ผังรายการ

Week selected is Jun 10 - Jun 16, 2024

Today

Mon, Jun 10

Tue, Jun 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 039 ชีลับ (31:14 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 104

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขัดใจ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 105

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 040 dmcช่วยไม่ให้ตกนรก (27:16 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

119 อุทยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ขัดใจ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

91 สุนัขตัวโปรดตัวนั้น

หลวงพ่อธัมมชโย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 224 หมู่ญาติควรสงเคราะห์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

119 อุทยชาดก

Wed, Jun 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 040 dmcช่วยไม่ให้ตกนรก (27:16 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 105

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อรรถาธิบายชัยมงคล ตอน 3

พระครูสมณธรรมชัย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 106

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 041 หลานชายเคยเกิดเป็นเสือ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

120 อุทัญจนีชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อรรถาธิบายชัยมงคล ตอน 3

พระครูสมณธรรมชัย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

93 ให้ทุนการศึกษากว่า 90 ล้านบาท

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep. 45

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 225 อย่าเอาแต่อ้อนวอน

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

120 อุทัญจนีชาดก

Thu, Jun 13

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 040 dmcช่วยไม่ให้ตกนรก (27:16 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 106

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep. 45

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 107

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 042 รักแรกพบบนเวที

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน (Rerun)

โอวาทหลวงพ่อ

หลวงพ่อทัตตชีโว

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

001 เทวธรรมชาดก (ธรรมของเทวดา)

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep. 45

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

94 รอดจากสึนามิที่เกาะมัลดีฟส์

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ปาฏิหาริย์ ตอนที่1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 226 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

001 เทวธรรมชาดก (ธรรมของเทวดา)

Fri, Jun 14

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 042 รักแรกพบบนเวที

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 107

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปาฏิหาริย์ ตอนที่1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 108

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 043 นักมวย นักรบ นักบวช

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ธรรมชาติของเวลา

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.9

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670614

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

ลูกคิดว่า พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแก้อย่างไร

หลวงพ่อทัตตชีโว &คุณวันชัย ภัทรโกมล

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

002 เวทัพพชาดก (โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปาฏิหาริย์ ตอนที่1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

94 รอดจากสึนามิที่เกาะมัลดีฟส์

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เพชรแห่งหริภุญชัย

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 227 อย่ากลัวตายจนเกินงาม

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

002 เวทัพพชาดก (โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ)

Sat, Jun 15

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 043 นักมวย นักรบ นักบวช

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 108

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เพชรแห่งหริภุญชัย

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 109

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

10:30-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670615

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

003 เวริชาดก (การอยู่ร่วมกับมีเวรกัน)

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เพชรแห่งหริภุญชัย

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

96 หมอหาสาเหตุการป่วยไม่พบเพราะอะไร

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อริยสัจ 4

พระนพดล สิริวํโส

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 228 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

003 เวริชาดก (การอยู่ร่วมกับมีเวรกัน)

Sun, Jun 16

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 109

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อริยสัจ 4

พระนพดล สิริวํโส

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 110

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

Life Coach…แห่งความดี

อุบาสิกา อัชฌา หลิ่วเจริญ

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

สถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายลอนดอน บูชาธรรม ๘๐ ปี หลวงพ่อธัมมชโย

พระครูวินัยธรรณภพ โชติลาโภ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

อานุภาพบุญ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

Life Coach…แห่งความดี

อุบาสิกา อัชฌา หลิ่วเจริญ

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 229 อย่าสำคัญผิด

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

004 เวฬุกะชาดก (โทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก)