ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-07-21  ช่วงที่1, 2
ภูมิใจ...ในเส้นทางนี้
พระมหาวายุ เวทคฺคชโย พระมหานิธิพล นิธิชโย
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ งานบุญวันอาทิตย์
live 2024-07-14  ช่วงที่1, 2, 6
ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-07-14  ช่วงที่1, 2
ความปลื้มใจ ของความเป็นแม่
คุณกวินทรา รัตนกุล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-07-07  ช่วงที่1, 2
เบื้องหลังเทวรถ...สุดปลื้ม
คุณชิษณุพงศ์ ดิลกวงศ์วัฒนัน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-06-30  ช่วงที่1, 2
ญาติพระศาสนาที่แท้จริง
คุณวรารัตน์ เค้ามาก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-06-23  ช่วงที่1, 2
ชีวิตดีๆที่มีลูกชายบวช
คุณปรียานันท์ ชาร์เลา
DMC