Boon news

Boon news 1.มอบทาน มอบธรรม สู้ภัยโควิด-19 แก่ รร.สังข์อ่ำวิทยา 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระศุภราชัย สุรสกฺโก ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จัดพิธีทอดผ้าป่า 4.ธุดงคสถานนครธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ 5.รร.บ้านบางประแดง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-25
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีปิดอบรมพระวินยาธิการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมพรรษาวิสุทธิ์ รุ่นที่ 11 4.โครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน.อำเภอวังเจ้า 5.รร.วัดบ้านใหม่ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 8.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-24
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.DOU จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษา ในวาระครบรอบ 17 ปี 2.มอบทาน มอบธรรม 1,100 ชุด รร.สามัคคีราษฎร์บำรุง 3.รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ ร่วมกิจกรรมรักษ์วัด รักษ์เมืองคอน 4.กิจกรรมธรรมสัญจรพัฒนาวัดครั้งที่ 14 ณ วัดป่าชุมทอง 5.ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตรในโรงเรียน 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีฉลองวัดครบรอบ 16 ปี 8.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-23
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีเปิดอบรมพระวินยาธิการจังหวัดปทุมธานี 2.พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตสังฆาวาส ณ ธรรมอุทยานเขาชะเมาแดนธรรมระยอง 3.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระปวริศร์ ปวริสฺสโร ประธานสงฆ์ธุดงคสถานแก้วโนนแดง 4.พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 29 รูป ฉลองครบรอบ 9 ปี ธุดงคสถานพัฒนานิคม 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช 8.ชาวสวีเดนในเมืองบูโรส ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายบูโรส 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-22
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ผู้มีบุญรวมใจทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตธรรมาวาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ร่วมกับ รร.บ้านหนองสมบูรณ์ จัดอบรมค่ายศีลธรรม 5.รร.พิษณุโลกพิทยาคม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญเนื่องในวันพระ 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-21
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.วัดพระธรรมกายมอบธรรม มอบทาน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 4.ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 5.ปฏิบัติธรรมศูนย์นนท์รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ 3,000 ล้านจบ 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 9.วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว สอนสมาธินักเรียนชาวท้องถิ่น 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-19
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.สระบุรี 2.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี 3.คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมแปลงดอกไม้ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” 4.รร.อยุธยาวิทยาลัย ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา 5.ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีบุพเปตพลี 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 9.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-18
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.จจ.ปทุมธานี บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ 4.0 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม รุ่นที่4 3.รร.บ้านหนองแวง เข้าค่ายอบรมศีลธรรม(MCP) 4.รร.วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชนชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านโคกงู 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 8.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 9.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-17
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่ากองบุญโครงการบรรพชา 2.ขยายข่าวบุญ...พระมหาอนุชา อภิชาโต ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดปฏิบัติธรรม พรรษาวิสุทธิ์ รุ่นที่ 10 4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนวังเจ้า จัดอบรมศีลธรรม รร.วังเจ้าวิทยาคม 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 8.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 9.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-16
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ประชุมพระสังฆาธิการ จ.สมุทรสาคร 2.ขยายข่าวบุญ....งานบุญประจำปีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช 3.พิธีมอบโล่และทุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ประจำปี 2563 4.พิธีมอบตราตั้งแต่งตั้งพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส เป็นรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 6.รร.อนุบาลปทุมราชวงศา ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 9.วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันธรรมชัย Boon news
2020-09-01
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.