ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-28  ช่วงที่1, 2, 3
ทหารหญิงจักรพรรดิ ตอนที่ 2
คุณกมลรัตน์ ใต้ธงชัย คุณนลพรรณ แก้วกาญจ์น คุณปฐมพร ทายนต์
DMC
Boon news 1.ครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย 2.พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมสวนผึ้ง-บ้านคา 3.กิจกรรมสัมมนารวมใจเพื่อการศึกษาสามเณร สานฝันพ่อ หน่อแก้วเปรียญธรรม 4.ครูต้นบุญ มอบถุงยังชีพช่วยประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 5.สัมมนาสระแก้วรวมใจ พิชิตธรรมจักร มุ่งสู่ 2,000 ล้านจบ 6.รร.พิษณุโลกพิทยาคม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์ 9.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว 10.รร.Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว Boon news
2019-09-26
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1พระนิสิต มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ ดูงานการศึกษา รร.พระปริยัติธรรม 2.ขยายข่าวบุญ ปลื้มแสนปลื้ม ตักบาตรพระ 10,000 รูป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.คณะสงฆ์วัดป่าอุบลแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4.ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติ 5.อบรมห้องเรียนแห่งความดี รร. สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จัดสัมมนาพิชิตเป้าสวดธรรมจักร 2,000 ล้านจบ 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว 10.รร.Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว Boon news
2019-09-25
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-09-21  ช่วงที่1, 2, 3
ทหารหญิงจักรพรรดิตอนที่ 1
DMC
Boon news 1.ประชุมคกก.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดพระธรรมกาย 2.ขยายข่าวบุญ สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีผลดีต่องานเผยแพร่พระพุทธศาสนา 3.คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมรับบุญบรรจุเมล็ดพันธ์ทรัพย์บานชื่น 4.วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 5.พิธีทอดผ้าป่าต่อกระแสไฟฟ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น 6.สัมมนาสวดธรรมจักร พิชิตเป้า 2,000 ล้านจบภาคเหนือ 7.สัมมนาเครือข่าย บวร จ.ตาก เพื่อพิชิตสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดอุโบสถให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชม 10.วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย Boon news
2019-09-20
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.