ายการตอนใหม่

พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ
live 2020-11-30
ครั้งที่ 107 เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-11-29  ช่วงที่1, 2
พระมหาเถระผู้ทรงภูมิ
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวถวายภัตตาหาร กัลฯ สุดชา ผาผง (บาลี) /กัลฯ ประภัสสร ภาคอรรถ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
live 2020-11-29
ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-11-22  ช่วงที่1, 2
บทฝึก..ชีวิตสมณะ
พระพิษณุ เขมจาโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-11-15  ช่วงที่1, 2
จาก อสม. สู่พระเถระ
พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก
DMC