ายการตอนใหม่

Boon news 1.ผู้มีบุญรวมใจทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตธรรมาวาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ร่วมกับ รร.บ้านหนองสมบูรณ์ จัดอบรมค่ายศีลธรรม 5.รร.พิษณุโลกพิทยาคม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญเนื่องในวันพระ 9..ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-21
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-09-20  ช่วงที่1, 2
ยิ่งได้เรียน ยิ่งทราบซึ้ง ยิ่งภูมิใจ
พระมหาหมี ชุตินฺทชโย
DMC
Boon news 1.วัดพระธรรมกายมอบธรรม มอบทาน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 2.ขยายข่าวบุญ...กฐิน 63 พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 4.ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 5.ปฏิบัติธรรมศูนย์นนท์รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ 3,000 ล้านจบ 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 9.วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว สอนสมาธินักเรียนชาวท้องถิ่น 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-19
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.สระบุรี 2.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี 3.คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมแปลงดอกไม้ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” 4.รร.อยุธยาวิทยาลัย ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา 5.ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีบุพเปตพลี 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ 8.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 9.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-18
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.จจ.ปทุมธานี บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ 4.0 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม รุ่นที่4 3.รร.บ้านหนองแวง เข้าค่ายอบรมศีลธรรม(MCP) 4.รร.วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชนชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านโคกงู 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 8.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 9.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-17
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
บุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง บุพเปตพลี
live 2020-09-17
ครั้งที่ 104 เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10
DMC
Boon news 1.ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่ากองบุญโครงการบรรพชา 2.ขยายข่าวบุญ...พระมหาอนุชา อภิชาโต ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดปฏิบัติธรรม พรรษาวิสุทธิ์ รุ่นที่ 10 4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนวังเจ้า จัดอบรมศีลธรรม รร.วังเจ้าวิทยาคม 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 8.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ 9.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 11.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-09-16
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-09-13  ช่วงที่1, 2, 3
24 วิธีพ้นวิบากกรรม
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระจรัส หิตนนฺโท/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต	ผู้ออกแบบชีวิต
live 2020-09-13  ช่วงที่1, 2
ชีวิตนี้ถวายพระศาสน์
พระมหาอดิเทพ เทวินฺทชโย
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-09-06  ช่วงที่1, 2, 3
23 สุดยอดไลฟ์โค้ช
พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/พระจรัส หิตนนฺโท/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC