ผังรายการ

Week selected is Jun 24 - Jun 30, 2024

Today

Mon, Jun 24

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

อานุภาพบุญ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

003 ให้ทานอย่างสัตบุรุษ

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 118

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 053 ท้องกับพ่อ (22.02 WideSCR)

09:30-10:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670624

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตดีๆที่มีลูกชายบวช

คุณปรียานันท์ ชาร์เลา

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

012 กปิชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระพุทธ ที่ชาวพุทธไม่รู้

พระพสธร เขมธโร

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

103 พิธีต่ออายุของพ่อที่ห้อง ICU

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ปกิณกะธรรมนำสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

003 ให้ทานอย่างสัตบุรุษ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

012 กปิชาดก

Tue, Jun 25

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 053 ท้องกับพ่อ (22.02 WideSCR)

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 118

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปกิณกะธรรมนำสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

004 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 119

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 054 ข่มขืนลูกในไส้ (24.16 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระถาวร ถาวโร

09:30-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670625

12:20-13:00 คลิก

ทบทวนบุญวันวิสาขบูชา ณ ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ.2567 (Rerun)

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

013 กลัณฑุกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปกิณกะธรรมนำสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

104 อานุภาพพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ

หลวงพ่อธัมมชโย

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระธรรมเสนาบดี

พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

004 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

013 กลัณฑุกชาดก

Wed, Jun 26

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 054 ข่มขืนลูกในไส้ (24.16 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 119

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระธรรมเสนาบดี

พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

005 ขุมทรัพย์ข้ามชาติ

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 120

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 055 กระเทยขายบริการ (24.01 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

09:30-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670626

12:30-13:00 คลิก

ทบทวนบุญวันวิสาขบูชา ณ ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ.2567 (Rerun)

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

014 กฬายมุฏฐิชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระธรรมเสนาบดี

พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

105 แม่แนะนำภรรยาคนที่สามให้พ่อ

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตพลิกผัน ผู้แต่ง "อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ " EP35

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

005 ขุมทรัพย์ข้ามชาติ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

014 กฬายมุฏฐิชาดก

Thu, Jun 27

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 055 กระเทยขายบริการ (24.01 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 120

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตพลิกผัน ผู้แต่ง "อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ " EP35

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

006 ไม่ควรดูหมิ่นบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 121

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 056 หญิงในร่างชาย (27.54 WideSCR)

09:30-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

015 กัจจานิโคตตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตพลิกผัน ผู้แต่ง "อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ " EP35

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

106 ต่อยมวยชนะน๊อค…จนไม่มีคู่ต่อสู้

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญกฐินปลดหนี้ที่ดิน บูชาธรรม 80 ปีหลวงพ่อธัมมชโย

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

006 ไม่ควรดูหมิ่นบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

015 กัจจานิโคตตชาดก

Fri, Jun 28

09:30-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670628

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

เก็บทุกอย่างจนรกเต็มบ้าน แก้ปัญหาอย่างไร & คุณมัทนา ฟั่น (กฏ 5ข้อในการฝึกตัว)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญกฐินปลดหนี้ที่ดิน บูชาธรรม 80 ปีหลวงพ่อธัมมชโย

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

Sat, Jun 29

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 057 บุญก็ทำ...ทำไม (28.36 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 122

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 24

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

008 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 123

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 058 กินลูกหนูชูกำลัง (22.23 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระจุมพล ปุญญพโล

10:30-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670629

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

017 กัฏฐหาริชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 24

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

108 เกเรแต่ชอบทำบุญเพราะเหตุใด

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:30 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

008 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

017 กัฏฐหาริชาดก

Sun, Jun 30

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 058 กินลูกหนูชูกำลัง (22.23 WideSCR)

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 123

02:00-03:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

20 โลกธรรม 8

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

009 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 124

08:00-08:30 คลิก ช่วงที่1,2

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 059 ครอบครัวธรรมกาย (21.55 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

09:30-11:10 live

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ญาติพระศาสนาที่แท้จริง

คุณวรารัตน์ เค้ามาก

12:15-12:30 คลิก

ทบทวนบุญวันวิสาขบูชา ณ ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ.2567

12:30-13:30 live

สู้ต่อไป on Zoom

13:30-14:30 live

งานบุญวันอาทิตย์

ที่มาของความสุขและความทุกข์ของชีวิต

พระครูวิบูลนิติธรรม

14:30-16:00 live

งานบุญวันอาทิตย์

ที่มาของความสุขและความทุกข์ของชีวิต

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ญาติพระศาสนาที่แท้จริง

คุณวรารัตน์ เค้ามาก

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

009 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

หลวงพ่อธัมมชโย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

009 กโปตกชาดก

22:00-23:00

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม (Rerun)