กู๊ปพิเศษ

ธรรมยาตราฯปีที่ 7 ธรรมยาตราฯปีที่ 7
2019-01-03
ช่วงที่1, 2
[Highlight] เดินออกจากวัดพระธรรมกาย
iDream
พิธีอัญเชิญแผ่นทองสุวรรณสิริรัศมี พ.ศ.2562 พิธีอัญเชิญแผ่นทองสุวรรณสิริรัศมี พ.ศ.2562
อังคาร 1ม.ค.2562
ช่วงที่1, 2

iDream
ธรรมยาตราบำรุงศาสนาสถาน การจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนถือเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลาย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจึงมุ่งเน้นให้เหล่าศาสนทายาทออกไปปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ต่างๆทั่วประเทศ ด้วยการธรรมยาตราไปประกาศพระพุทธศาสนาและร่วมบำรุงศาสนสถานประจำ ชุมชน โดยระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 พุทธบุตรนวกะ 40 รูปได้ธรรมยาตราไปยัง อำเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม เพื่อใช้เวลาตลอด 4 วันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานพระพุทธศาสนา นับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า สำหรับพุทธบุตรทั้งหลายที่ได้โอกาสมาฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ขัดเกลากิเลสให้เบาบางระหว่าง ดำเนินกิจกรรม และเป็นโอกาสอันดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวบางปะหันที่ได้เห็นภาพอันประเสริฐ จึง ได้ใช้โอกาสนี้ออกมาถวายการต้อนรับด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ ธรรมยาตราบำรุงศาสนาสถาน
611027
ช่วงที่1, 2
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรตาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
iDream