตชีโว

09:20-09:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

39 พญามารบดบัง ฐานที่ 7 650728

หลวงพ่อธัมมชโย

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาธไนศวรรย์ นิรนฺตชโย 660618 (Rerun)

พระมหาธไนศวรรย์ นิรนฺตชโย

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661118

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

คิดใหญ่ใจดี ปี9-ชวนบวชสามเณร [27.07].

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15

Boon news

1400

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

031 กุรุคมิคชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลือลั่นสนั่นเมือง

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

61 เกิดห่างไกลหมู่คณะเพราะอะไร

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อปุตตกเศรษฐี​

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 14 เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์ 17 58ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

031 กุรุคมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Nov 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 164 ใช้ชื่อคนอื่นแทนตัว

01:00-01:15 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อปุตตกเศรษฐี​

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

40 ดวงปฐมมรรค 650918

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 15 เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 165 ครูอาคม

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

12:15-12:30 คลิก

กฐินสามัคคี 5,000 วัดทั่วไทย ปี 2566

Ep 10| วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ นนทบุรี | เพลงกฐินทั่วไทย

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

บางสิ่งที่แสวงหา

ฝุ่ง หง็อก ญือ เหวียน (หนูเย็น) ผู้นำบุญชาวเวียดนาม

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol อุบาสิกาพุธิตา สุมานนท์ 661119

อุบาสิกาพุธิตา สุมานนท์

18:00-02:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ ตอนที่ 6

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 15 เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

032 กูฏวาณิชชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)