กู๊ปพิเศษ

พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิสามัคคีเพื่อสร้างครัวมหาทาน 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิสามัคคี เพื่อสร้างครัวมหาทาน 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประเพณีการทอดกฐิน ภาพสะท้อนของความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา ที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สร้างความทรงจำอันมีค่าให้ได้ตามตรึกระลึกนึกถึงอยู่เสมอมา ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด แต่ใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา ก็พร้อมที่จะอยู่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิสามัคคีเพื่อสร้างครัวมหาทาน 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
2020-11-06

iDream
พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ณ ธุดงคสถานเขาย้อย จ.เพชรบุรี พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ ธุดงคสถานเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ณ ธุดงคสถานเขาย้อย จ.เพชรบุรี
2020-11-04

iDream