ทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

คำอธิษฐานจิตประจำวัน-แผ่เมตตา (มีซับ) หลวงพ่อธัมมชโย  640428 คำอธิษฐานจิตประจำวัน-แผ่เมตตา ภาพของเดิมปี62 เพิ่มเติ่มคือใส่ทรัพย์ ( ซับ) https://www.youtube.com/watch?v=jXD7IRZuC58 คำอธิษฐานจิตประจำวัน-แผ่เมตตา (มีซับ) หลวงพ่อธัมมชโย 640428
2021-04-28

DMC
รัตนสูตร บทเต็ม 640131 รัตนสูตร บทเต็ม 640131
2021-01-31

สถาบันพุทธศิลป์ แห่งโลก
ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m
2019-06-29

สถาบันพุทธศิลป์ แห่งโลก