ายการตอนใหม่

มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-07-05  ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่16 ช่วยคนยังไง ไม่เป็นเหยื่อ 18 มงกุฎ
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-07-05  ช่วงที่1, 2
ปลื้มล้นใจ กับหน้าที่ครูผู้ให้แสงสว่าง
ครูจันทร์พิมพ์ ศาสตร์สิทธิกร
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-06-28  ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่15 หลักการดูแลลูกแบบพระพุทธองค์
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ป.ธ.9 ดร./พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-06-28  ช่วงที่1, 2, 6
เลือกแล้วที่ใช่
พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม
DMC