ผังรายการ

Week selected is Jul 01 - Jul 07, 2024

Today

Mon, Jul 01

00:00-01:30

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ที่มาของความสุขและความทุกข์ของชีวิต

พระครูวิบูลนิติธรรม

01:30-03:30

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

010 เสียงดีเพราะมีบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 125

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 060 โสเภณี (29.47 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:20-12:20 live

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670701

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ญาติพระศาสนาที่แท้จริง

คุณวรารัตน์ เค้ามาก

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

019 กัณหชาดก

14:30-15:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

109 ตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:30 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

010 เสียงดีเพราะมีบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

019 กัณหชาดก

Tue, Jul 02

Wed, Jul 03

Thu, Jul 04

Fri, Jul 05

Sat, Jul 06

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 057 บุญก็ทำ...ทำไม (28.36 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 122

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยจริต 6

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

008 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 123

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 058 กินลูกหนูชูกำลัง (22.23 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระจุมพล ปุญญพโล

10:30-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน

12:30-12:45 คลิก

Boon news

สุชาดา ทองมาลัย

12:45-13:00 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

68 หลับตาเป็นจะเห็นภาพภายใน 670705

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

017 กัฏฐหาริชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยจริต 6

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

108 เกเรแต่ชอบทำบุญเพราะเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep. 46 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

008 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

017 กัฏฐหาริชาดก

Sun, Jul 07

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 065 เพราะอยากสร้างพระ จึงได้มาเจอกับหมู่คณะ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 130

01:15-01:30 คลิก

สกู๊ป พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ 2567) วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

01:30-02:00 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธกิจพรรษาที่สิบสี่

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

20 โลกธรรม 8

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

016 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฏิปุคคลิกทาน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 131

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 066 ฤทธิ์ของเบียร์

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

เบื้องหลังเทวรถ...สุดปลื้ม

คุณชิษณุพงศ์ ดิลกวงศ์วัฒนัน

12:15-12:30 คลิก

สกู๊ป พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ 2567) วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

เพราะแรงกตัญญู

อรดี พลคำเดช

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข และ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

โอวาทประธานสงฆ์

หลวงพ่อทัตตชีโว

17:30-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

เบื้องหลังเทวรถ...สุดปลื้ม

คุณชิษณุพงศ์ ดิลกวงศ์วัฒนัน

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

016 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฏิปุคคลิกทาน

หลวงพ่อธัมมชโย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

025 กุกกุฏชาดก

22:00-23:00

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา