ายการตอนใหม่

Boon news 1.วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายน 2.พิธีถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคม 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จัดค่ายอบรมศีลธรรม 5.พิธีปฐมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์สวรรค์วัดป่าหมาก 6.ธุดงคสถานนครธรรมจัดสัมมนาชวนบวช 7. TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 1 9.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีปุพพเปตพลี 10.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2019-06-03
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีทอดผ้าป่า 2.ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา 3.ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดพิธีทอดผ้าป่า 4.ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มอาคารฉัตรธรรมชัย 5.รร.กบินทร์วิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ 6. ธุดงคสถานนครธรรม จัดอบรมโครงการธรรมนำชีวิต 7. TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.ลูกเสือชาวท้องถิ่นเมือง Helensburgh ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ 9.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น 10.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด Boon news
2019-06-01
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน