ายการตอนใหม่กู๊ปพิเศษ และ mvายการย้อนหลัง
ผังรายการ

Week selected is May 20 - May 26, 2024

Today

Mon, May 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา เรื่อง วิสาขบูชา วันแห่งทางสายกลาง

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

03:30-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

04:55-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 201 วิสาขา ตอนที่ 5 ผู้ถึงฝั่งแห่งสังสารวัฏ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 083

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 019 อายุ78ปี(21:08 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้ (Rerun)

10:20-12:20 live

12:15-12:30

Boon news

1200

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

อุบาสิกา...ยอดหญิงคู่พระศาสนา

อุบาสิกา ดร.อัชวัน หงิมรักษา

13:30-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

097 สัพพทาฐิชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

“Life coach Ep.44 ”

พระกฤตยะ สิทฺธมโน 670511

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

67 “อาป๊า”เซียนพนัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 201 วิสาขา ตอนที่ 5 ผู้ถึงฝั่งแห่งสังสารวัฏ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

097 สัพพทาฐิชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 019 อายุ78ปี(21:08 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 083

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 202 ศาสตร์พิฆาตกิเลส ตอน ๑

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 084

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 020 ด.ช.พอเพียง(27:49 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้ (Rerun)

11:00-12:20 live

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670521

12:20-13:00 คลิก

ความประทับใจของคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 (Rerun)

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

098 สาเกตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

74 ตาเป็นต้อ เป็นโรคไต พากินสัน ปวดเข่า เพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226 (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เดินไปสู่ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 202 ศาสตร์พิฆาตกิเลส ตอน ๑

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

098 สาเกตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, May 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 020 ด.ช.พอเพียง(27:49 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 084

01:30-02:00 คลิก

Boon news

17:00

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เดินไปสู่ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-06:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

06:20-07:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2567

พิธีตักบาตร แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 195 รักสุดซึ้งถึงปรโลกnew

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 078

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน (24:33 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก

รายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา(เช้า) 670522 (Rerun)

09:30-11:15 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2567

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 670522

11:15-12:15 คลิก

รายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา (เที่ยง)670522

12:15-13:15

สู้ต่อไป on Zoom

13:00-14:00 live คลิก

รายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา สัมภาษณ์ผู้ปกครองสามเฌรอุปสมบทอุทิศชีวิต

14:00-16:00 live คลิก ช่วงที่1,2,6

วันวิสาขบูชา 2567

พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต 11 รูป

16:00-17:00 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2567

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

17:45-19:10 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2567

พิธีจุดวิสาขประทีปและพิธีเวียนประทักษิณ และ พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร ครบ 6,400,000,000 จบ

20:45-22:30 live คลิก

วันวิสาขบูชา 2567

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร ครบ 6,400,000,000 จบ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 195 รักสุดซึ้งถึงปรโลกnew

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

092 สรภชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, May 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 014 พี่สาวตายวันกฐิน (24:33 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 078

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เดือนแห่งพระพุทธะ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 204 ศีลกับกุศลกรรมบท

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 086

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 022 แทงตา ฆ่าลูกวัว (23:09 wideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 6705023

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00 คลิก

ความประทับใจของคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

100 สาลิยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เดินไปสู่ความสุข

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

074.2 วิธีการดูแลคนป่วยวาระสุดท้าย

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความอัศจรรย์ของพุทธมารดา

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 204 ศีลกับกุศลกรรมบท

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

100 สาลิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, May 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 022 แทงตา ฆ่าลูกวัว (23:09 wideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 086

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความอัศจรรย์ของพุทธมารดา

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 205 สงครามชิงภพปิดงบดุลชีวิต

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 087

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 023 ลูกชายคนสวย (29:46 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670524

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

MV พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (670323)

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

ฝึกสติง่ายๆด้วยวิธีนี้ (มีหัวใจพระโพธิสัตว์)

หลวงพี่กิตติพงศ์ เหมวํโส

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

101 สีลานิสังสชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความอัศจรรย์ของพุทธมารดา

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

75 ถูกตัดขาและเป็นมะเร็งเพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าของชีวิต ตอนที่ 23

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 205 สงครามชิงภพปิดงบดุลชีวิต

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

101 สีลานิสังสชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, May 25

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 023 ลูกชายคนสวย (29:46 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 087

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอนที่ 23

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 206 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 088

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 024 พระหาย (20:06 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 169 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 134 670525

10:30-12:30 live

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670525

12:30-13:00 คลิก

พิธีปล่อยปลา 1000 กิโลกรัม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ#ฮ่องกง#วัดพระธรรมกาย (Rerun)

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:10 คลิก

Boon news

สุชาดา ทองมาลัย

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

102 สีหจัมมชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอนที่ 23

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

76 เป็นแฝดกันแต่อุปนิสัยต่างกัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-16:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

16:00-17:59 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

19:10-20:30 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เดินทางตามหาขุมทรัพย์

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย,ดร.

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 206 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

102 สีหจัมมชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, May 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 024 พระหาย (20:06 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 088

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เดินทางตามหาขุมทรัพย์

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย,ดร.

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

66 ฟุ้งก็ช่างมัน 670526

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:20-07:30 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 207 สร้างผังรวยข้ามชาติ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 089

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 025 ร้องเหมือนเสียงนกแสก (25:36 WideSCR)

หลวงพ่อธัมมชโย

08:30-09:30 live

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม

09:30-11:10 live

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live

ผู้ออกแบบชีวิต

12:15-12:30 คลิก

MV พิธีจุดประทีปวันวิสาขบูชา (670522)

12:30-13:30 live

สู้ต่อไป on Zoom

13:30-14:30 live

งานบุญวันอาทิตย์

พระธรรมเทศนา เรื่อง การสืบทอดพุทธธรรมจากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย,ดร.

14:30-16:00 live

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 660502 (Rerun)

20:00-21:00

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ ตอนที่ 6

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 207 สร้างผังรวยข้ามชาติ

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

104 สุวรรณกักกฏชาดก

22:00-23:00

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)