กู๊ปพิเศษ

ธรรมยาตราปีที่ 7 ธรรมยาตราปีที่ 7
2019-01-28
ช่วงที่1, 2
35 พิธีต้อนรับพระ ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น
iDream
ธรรมยาตราปีที่7 ธรรมยาตราปีที่7
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562
ช่วงที่1, 2
28 พิธีถวายสังฆทาน102 วัด ณ วัดตะเคียน จ.นนทบุรี
iDream
ธรรมยาตราปีที่ 7 พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร ธรรมยาตราปีที่ 7
เสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562
ช่วงที่1, 2
25 พิธีจุดประทีป ณ วัดโบสถ์บน จ นนทบุรี
iDream
ธรรมยาตราปีที่7 ธรรมยาตราปีที่7
2019-01-19
ช่วงที่1, 2
23 ทำนุบำรุงศาสนาสถาน วัดปรางค์หลวง นนทบุรี
IDream
ธรรมยาตราปีที่ 7 ธรรมยาตราปีที่ 7
2019-01-19
ช่วงที่1, 2
24 กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
iDream