ายการตอนใหม่กู๊ปพิเศษ และ mvายการย้อนหลัง
ผังรายการ

Week selected is Feb 19 - Feb 25, 2024

Today

Mon, Feb 19

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

03:30-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

04:55-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 109 ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

เนมิราช ตอนที่ 9

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 258 แพ้ท้องอยากกินพริกสด

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้ (Rerun)

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670219

12:15-12:30

Boon news

1200

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

“10 พรรษาที่ไม่ขาดกัลยาณมิตร”(พระเถระปี พ.ศ.2566)

พระสมุห์อาธร ธมฺมจนฺโท

13:30-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก (ฤาษีหลอกกินเหี้ย)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า

พระนพดล สิริวํโส

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

27 น้องเขยหายริมน้ำโขง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขภาพนักสร้างบารมี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 109 ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก (ฤาษีหลอกกินเหี้ย)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Feb 20

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 258 แพ้ท้องอยากกินพริกสด

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

เนมิราช ตอนที่ 9

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขภาพนักสร้างบารมี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 110 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

เนมิราช ตอนที่ 10

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 259 กฐินนี้เพื่อเธอ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้ (Rerun)

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670220

12:20-13:00 คลิก

เบื้องหลังธรรมยาตรา ปีที่ 12 Ep2 : กว่าจะมีวันที่ … สุดแสนประทับใจ (Rerun)

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขภาพนักสร้างบารมี

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

28 กรรมใดทำให้เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226 (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เอาประโยชน์เป็นที่ตั้ง

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 110 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Feb 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 259 กฐินนี้เพื่อเธอ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

เนมิราช ตอนที่ 10

01:30-02:00 คลิก

Boon news

17:00

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เอาประโยชน์เป็นที่ตั้ง

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 111 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

เนมิราช ตอนที่ 11

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 260 หัวใจ 101

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670221

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00 คลิก

0:07 / 1:24 TEASER ผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จธรรมยาตรา ปีที่ 12 (Rerun)

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10 คลิก

Boon news

สุชาดา ทองมาลัย

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เอาประโยชน์เป็นที่ตั้ง

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

29 เหตุที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกขึ้นสมอง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 660502

19:10-21:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ศีลมี ๓ ล้านกว่าสิกขาบท

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 111 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Feb 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

สุวรรณสาม ตอนที่ 16

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุดยอดคาถาศักดิ์สิทธิ์ Ep2

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 98 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 8 1พกาพรหม ตอน 1

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

สุวรรณสาม ตอนที่ 17

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

บุญโตหมูเพื่อนซี้

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670208

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00 คลิก

MV เดินธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีปวัดพระธรรมกาย | # ธรรมยาตราปีที่12

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

114 อันตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุดยอดคาถาศักดิ์สิทธิ์ Ep2

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

18 ปอบผีฟ้า

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อนุรุทธะ เจ้าชายผู้ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี”

พระพสธร เขมธโร

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 98 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 8 1พกาพรหม ตอน 1

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

114 อันตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Feb 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 197 ไม่ธรรมดา ฝาแฝดคู่แท้...หัวใจไม่ธรรมดา

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 12

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลูกนิมิตมหาสมบัติ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

พระครูวินัยธรรณภพ โชติลาโภ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 48 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 21 จบ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเตมีย์ ตอนที่ 13

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 198 ฉันจะดูแลเธอเอง

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณวาสนา ศรีสม 650224

คุณวาสนา ศรีสม

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670219

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

bright insight

12:40-13:00 คลิก

3To1 เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย I โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) กรุงเทพมหานคร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

14:30-15:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลูกนิมิตมหาสมบัติ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

พระครูวินัยธรรณภพ โชติลาโภ

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

91 สุนัขตัวโปรดตัวนั้น

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 48 เรื่องโปริสาท ตอนที่ 21 จบ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Feb 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 256 รักต้องสู้

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

เนมิราช ตอนที่ 7

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า

พระนพดล สิริวํโส

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

15 บุคคลอัศจรรย์ 631220

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

เนมิราช ตอนที่ 8

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 257 ของท่านนะมันช้า ของข้าถึงจะเร็ว

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live

ผู้ออกแบบชีวิต

12:15-12:30 คลิก

เบื้องหลังธรรมยาตรา ปีที่ 12 EP.1 : กว่าจะมีเส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่ปลาบปลื้มตลอดเส้นทาง

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ทำไมเธอจึงกลับมาทำบุญ

จันทรา โกมลสุรเดช

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เมื่อมีชีวิตอยู่ ควรเกื้อกูลกัน

พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท

14:30-15:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:00-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 660502 (Rerun)

20:00-21:00

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

004 เวฬุกะชาดก (โทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก)

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

Sun, Feb 25

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 256 รักต้องสู้

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

เนมิราช ตอนที่ 7

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า

พระนพดล สิริวํโส

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

15 บุคคลอัศจรรย์ 631220

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

เนมิราช ตอนที่ 8

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 257 ของท่านนะมันช้า ของข้าถึงจะเร็ว

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live

ผู้ออกแบบชีวิต

12:15-12:30 คลิก

เบื้องหลังธรรมยาตรา ปีที่ 12 EP.1 : กว่าจะมีเส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่ปลาบปลื้มตลอดเส้นทาง

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ทำไมเธอจึงกลับมาทำบุญ

จันทรา โกมลสุรเดช

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เมื่อมีชีวิตอยู่ ควรเกื้อกูลกัน

พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท

14:30-15:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:00-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 660502 (Rerun)

20:00-21:00

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

004 เวฬุกะชาดก (โทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก)

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)