วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

วันมหาปูชนียาจารย์ วันมหาปูชนียาจารย์

สํานักสื่อธรรมะ
นำนั่งสมาธิ(Danish) ออกอากาศทุกวันเสาร์ 0.00-0.30 น. นำนั่งสมาธิ(Danish)
2018-04-28
Guided Meditation in Danish 1
Ven. Prakongsak Sattipanyo
Ven. Prakongsak Sattipanyo
นำนั่งสมาธิ(Danish) ออกอากาศทุกวันเสาร์ 0.00-0.30 น. นำนั่งสมาธิ(Danish)
2018-04-28
Guided Meditation in Danish 2
Ven. Prakongsak Sattipanyo
Ven. Prakongsak Sattipanyo