กู๊ปพิเศษ

 วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
2019-05-12

สถาบันพุทธศิลป์ แห่งโลก
ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก 22 เม.ย. 2562 ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก 22 เม.ย. 2562
จันทร์ 22เม.ย.2562
ช่วงที่1, 2

iDream
สัมโมทนียคาถา ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ สุนทรพจน์ ในพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 10,000รูป ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย สัมโมทนียคาถา ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
620422
แชมป์ที่1 ระดับประเทศ 2562
สามเณร เปนไท อัมพุประภา อายุ11ปี กทม.
DMC