ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-07-21
ช่วงที่1, 2
ภูมิใจ...ในเส้นทางนี้
พระมหาวายุ เวทคฺคชโย พระมหานิธิพล นิธิชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-07-14
ช่วงที่1, 2
ความปลื้มใจ ของความเป็นแม่
คุณกวินทรา รัตนกุล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-07-07
ช่วงที่1, 2
เบื้องหลังเทวรถ...สุดปลื้ม
คุณชิษณุพงศ์ ดิลกวงศ์วัฒนัน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-06-30
ช่วงที่1, 2
ญาติพระศาสนาที่แท้จริง
คุณวรารัตน์ เค้ามาก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-06-23
ช่วงที่1, 2
ชีวิตดีๆที่มีลูกชายบวช
คุณปรียานันท์ ชาร์เลา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-06-16
ช่วงที่1, 2
Life Coach…แห่งความดี
อุบาสิกา อัชฌา หลิ่วเจริญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-06-09
ช่วงที่1, 2
จากอุโบสถดิน...สู่อุโบสถหิน ณ แดนอาทิตย์อุทัย
พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-06-02
ช่วงที่1, 2
ปลื้มใจ…ที่ได้สร้างโบสถ์
คุณบุญทัน ฮิรายามะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-05-26
ช่วงที่1, 2
อุโบสถแห่งความภาคภูมิใจ
พระชัยวัฒน์ คุณฺวฑฺโฒ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-05-19
ช่วงที่1, 2
อุบาสิกา...ยอดหญิงคู่พระศาสนา
อุบาสิกา ดร.อัชวัน หงิมรักษา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-05-12
ช่วงที่1, 2
นักเรียนคริสต์ บัณฑิตพุทธ...ไปให้สุดที่ บศ.9
อุบาสิกาศิริมาส พัฒนะศรี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-05-05
ช่วงที่1, 2
ลิขิต...ชีวิตที่เลือกเอง
คุณฌิชากานต์ แก้วไม้
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-04-28
ช่วงที่1, 2
บวชใจ...เพื่อแม่
อุบาสิการัชนี พรสี่
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-04-21
ช่วงที่1, 2
เป็นทุกอย่าง...เพื่อการสร้างบารมี
คุณศุภศักดิ์ สนั่นไหว
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-04-14
ช่วงที่1, 2
ตอน ชีวิตไม่ฉุกเฉิน...เพราะเดินทางธรรม
คุณชวลิต ปลั่งพรหม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-04-07
ช่วงที่1, 2
ชีวิตสมณะ...ความสุขที่เรียบง่ายในทุกวัน
พระซันเดอร์ เขมธมฺโม พระอาจารย์ภาษาท้องถิ่นประจำวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-03-31
ช่วงที่1, 2
สุขไหนๆก็ไม่เท่าสุขแบบนี้
คุณพชรเอก ทิพยมาตา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-03-24
ช่วงที่1, 2
นักธุรกิจ...แต้มบุญสูง
คุณพงศธร แปลงไธสง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2024-03-10
ช่วงที่1, 2
ขอให้ได้บวช.เถอะ
คุณกิตติกวิน มนตรี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-12-31
ช่วงที่1, 2
ฐานทัพสร้างบารมี (พระเถระปี 2566)
พระสถาพร มหาสุโข
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-26
ช่วงที่1, 2
พลิกชีวิตเจ้าแม่ซิดนี่ย์...สู่เส้นทางการสร้างบุญ
คุณเกศณิชย์ ศิริมาตย์ คุณชลนาถ นิลพันธ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักต่างประเทศ ดูแล AEC ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-19
ช่วงที่1, 2
เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ
พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต คุณพีระพงษ์ พันธ์ทอง โฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-05
ช่วงที่1, 2
อาสาสมัครพันธุ์แท้
คุณพีระพงษ์ พันธ์ทอง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ผู้ออกแบบชีวิต
2023-10-22
ช่วงที่1, 2
“10 พรรษาที่ไม่ขาดกัลยาณมิตร”(พระเถระปี พ.ศ.2566)
พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท
DMC